Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

Kun vanhemmat haluavat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he ottavat yhteyttä lastenvalvojaan ja varaavat sopimusneuvotteluajan.

Vanhempien tulee keskustella lapsen kanssa ennen sopimuksen tekoa lapsen toiveista asumisen ja tapaamisten suhteen. Lapsen toiveet ja mielipiteet on huomioitava lapsen ikätason mukaisesti.

Huoltaja päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista. Muita henkilökohtaisia asioita ovat esimerkiksi lapsen nimi, uskontokuntaan kuuluminen, terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja passin hakeminen.

Vanhemmat voivat sopia huollon yhteisesti kummallekin vanhemmalle, yksin toiselle vanhemmalle tai vanhemman ohella jollekin muulle henkilölle.

Vanhempien tulee neuvotella, kumman vanhemman luona lapsi asuu vai asuuko lapsi vuorotellen vanhempien luona, jonka jälkeen vanhemmat voivat sopia myös lapsen tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Tapaamissopimuksessa tulee huomioida lapsen kannalta oleelliset seikat, kuten lapsen ikä, harrastukset, koulunkäynti, vanhempien kotien välinen etäisyys jne. Lisäksi on hyvä sopia myös lomien ja juhlapyhien aikaisista tapaamisista.

Tapaamissopimuksen lisätietoihin voidaan kirjata vanhempien yhdessä sopimia käytäntöjä mm. muusta yhteydenpidosta, tapaamismatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuneiden kulujen jakamisesta. Lapsen kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta, niin he voivat hakeutua perheasioiden sovitteluun, tuomioistuimen sovitteluun tai hakea päätöstä tuomioistuimesta.

Toimi näin

Kun vanhemmat haluavat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he ottavat yhteyttä lastenvalvojaan ja varaavat sopimusneuvotteluajan.

Jos vanhempien asioiminen lastenvalvojan vastaanotolla ei ole mahdollista yhdessä, voi toinen vanhempi valmistella sopimusehdotuksen toisen vanhemman hyväksyttäväksi. Mikäli vanhemmat asuvat maantieteellisesti kaukana toisistaan, voidaan sopimusasiaa hoitaa lastenvalvojien toimesta myös virka-apupyyntöinä hyvinvointialueiden välillä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka haluavat avio- tai avoerotilanteissa lastenvalvojan vahvistetun sopimuksen lapsen huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta.

Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa, hänen on keskusteltava asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään hänen on otettava huomioon lapsen mielipide ja toivomukset.

Huoltajan on kerrottava lapselle lasta koskevista päätöksistä ja muista lapsen elämään vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla.

Lastenvalvoja, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse.

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo

Lastenvalvoja, koillinen alue

Koilliseen alueeseen kuuluvat Juankoski, Kaavi, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi, Siilinjärvi.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana. Huomaathan, että emme palvele tekstiviestitse.

 • Lastenvalvoja, A-Man, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. 0447401606
 • Lastenvalvoja, Mao-Ö, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. 0447402600

Palveluajat

Lastenvalvojien puhelintunti
 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Tuusniemi, Kaavi, Lapinlahti, Siilinjärvi

Lastenvalvoja, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä ja Rautavaara.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

 • Lastenvalvoja, A-Man, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. 0408304375
 • Lastenvalvoja, Mao-Ö, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan puh. 0408304358
 • Toimistosihteeri puh. 0447183851

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Lastenvalvoja, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluu Kuopio (pois lukien Juankoski, Kaavi, Karttula, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi).

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana. Huomaathan, että emme palvele tekstiviestitse.

 • Toimistosihteeri puh. 0447183851
 • Lastenvalvoja A-J (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. 017183270
 • Lastenvalvoja K-MAN(asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. 017183826
 • Lastenvalvoja MAO-RUP (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. 017183855
 • Lastenvalvoja RUQ-Ö (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan) puh. 017183820

Palveluajat

Lastenvalvojien puhelintunti
 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Kuopio

Lastenvalvoja, eteläinen alue

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Leppävirta, Varkaus, Joroinen

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio ja Tuusniemi.

Lapsiperhepalvelujen osoitteesta löydät sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut sijais- ja jälkihuollon, lastensuojelun avohuollon, perhepalvelujen ja perheoikeudellisten palvelujen osalta. Lisäksi sieltä löytyvät myös lasten ja nuorten puheterapiapalvelut.

Osoite

3. krs

Viestikatu 1-3, 70600 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Aalto Hyvinvointikeskus, Varkaus

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. Aalto on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Palvelut

1. kerros

 • Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli, kokoustilat ja omahoitopiste. Omahoitopisteellä on mahdollista käydä omatoimisesti mittaamassa verenpaine sekä saada tietoa ja neuvontaa sekä vertaistukea järjestöpäivinä keskiviikkoisin.
 • Kahvila-ravintola.

2. kerros

 • Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus.

3. kerros

 • Akuuttiosasto, fysioterapia ja ryhmätilat.

4. kerros

 • Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)
 • Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Hallinto

Osoite

Savontie 55, 78300 VARKAUS

Palveluajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantai - Perjantai 06:30 - 20:00
 • Lauantai 07:30 - 19:00
 • Sunnuntai 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00
Röntgen
 • Maanantai - Perjantai 07:30 - 15:30
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantai - Perjantai 07:00 - 14:30
Sosiaali- ja terveysalan yhdistys Omahoitopisteellä
 • Keskiviikko 09:00 - 14:00

Kunnat:

Varkaus

Iisalmen sosiaalikeskus

Iisalmen sosiaalikeskus palvelee asiakkaista, jotka asuvat pohjoisen alueen kunnissa Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Palvelemme myös Lapinlahdella, Maaningalla, Nilsiässä ja Siilinjärvellä asuvia työikäisiä asiakkaita.

Sosiaalikeskuksen palveluita ovat perhe-, aikuis- ja vammaissosiaalityö sekä perheoikeudelliset palvelut.

Osoite

Kampus Vire

Riistakatu 23, 74120 IISALMI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 11:00

Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Sosiaali- ja vammaispalvelut, Siilinjärvi

Sosiaali- ja vammaispalveluiden tulosyksikkö tuottaa keskitetysti toimeentulotuen, vammais- ja kehitysvammahuollon palvelut, sosiaalisen työllistämisen ja sosiaalityönpalvelut.

Osoite

Isoharjantie 6, Rak. S1, 2 krs, 71800 SIILINJÄRVI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 15:45

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Siilinjärvi

Sosiaalipalvelut, Suonenjoki

Suonenjoen sosiaalipalvelut palvelee perheoikeudellisissa palveluissa läntisen alueen kuntien Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto sekä Karttulan asukkaita.

Osoite

Suonenjoen kaupungin virastotalo

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Kunnat:

Vesanto, Rautalampi, Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Tervo