Opiskeluhuollon kuraattori, esi- ja perusopetus

Opiskeluhuollon kuraattori, esi- ja perusopetus

Kuraattoripalvelut ovat osa esi- ja perusopetuksessa tehtävää opiskeluhuoltotyötä. Kuraattori tuo kouluyhteisöön sosiaalialan asiantuntemusta. Kuraattori tukee oppilaiden koulunkäyntiä, sosiaalisia suhteita ja hyvinvointia. Kuraattori tekee koululla sekä yksilötyötä että yhteisöllistä työtä, jonka tavoitteena on edistää koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Kuraattorin työ sisältää mm. ohjaus- ja tukikäyntejä, neuvontaa sekä tarvittavan tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaitoksen, perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Yksilötyö on pääasiallisesti lyhytkestoista ja työn painopiste on kartoittavassa, ennaltaehkäisevässä ja varhaisen vaiheen tuessa.

Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin tai psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivä.

Toimi näin

Kun tunnet, että sinulla on tarve saada tukea esimerkiksi koulunkäynnin haasteisiin, kaveri- ja lähisuhteisiin, perhetilanteeseen, elämäntilanteen muutoksiin, voimavarojen lisäämiseen, ota yhteyttä kuraattoriin.

Huoltajana voit olla yhteydessä kuraattoriin, kun lapsella/nuorella on esimerkiksi käyttäytymisen pulmia, toistuvia poissaoloja koulusta, kiusaamisasioita, haasteita vuorovaikutuksessa. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä esimerkiksi muun opiskeluhuoltohenkilöstön, muiden perhekeskuspalvelujen tai vastaavien tahojen kanssa.

Kuraattorit työskentelevät kouluilla ja oppilaitoksissa virka-aikana. Katso oman kuntasi kuraattorin palveluajat yhteystiedoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen oppilaille.

Opiskeluhuollon kuraattori, esi- ja perusopetus, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Täältä löydät läntisen alueen opiskeluhuollon kuraattorien puhelinyhteystiedot kouluittain.


Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo

Opiskeluhuollon kuraattori, esi- ja perusopetus, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio (pl. Karttula, Maaninka, Nilsiä), Tuusniemi.

Voit ottaa yhteyttä esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon kuraattoriin puhelimitse.


Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Opiskeluhuollon kuraattori, esi- ja perusopetus, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Pohjoisen alueen esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon kuraattorien puhelinyhteystiedot kouluittain.


Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Opiskeluhuollon kuraattori, esi- ja perusopetus, eteläinen alue

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Eteläisen alueen esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon kuraattorien puhelinyhteystiedot kouluittain.


Kunnat:

Leppävirta, Varkaus, Joroinen

Opiskeluhuollon kuraattori, esi- ja perusopetus, koillinen alue

Koilliseen alueeseen kuuluvat Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi.

Täältä löydät koillisen alueen opiskeluhuollon kuraattorien puhelinyhteystiedot kouluittain.

  • Siilinlahden ja Kehvon koulut puh. +358 447401327
  • Hamulan koulu, Siilinjärven esiopetus puh. +358 447401404
  • Ahmon ja Kuuslahden koulut puh. +358 447401358
  • Vuorelan, Kasurilan ja Pöljän koulut puh. +358 447401362
  • Toivalan ja Suininlahden koulut puh. +358 447401359
  • Matin ja Liisan ja Varpaisjärven yläkoulut sekä Lapinlahden lukio puh. +358 404883188
  • Matin ja Liisan, Nerkoon, Paloisten, Martikkalan, Alapitkän, ja Varpaisjärven alakoulut sekä Lapinlahden esiopetus puh. +358 404883183
  • Nilsiän yhtenäiskoulu, Palonurmen ja Pajulahden koulut, Nilsiän lukio sekä Nilsiän alueen esiopetus puh. +358 447184808
  • Maaninkajärven, Käärmelahden ja Pulkonkosken koulut sekä Maaningan alueen esiopetus puh. +358 447184842

Kunnat:

Lapinlahti, Siilinjärvi

Lapsiperheiden yleinen neuvontanumero

Lapsiperheiden yleinen neuvonta: Joroinen, Karttula, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus, Vesanto.

Lapsiperheiden yleiseen neuvontaan voi soittaa nimettömänä, puheluja ei kirjata. Yleisessä neuvonnassa ei arvioida tarvettasi palveluihin tai päätetä palvelujen saamisesta, vaan ainoastaan opastetaan yleisellä tasolla oikean tahon luokse. Käytämme OSCC-takaisinsoittojärjestelmää, johon puhelinnumerosi tallentuu. Tämä mahdollistaa takaisinsoittamisen.

