Lainesairaala, hyvinvointia taiteesta

Hyvinvointia taiteesta


Taiteen merkitys sairaalaympäristössä on ollut viime vuosina kasvavan kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena. Sen merkitystä on tutkittu osana hoitotyötä sairaaloissa, perusterveydenhuollossa sekä ennaltaehkäisevissä palveluissa ja kuntoutuksessa. Taiteen on todettu mm. parantavan hoitotuloksia, vähentävän fyysisiä ja psyykkisiä oireita.  Tutkimuksissa on saatu näyttöä myös taiteen merkityksestä resilienssin eli mukautumis-, sopeutumis- ja sietokyvyn kehittämisessä. Sairaalassa kulttuuri on tarjolla tasavertaisesti kaikille.

KYS Psykiatriatalo -rakennushankkeessa taiteen hankinta- ja sijoitusprosessi integroituu rakennushankkeen suunnitteluprosessiin, jotta taide asettuu luontevasti osaksi rakennushankkeen kokonaisarkkitehtuuria ja ympäristöä. Teosten paikat on valittu sen mukaan, missä ihmiset liikkuvat paljon. Tällaisia paikkoja ovat odotusaulat ja olohuoneet.

Ikkunat, luontonäkymät, rauhallinen ympäristö ja hyvä sisävärisuunnittelu vähentävät stressin tunnetta. Psykiatriataloon on valittu Ilo-niminen sisävärikonsepti, jossa on ajatus kotoisista, luonnonläheisistä ja sisäväreiltään monipuolisista tiloista. Värien lisäksi tiloissa hyödynnetään rauhoittavia maisematapetteja. 

Sisävärikonseptin ja sisustussuunnitelman lisäksi Psykiatriataloon tullaan hankkimaan taideteoksia, joiden teemat käsittelevät iloa, toivoa ja valoa. Valo-teema linkittyy Savilahden Valon kaavaan ja KYS Uusi Sydän -taidehankkeen teemaan Elämän valo Älyn humaani valo.

Taidehankintoja ohjaa ja koordinoi moniammatillinen KYS Uudistuu -taidetyöryhmä, joka koostuu hanketyöntekijöistä, kokemusasiantuntijoista, henkilökunnan jäsenistä ja taideasiantuntijoista. Taiteen toivotaan antavan virikkeitä, auttavan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta ja lisäävän suvaitsevaisuutta.

Taiteilijoiden etsinnässä ja valinnassa painotetaan Savo-Karjalan alueella vaikuttavia tai syntyneitä taiteilijoita, mutta taidenäkökulmaan vedoten voidaan valita myös valtakunnallisia toimijoita. Tarkoituksena on etsiä esittävän taiteen tekijöitä, jotka tavalla tai toisella ilmaisevat teoksissaan esimerkiksi luontosuhdetta. Lopputuloksesta halutaan laadukas ja Psykiatriataloon sopiva.

Lue lisää: 

Taide ja hyvinvointi – Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen  
Miten taide vaikuttaa? Kulttuurisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen   
Taikusydän – Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia  
Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista