Syöpä palliatiivinen hoito websisältö

Palliatiivinen hoito

Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta ja etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään, hoitamaan ja ehkäisemään sairauden aiheuttamia oireita ja näin mahdollistamaan hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Palliatiivinen hoito voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun sairauteen kohdistuvia hoitoja on menossa.

Palliatiivinen poliklinikka toimii palliatiivisen hoidon asiantuntija- ja konsultaatiopoliklinikkana. Hoidolla tuetaan kotona selviytymistä tai terveyskeskushoitoa. Potilaat ohjautuvat vastaanotolle hoitavan lääkärin lähetteellä tai konsultaation perusteella. Konsultaatiotiimi neuvoo ja ohjaa lääkäreitä ja hoitajia palliatiiviseen hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Oireita helpotetaan erilaisin lääkehoidoin, kivun kokonaisvaltaisella hoidolla sekä psyykkisellä, sosiaalisella että eksistentiaalisella tuella. Lisäksi voidaan tehdä pieniä toimenpiteitä, kuten erityiskivunhoitoon liittyviä toimenpiteitä sekä oireita helpottavia punktioita. Palliatiivisen hoidon järjestämisessä toimitaan tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon (esim. kotisairaala, kotisairaanhoito) kanssa, jotta hoito voidaan järjestää potilaan toiveiden mukaan myös mahdollisimman lähelle kotia.


Elämän loppuvaiheen hyvä hoito

Saattohoito kuuluu ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon, jonne KYS antaa ympärivuorokautista tukea elämän loppuvaiheen hyvän hoidon toteuttamisessa. Tarpeen mukaan saattohoitopotilaan vaikeita oireita hoidetaan erikoissairaanhoidossa vaativaa erityistason hoitoa järjestävässä yksikössä.
Saattohoidosta KYSissä vastaa kunkin potilaan hoitava yksikkö, joka konsultoi tarvittaessa palliatiivisen hoidon asiantuntijoita.


Hoitoon saapuminen

Palliatiivinen poliklinikka sijaitsee Sädesairaalan 4. kerroksessa. Potilaan hoitoon poliklinikalla tarvitaan lähete. Toivomme myös läheisten saapuvan mukaan vastaanotolle.