Normaalit aukioloajat

Palveluaika
  • Maanantai - Perjantai 09:00 - 15:00

Kunnat:

Vesanto, Leppävirta, Varkaus, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo, Lapinlahti, Joroinen

Esiopetuksen kuraattori, keskinen alue

Kaavi, Kuopio (Juankoski, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi, Vehmersalmi), Tuusniemi.

Voit ottaa yhteyttä esiopetuksen kuraattoriin puhelimitse.


Kunnat:

Kuopio

Sonkajärven yhtenäiskoulu, vuosiluokat 0-6

Koulussa on turvallinen, ystävällinen ja erilaisuutta kunnioittava oppimisympäristö, jossa näkyy oppimisen ilo. Oppimisen ilo ohjaa myös opetuksen kehittämistä. Yhtenäiskoulun (luokat 1-6) opetuksen toiminta-ajatuksena on tukea oppilaan kasvamista hyväksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi antaen samalla elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Painopistealueet ovat Ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito.

Yhtenäiskoululla/alakoululla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa. Vanhempainryhmän toiminta on kaikille vanhemmille avointa toimintaa.

Osoite

Lyseotie 3, 74300 SONKAJÄRVI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Sonkajärvi

Sonkajärven yhtenäiskoulun vuosiluokat 7-9 ja Sonkajärven lukio

Yhtenäiskoulun 7-9 luokilla toteutetaan perusopetusta ja lukio tarjoaa lukiokoulutusta.

Osoite

Lyseotie 3, 74300 SONKAJÄRVI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Sonkajärvi

Sukevan koulu

Sukevan koulun toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on tukea oppilaan kasvamista hyväksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi, sekä antaa lapselle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi yleisenä tavoitteena on tarjota viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö niin oppilaille kuin koulun aikuisillekin. Sukevan koululla oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan.

Osoite

Sukevantie 23, 74340 SUKEVA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Sonkajärvi

Pohjoinen koulu

Pohjoinen koulu on yksi Vieremän kyläkouluista ja sijaitsee Salahmilla. Koululla opiskelee vuosiluokat 0 - 6. Lisäksi koulurakennuksessa toimii ryhmäperhepäiväkoti Vekkula.

Koulussa työskentelee yhteensä neljä luokanopettajaa, yksi koulunkäynninohjaaja ja koulunhoitaja. Koululla käy myös kerran viikossa erityisopettaja.

Lukuvuonna 2021 - 2022 koulussa opiskelee yhteensä 67 oppilasta.

Osoite

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Vieremä

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu on avoin, yritteliäs ja yhteistyötä arvostava maaseutukoulu Vieremän eteläosassa. Koulussa opiskelee lukuvuonna 2021 -2022 30 toimeliasta oppilasta vuosiluokilla 0. – 6. Opettajia koulullamme työskentelee kaksi. Opettajien lisäksi on koululla kaksi koulunkäynninohjaajaa ja yksi koulunhoitaja.

Koulu sijaitsee keskellä luontoa. Takana sijaitseva metsä tarjoaa oppilaille hyvät liikuntamahdollisuudet lenkkipolkuineen ja hiihtolatuineen. Metsä on myös ahkerassa käytössä majojen rakentelupaikkana. Koulun pihalla sijaitsevat leikkitelineet ja liikuntakenttä. Huoltorakennuksessa olevat leikkimökki ja - kauppa ovat varsinkin pienten oppilaiden suosiossa.

Osoite

Koulutie 37, 74200 VIEREMÄ

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Vieremä

Itäinen koulu

Vieremän Itäinen koulu sijaitsee Pyöree-Niemisen kylällä Vieremän itä-osassa. Koululla annetaan opetusta koululuokille 0 - 6. Koulussa työskentelee yhteensä kaksi luokanopettajaa, yksi koulunkäynninohjaaja ja koulunhoitaja joka huolehtii mm. koulun ruokahuollosta ja puhtaanapidosta.

Osoite

Kaarakkalantie 832, 74270 KAUPPILANMÄKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Vieremä

Oravikosken koulu

Oravikosken koulu sijaitsee 15 kilometrin päässä Leppävirran keskustasta. Koulussa opetetaan perusopetuksen luokkia 1-6. Koulussa järjestetään myös valvottua iltapäivätoimintaa. Koulunjohtajana toimii luokanopettaja Pasi Hannukainen.

