Päihdekuntoutus

Päihdekuntoutus

Päihdetyön palveluita ovat mm. palveluohjaus, hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi, sosiaaliohjaus, terveydenhoitajan vastaanotto, A-klinikan palvelut, katkaisuhoito ja laitoskuntoutus. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollossa. Päihdehuollon laitoskuntoutusasiat käsitellään moniammatillisessa päihde- ja mielenterveystiimissä asiakkaan luvalla.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi sosiaali- tai päihdepalveluihin.

Päihdepalvelusäätiö, Kuopion päihdepalvelu

Kuopiossa aikuisten ja nuorten päihdepalveluista vastaa Päihdepalvelusäätiö. Päihdepalvelusäätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja muita riippuvuusongelmia ja niihin liittyvää syrjäytymistä Kuopion seudun alueella. Kun tarvitset apua päihteisiin liittyvissä asioissa, katso yhteystiedot päihdepalvelusäätiön verkkosivuilta.

Kuopion päihdepalvelujen yhteystieto

Kuopion päihdepalvelut

Kuopiossa aikuisten ja nuorten päihdepalveluista vastaa Päihdepalvelusäätiö. Päihdepalvelusäätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja muita riippuvuusongelmia ja niihin liittyvää syrjäytymistä Kuopion seudun alueella. Kun tarvitset apua päihteisiin liittyvissä asioissa, katso yhteystiedot päihdepalvelusäätiön verkkosivuilta:

Kuopion kaupungin ehkäisevän päihdetyön verkkosivut