Osoite

Koulukaarre 2, 71470 ORAVIKOSKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Leppävirta

Leppäkertun koulu

Leppäkertun koulu on otettu käyttöön joulukuussa 2018 ja sijaitsee Leppävirran keskustassa. Koulussa opetetaan perusopetuksen luokkia 1-6 sekä erityisopetuksen vuosiluokkia 1-6.

Koulussa järjestetään myös valvottua aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Osoite

Montanuksentie 9, 79100 LEPPÄVIRTA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Leppävirta

Kivelän koulu

Kivelän yläkoulu on Leppävirran ainoa yläkoulu ja sijaitsee Leppävirran keskustassa. Kivelän yläkoulun oppilaat tulevat viidestä alakoulusta Leppävirran alueelta.

Osoite

Laivurintie 19, 79100 LEPPÄVIRTA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Leppävirta

Kurjalan koulu

Kurjalan koulu sijaitsee 25 kilometrin päässä Leppävirran keskustasta. Koulussa annetaan yhdysluokkaopetusta ryhmissä 0-2 -luokat, 3-4 -luokat ja 5-6 -luokat. Koulunjohtajana toimii luokanopettaja Riikka Ahonen.

Osoite

Kurjalanrannantie 1230 a, 79255 KURJALA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Leppävirta

Koulukeskus

Rautavaaran kunnan koulukeskuksessa opiskelevat alakoulu, yläkoulu ja lukio.

Osoite

Koulutie 9, 73900 RAUTAVAARA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Rautavaara

Pirtin koulu

Pirtin koulussa on vuosiluokat 1 - 6. Koulussa annetaan painotettua opetusta kuvataiteessa.

Osoite

Pirtintie 21, 70820 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Kettulan koulu

Koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Koulukatu 3, 70400 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Pihkainmäen koulu

Koulussa on vuosiluokat 0 - 6.

Osoite

Pihkarinteentie 12, 71570 SYVÄNNIEMI


Kunnat:

Kuopio

Lehtoniemen koulu

Lehtoniemen koulussa on esiopetusta, peruskoulun vuosiluokat 1-6, esioppilaiden leikkitoimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Varkauden perusopetuksessa toteutetaan Prokoulu-toimintamallia.

Osoite

Harjulantie 11-13, 78850 VARKAUS


Kunnat:

Varkaus

Puurtilan koulu

Puurtilan koulussa on esiopetusta, peruskoulun vuosiluokat 1-6, esioppilaiden leikkitoimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Varkauden perusopetuksessa toteutetaan Prokoulu-toimintamallia.

Osoite

Puurtilantie 21, 78310 VARKAUS


Kunnat:

Varkaus

Luttilan koulu

Luttilan koulussa on esiopetusta, peruskoulun vuosiluokat 1-6, esioppilaiden leikkitoimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Varkauden perusopetuksessa toteutetaan Prokoulu-toimintamallia.

Osoite

Savontie 133, 78400 VARKAUS


Kunnat:

Varkaus

Waltterin koulu

Waltterin koulussa on esiopetusta, peruskoulun vuosiluokat 1-9, leikkitoimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Musiikkipainotteiseen opiskeluun on mahdollisuus kolmannelta luokalta lähtien. Varkauden perusopetuksessa toteutetaan Prokoulu-toimintamallia.

Osoite

Urheilukatu 21, 78210 VARKAUS


Kunnat:

Varkaus

Kangaslammin koulu

Kangaslammin koulussa on esiopetusta, peruskoulun vuosiluokat 1-6, esioppilaiden leikkitoimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Varkauden perusopetuksessa toteutetaan Prokoulu-toimintamallia.

Osoite

Kangaslammintie 5, 79480 KANGASLAMPI


Kunnat:

Varkaus

Repokankaan koulu

Repokankaan koulussa on esiopetusta, peruskoulun vuosiluokat 1-6, esioppilaiden leikkitoimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Varkauden perusopetuksessa toteutetaan Prokoulu-toimintamallia.

Osoite

Taunonkuja 9, 78870 VARKAUS


Kunnat:

Varkaus

Könönpellon koulu

Könönpellon koulussa on esiopetusta, peruskoulun vuosiluokat 1-6, esioppilaiden leikkitoimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Suomenkielisen opetuksen lisäksi Könönpellon koulussa on mahdollisuus vuosiluokilla 0-6 myös englantipainotteiseen opiskeluun. Varkauden perusopetuksessa toteutetaan Prokoulu-toimintamallia.

Könönpellon koulu oli Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valinta vuoden kouluksi vuonna 2021.

Osoite

Kivipurontie 8, 78500 VARKAUS


Kunnat:

Varkaus

Kiuruveden yläkoulu

Kiuruveden yläkoulu sijaitsee keskustassa, alakoulun Nivan toimipisteen välittömässä läheisyydessä. Koulussa noudatetaan Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän yhteistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Osoite

Niemistenkatu 9, 74700 KIURUVESI


Kunnat:

Kiuruvesi

Kalliokylän koulu

Kalliokylässä, noin 15 km päässä keskustasta sijaitsevassa koulussa opetetaan 1. - 6.-luokkalaisia sekä esikoululaisia, jotka eivät tarvitse päivähoitoa.

Osoite

Kalliokyläntie 1340, 74770 KALLIOKYLÄ


Kunnat:

Kiuruvesi

Lahnajoen koulu

Lahnajoella, noin 20 km päässä keskustasta sijaitsevassa koulussa opetetaan 1. - 6.-luokkalaisia sekä esikoululaisia, jotka eivät tarvitse päivähoitoa.

Osoite

Remesjoentie 151, 74700 KIURUVESI


Kunnat:

Kiuruvesi

Pulkonkosken koulu

Pulkonkosken koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Pulkonrannantie 19, 71680 PULKONKOSKI


Kunnat:

Kuopio

Käärmelahden koulu

Koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Väänälänrannantie 1332 A, 71720 KÄÄRMELAHTI


Kunnat:

Kuopio

Länsi-Puijon koulu

Länsi-Puijon koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Pursutie 10, 70280 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Jynkänlahden koulu

Jynkänlahden koulussa on vuosiluokat 7 - 9 ja koulussa annetaan painotettua opetusta urheilussa.

Osoite

Varsanpolku 2, 70780 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Palonurmen koulu

Palonurmen koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Palonurmentie 780, 73810 PALONURMI


Kunnat:

Kuopio

Puijonsarven koulu

Puijonsarven koulussa on vuosiluokat 1 - 9.

Osoite

Keski-Kaari 44, 70420 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Nilsiän yhtenäiskoulu

Nilsiän yhtenäiskoulussa on vuosiluokat 1 - 9.

Osoite

Syvärintie 48, 73300 NILSIÄ


Kunnat:

Kuopio

Pyörön koulu

Pyörön koulussa annetaan painotettua opetusta liikunnassa (vuosiluokat 7 - 9) ja matemaattis-luonnontieteellisessä aineissa (3 - 9) sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille vuosiluokille 6 - 9. Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden yksikkö.

Osoite

Pyörön koulu

Blominkatu 2, 70820 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Kemppaanmäen koulu

Kemppaanmäen koulussa on vuosiluokat 0 - 2.

Osoite

Ilopurontie 140, 71570 SYVÄNNIEMI


Kunnat:

Kuopio

Minna Canthin koulu

Minna Canthin koulussa annetaan painotettua opetusta musiikissa ja tanssissa.

Osoite

Ruotsinkatu 35, 70600 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Pajulahden koulu

Pajulahden koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Kortteisenmäentie 33, 73360 PAJULAHTI


Kunnat:

Kuopio

Rajalan koulu

Rajalan koulussa on vuosiluokat 1 - 6. Rajalan koulussa annetaan kaksikielistä opetusta (suomi - englanti) ja painotettua musiikin opetusta.

Osoite

Sammakkolammentie 14, 70200 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Vehmersalmen koulu

Vehmersalmen koulussa on vuosiluokat 0 - 9.

Osoite

Vehmersalmenkatu 27, 71310 VEHMERSALMI


Kunnat:

Kuopio

Juantehtaan koulu

Juantehtaan koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Ruukintie 2, 73500 JUANKOSKI


Kunnat:

Kuopio

Riistaveden yhtenäiskoulu

Riistaveden yhtenäiskoulu (vuosiluokat 1 - 9) sijaitsee Joensuun valtatien varressa erittäin hyvien liikenneyhteyksien päässä Kuopiosta.

Osoite

Koulutie 12, 71160 RIISTAVESI


Kunnat:

Kuopio

Maaninkajärven koulu

Maaninkajärven koulu yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta vuosiluokille 1 - 9.

Osoite

Maaningantie 49, 71750 MAANINKA


Kunnat:

Kuopio

Martti Ahtisaaren koulu

Martti Ahtisaaren koulussa on sekä yleisopetuksen että 0 - 9 -luokkalaisten vaike-opetuksen luokkia. Lisäksi tiloissa annetaan esiopetusta Lehtoniemen päiväkodin alaisuudessa.

Osoite

Lehtoniementie 103, 70840 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Juankosken koulu

Juankosken koulussa on vuosiluokat 7 - 9.

Osoite

Juankoskentie 24, 73500 JUANKOSKI


Kunnat:

Kuopio

Aurinkorinteen koulu

Koulussa on luokka-asteet 1 - 6. Koulun oppiainepainotuksena on äidinkieli ja kirjallisuus.

Osoite

Mutkankatu 2, 70820 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Snellmanin koulu

Snellmanin koulu on Kuopion keskustassa sijaitseva 1. - 6. luokkien koulu.

Osoite

Maaherrankatu 13, 70100 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Haapaniemen koulu

Haapaniemen koulu sijaitsee keskeisellä paikalla Mölymäellä. Koulussa annetaan painotettua opetusta musiikissa.

Osoite

Aseveljenkatu 8, 70620 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Paloahon koulu

Paloahon koulu on suomenkielinen erityiskoulu.

Osoite

Puijonsarventie 48, 70260 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Karttulan Kissakuusenkoulu

Koulun muodostavat Kissakuusen yksikkö (luokat 0 - 9), osoitteessa Kissakuusentie 20, ja Kemppaanmäen yksikkö (luokat 0 - 2), osoitteessa Ilopurontie 140, Syvänniemi.

Osoite

Kissakuusentie 20, 72100 KARTTULA


Kunnat:

Kuopio

Muuruveden koulu

Muuruveden koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Oppipolku 7, 73460 MUURUVESI


Kunnat:

Kuopio

Hatsalan klassillinen koulu

Hatsalan klassillinen koulussa annetaan kaksikielistä opetusta (suomi - englanti) sekä painotettua opetusta kuvataiteessa ja urheilussa. Koulussa voi opiskella myös B2-latinaa.

Osoite

Opistotie 5, 70200 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Alavan koulu

Alavan koulu on Kuopion kaupungin sairaalakoulu. Koulu toimii neljässä eri toimipisteessä: Alavan, Julkulan, Niuvan ja Puijon yksikössä.

Osoite

Keihäskatu 1-3, 70620 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Särkiniemen koulu

Särkiniemen koulu on kaupunginosansa lähikoulu (vuosiluokat 1 - 4).

Osoite

Lohkaretie 15, 70700 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Neulamäen koulu

Neulamäen koulussa on vuosiluokat 1 - 9.

Osoite

Pinokuja 6, 70150 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Von Wrightin koulu

Von Wrightin koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Annikki-veturin tie 3, 71520 KAISLASTENLAHTI


Kunnat:

Kuopio

Kalevalan koulu

Kalevalan koulussa on vuosiluokat 1- 6. Koulussa annetaan painotettua opetusta musiikissa ja tanssissa sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Koulussa on mahdollista opiskella A1-saksaa.

Osoite

Pohjankatu 2, 70500 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Soinlahden koulu

Soinlahden koulu on perusopetuksen koulu, jossa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6.

Koulupäivien jälkeen koululla toimii lisäksi 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarkoitettu iltapäivätoiminta.

Peruskoulun tavoitteena on antaa oppilaille perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta,

elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tukea heidän kasvuaan vastuuntuntoisiksi ja tasavertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Osoite

Lehtomäentie 100, 74170 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Mansikkaniemen koulu

Mansikkaniemen koulu on noin 260 alakoululaisen koulu. Koulussamme on luokat 1-6.

Mansikkaniemen koulu on lämmin, kannustava ja turvallinen koulu. Haluamme hyödyntää vaihtelevia työtapoja ja välittää aidosti oppilaista,

tavoitteenamme oppimisen ilo ja elinikäisen oppimisen kipinä.

Osoite

Mansikkaniementie 1, 74120 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Hernejärven koulu

Hernejärven koulu sijaitsee Iisalmessa Hernejärvellä n. 18 km kaupungin keskusta itään.

Koulussamme on kolme perusopetusryhmää, yhdysluokat 1.-2., 3.-4. ja 5.-6.

Oppilaita on noin 50. Koulumme tarjoaa myönteisen ja yksilöllisen kasvu- ja oppimisympäristön jokaiselle lapselle.

Koulun ympäristö tarjoaa hyvät puitteet luonnossa liikkumiseen niin koulupäivän aikana kuin vapaa-ajallakin.

Hernejärven koulussa on ilo oppia ja kasvaa!

Osoite

Parkinlahdentie 15, 74140 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Edvin Laineen koulu

Edvin Laineen koulu sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Kirkonmäen kampusalueella jonka muodostavat kauniin Kirkkopuiston ympärille Juhani Ahon koulu, Iisalmen Lyseo ja Lumakeskus Majakka. Koulun keskeistä sijaintia pyritään hyödyntämään toiminnassa mahdollisimman monipuolisesti.

Koululla on kymmenen yleisopetuksen luokkaa vuosiluokilla 1-6 ja kuusi erityisen tuen pienryhmää.

Iisalmen perusopetuksen musiikkipainotteinen opetus vuosiluokilla 3-6 järjestetään Edvin Laineen koulussa.

Montessoripainotteista opetusta on tarjolla 1.- 2. luokilla.

Koululla toimii Kirkkopuiston päiväkodin alaisuudessa oleva esiopetusryhmä. Esiopetusryhmä sekä 1. ja 2. luokat ovat aktiivisesti yhteistyössä muodostaen joustavan alun koulupolulle.

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa painottuvat toiminnallisuus, tutkiminen ja kokeileminen sekä elämyksellisyys ja leikki. Lapset toimivat erilaisissa kokoonpanoissa pienryhminä, joissa toimintaa eriytetään suunnitelmallisesti heidän tarpeidensa mukaan. Toiminta perustuu perusopetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Koulumme tarjoaa myös monipuolista erityisopetusta pienryhmissä, jotka toimivat inklusiivisesti yhdessä yleisopetuksen ryhmien kanssa.

Osoite

Savonkatu 8, 74100 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Kilpijärven koulu

Koulu sijaitsee kaupungin ydinkeskustasta noin 3 kilometriä itä-koilliseen. Koulumme sijainti taajaman laidalla, väljällä tontilla vehreän luonnon keskellä mahdollistaa luonnon monipuolisen hyödyntämisen kuitenkin niin, että kaikki palvelut ovat helposti saavutettavissa.

Koulu on valmistunut vuonna 2022.

Tilat on suunniteltu ja kalustettu helposti muunneltaviksi erilaisiksi oppimisympäristöiksi. Tämä mahdollistaa päivittäin arjessa luontevasti vaihtuvat erilaiset ryhmittelyt sekä yhteisopettajuuden harjoittamisen.

Meillä toimii luokkatasot 1–6, joilla on yhteensä noin 180 oppilasta, jotka opiskelevat yhdeksässä yleisopetuksen ryhmässä.

Koulullamme toimii myös esiopetusryhmä.

Esiopetusryhmä sekä 1. ja 2. luokat toimivat aktiivisesti yhteistyössä muodostaen joustavan alun koulupolulle.

Yhteistyössä painottuvat toiminnallisuus, tutkiminen ja kokeileminen sekä elämyksellisyys ja leikki. Lapset toimivat erilaisissa kokoonpanoissa pienryhminä, joissa toimintaa eriytetään suunnitelmallisesti heidän tarpeidensa mukaan.

Toiminta perustuu perusopetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Osoite

Poskipuronkatu 3, 74120 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Kangaslammin koulu

Kangaslammin koulu on yli 300 oppilaan alakoulu esikoulusta kuudennelle luokalle.

Koulu sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Iisalmen keskustasta Kangaslammin viihtyisän ja monipuolisen lähiliikunta-alueen välittömässä läheisyydessä.

Koulun arvot yhteisöllisyys, positiivisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä lapsilähtöisyys ohjaavat jokapäiväistä koulutyötä.

Koulun toiminta-ajatus on tukea jokaista oppilasta oppimisessa hänen tarpeidensa mukaisesti

Osoite

Petter Kumpulaisentie 30, 74130 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Runnin koulu

Koulussa annetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetus vuosiluokille 1-6.

Tavoitteena on kasvattaa perustiedot ja -taidot hallitseva, hyväkäytöksinen, vastuuntuntoinen ja omat vahvuutensa tunteva persoonallinen lapsi.

Osoite

Runnintie 535, 74595 RUNNI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Juhani Ahon koulu

Juhani Ahon koulu on Iisalmen ainoa yläkoulu. Se sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Kirkonmäen kampusalueella ja opetustiloja on kaikissa ympärillä olevissa tiloissa Edvin Laineen koulussa, Iisalmen Lyseossa ja Lumakeskus Majakassa.

Juhan Ahon koulu on kaikkien koulu, jossa on noin 700 oppilasta ja 85 henkilökunnan jäsentä. Oppimisen tukea järjestetään monipuolisesti ja joustavasti oppilaan omien tarpeiden mukaisesti. Isossa koulussa on myös tarjolla monipuoliset oppilashuollon palvelut jokaisena koulupäivänä.

Juhani Ahon koulussa järjestetään yläkouluikäisten valmistavan luokan opetusta sekä joustavaa perusopetusta.

Koulun erityisiä painopisteitä ovat kansainvälisyys ja yrittäjyys.

Peruskoulun päättötodistusjäljennökset tilataan kaupungintalon i-pointista: kirjaamo@iisalmi.fi tai numerosta 040 3504217

Osoite

Päiviönkatu 8, 74100 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Sourunsalon koulu

Koulumme on luonnonläheinen kyläkoulu, jossa on suuri liikuntasali.

Koulun välittömässä läheisyydessä on myös kaukalo (hiekkatekonurmi), jalkapallokenttä, valaistu pururata/hiihtolatu ja frisbeegolfrata.

Osoite

Huotarintie 15, 74510 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Partalan koulu

Partalan koulu on pienin perusopetusta antava koulu Iisalmessa. Meillä toimivat yhdysluokat 1-2 ja 3-4.

Päivittäin Partalassa työskentelee kaksi luokanopettajaa, koulunkäynninohjaaja ja yhdistelmätyöntekijä.

Lisäksi erityisopettaja käy kahdesti viikossa, kuraattori kahdesti kuukaudessa ja terveydenhoitaja kerran kuukaudessa.

Pieni koko on vahvuutemme, sillä kaikkea toimintaamme leimaa kodinomaisuus. Henkilökunta ja oppilaat oppivat tuntemaan toisensa hyvin.

Myös perheet tulevat tutuiksi vuosien varrella. Arjessa voimme järjestää asioita ketterästi ja nopealla aikataululla.

Koulumme sijaitsee kauniilla paikalla maaseudulla metsäisen mäen päällä. Välitunneilla lapset voivat valita, leikkivätkö kiipeilytelineillä, kirmailevatko pallokentällä vai rakentelevatko majoja lähimetsässä.

Tekemistä riittää varmasti!

Osoite

Partalantie 1, 74160 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Kauppis-Heikin koulu

Kauppis-Heikin koulu on noin 120 oppilaan alakoulu Iisalmen eteläpuolella, Peltosalmella. Lisäksi koululla toimii Peltosalmen päiväkodin esiopetusryhmä. Koulun välittömässä läheisyydessä on lähiliikunta-alue, jossa on muun muassa beach volley -kenttä, skeittiramppi, jääkiekkokaukalo, tenniskenttä, valaistu pururata/hiihtolatu ja frisbeegolf-rata.

Koulurakennus on vuonna 2017 valmistunut hirsirakenteinen, toimintaympäristöltään nykyaikainen koulu. Koulullamme toimii kolme joustavan esi- ja alkuopetuksen ryhmää, joissa jokaisessa työskentelee kolme aikuista – luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja koulunkäynninohjaaja/lastenhoitaja.

Myös 3.-4. -luokat ja 5.-6. -luokat ovat tiiviissä yhteistyössä keskenään toimien yhdysluokkaperiaatteiden mukaisesti.

Koulussa painotamme erityisesti vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tunnetaitoja sekä hyviä käytöstapoja. Tärkeitä painopisteitä ovat myös omatoimisuuteen kasvaminen ja omasta opiskelusta vastuunottaminen. Oppilaiden osallisuus on tärkeä osa toimintakulttuuriamme ja koulullamme onkin erittäin aktiivinen oppilaskunta.

Osoite

Peltosalmentie 11, 74510 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Iisalmi

Tervon Yhtenäiskoulu

Tervon kunnassa perusopetusta järjestää Tervon yhtenäiskoulu vuosiluokilla 1-9. Myös esiopetus järjestetään perusopetuksen yhteydessä. Koulussamme on yhdysluokat vuosiluokilla 1-6. Yläluokilla 7-9 opetus järjestetään ikäkausittain.

Osoite

Kirkkotie 5, 72210 TERVO


Kunnat:

Tervo

Timolan koulu

Timolan koulu sijaitsee 15 kilometrin päässä Leppävirran keskustasta. Koulussa annetaan yhdysluokkaopetusta ryhmissä 1-2 -luokat, 3-4 -luokat ja 5-6 -luokat. Koulussa järjestetään myös valvottua iltapäivätoimintaa. Koulunjohtajana toimii luokanopettaja Eero Holopainen.

Osoite

Timolantie 350, 78480 TIMOLA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Leppävirta

Konnuslahden koulu

Konnuslahden koulu sijaitsee 15 kilometrin päässä Leppävirran keskustasta. Koulussa annetaan yhdysluokkaopetusta ryhmissä 0-2 -luokat, 3-4 -luokat ja 5-6 -luokat. Koulunjohtajana toimii luokanopettaja Hilkka Happonen.

Osoite

Rautalahdentie 10, 79150 KONNUSLAHTI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Leppävirta

Puustellin koulu

Puustellin koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 6-9.

Osoite

Laurinpurontie 23, 72400 PIELAVESI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Pielavesi

Pohjois-Pielaveden koulu

Pohjois-Pielaveden koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokilla.

Osoite

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Pielavesi

Rannankylän koulu

Rannankylän koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 0-5.

Osoite

Puistotie 7, 72400 PIELAVESI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Pielavesi

Säviän koulu

Säviän koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokkalaisille.

Osoite

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Pielavesi

Jynkän koulu

Jynkän koulussa on vuosiluokat 1 - 6. Koulussa annetaan painotettua opetusta liikunnassa.

Osoite

Maitotie 2, 70780 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Pitkälahden yksikkö

Pitkälahden yksikkö antaa perusopetusta ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille.

Osoite

Pitkälahdentie 4, 70800 KUOPIO


Kunnat:

Kuopio

Vehmasmäen koulu

Vehmasmäen koulussa on vuosiluokat 1 - 6.

Osoite

Vehmasmäentie 71, 70870 HILTULANLAHTI


Kunnat:

Kuopio

Hiltulanlahden koulu

Hiltulanlahti on vahvasti kasvava ja kehittyvä pienomakotitaloalue Kuopiossa, jonne valmistui elinkaarihankkeena kesällä 2019 uusi alakoulu ja päiväkoti. Rakennuksessa on koulun tiloissa 300 oppilaspaikkaa ja noin 200-paikkainen päiväkoti. Henkilökuntaa on yhteensä noin 50.

Osoite

Hiltulanlahdenkatu 7, 70870 HILTULANLAHTI


Kunnat:

Kuopio

Nilakan yhtenäiskoulu

Nilakan yhtenäiskoulu muodostuu kahdesta rakennuksesta.

Osoite

Koulutie 3, 72600 KEITELE


Kunnat:

Keitele

Sammalselän koulu

Sammalselän koulu on toinen taajama-alueen kouluista. Koulun verkkosivulta löydät henkilöstön yhteystiedot, ja paljon muuta koululaisten opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvää tietoa.

Osoite

Opintie 1, 77600 SUONENJOKI


Kunnat:

Suonenjoki

Suonenjoen yhtenäiskoulu

Suonenjoen yhtenäiskoululla toimii kaupungin ainoa yläkoulu. Koulun verkkosivulta löydät henkilöstön yhteystiedot, ja paljon muuta koululaisten opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvää tietoa.

Osoite

Koulukatu 21, 77600 SUONENJOKI


Kunnat:

Suonenjoki

Iisveden koulu

Iisveden koulu sijaitsee Iisvedellä, viitisen kilometriä pohjoiseen Suonenjoen kaupungin keskustasta. Koulun verkkosivulta löydät henkilöstön yhteystiedot, ja paljon muuta koululaisten opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvää tietoa.

Osoite

Tapiolantie 2, 77800 IISVESI


Kunnat:

Suonenjoki

Lempyyn koulu

Lempyyn koulussa on kaksi luokkaa. Alakerrassa työskentelevät 0-2 -luokkalaiset ja yläkerrassa 3-6 -luokkalaiset. Yhteensä oppilaita on 27.

Osoite

Koulurinteentie 2, 77630 LEMPYY


Kunnat:

Suonenjoki