Perhehoitajuus

Perhehoitajuus

Perhehoitoa voidaan tarjota

  • osavuorokautisesti päivä- tai yöhoitona,
  • useamman vuorokauden mittaisina jaksoina tai
  • pitkäaikaisesti.

Perhehoitoa voi tarjota joko asiakkaan omassa kodissa tai perhehoitajan kodissa. Perhehoitaja voi myös perustaa oman perhekodin, johon ikäihminen muuttaa asumaan.

Ennakkovalmennus

​​​​​​​Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus ei ole edellytys toimeksiantosuhteiselle perhehoitajuudelle.

Perhehoidon ennakkovalmennus on prosessi, jonka aikana pohditaan perhehoitajaksi ryhtymistä. Ennakkovalmennuksen tarkoitus on antaa sinulle tietoa ja mahdollisuuden perehtyä ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennuksen alkaessa sinun ei tarvitse vielä tietää tai olla varma, haluatko perhehoitajaksi tai kykenetkö hoitamaan tehtävää. Valmennuksessa saadut tiedot perhehoitajan tehtävästä auttavat sinua päätöksenteossa.

Toimeksiantosuhteisen perhehoitajan tehtävä ja asema

Perhehoitajan tärkein tehtävä on hoidon ja huolenpidon järjestäminen perheeseen sijoitetulle tai perhehoidon jaksoilla käyvälle ikäihmiselle.

Perhehoitajan tehtävä ja asema perustuu toimeksiantosuhteeseen. Perhehoitajan tehtävää ja asemaa määrittävät perhehoitolaki ja siihen liittyvät muut lait, kuten esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilaki, sairausvakuutuslaki, työttömyysturvalaki ja julkisten alojen eläkelaki.

Perhehoidon järjestäminen ja sen valvonta on hyvinvointialueen tehtävä. Perhehoitaja ja hyvinvointialue solmivat perhehoidosta toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet.

Perhehoitajalle maksetaan tehtävän hoitamisesta hoitopalkkio. Perhehoitaja ei ole elatusvelvollinen suhteessa hoidettavaan. Hoidettavan kustannukset katetaan päivittäisiin menoihin tarkoitetulla kulukorvauksella sekä harkintaan perustuen yksilöllisiä, erityisiä kustannuksia korvaamalla. Perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen voidaan myöntää käynnistämiskorvausta.

Perhehoitaja tarvitsee tehtävässään tukea ja ohjausta sekä nimetyn yhdyshenkilön. Pohjois-Savon hyvinvointialueella kehitetään perhehoitajan tukimuotoja sekä keskitetään perhehoidon koordinointia, jolla vahvistetaan perhehoitajan asemaa.

Kiinnostuitko perhehoitajuudesta?​​​​

Ota yhteyttä Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhehoidon projektikoordinaattoriin. Perhehoitajiksi aikovien kanssa sovitaan tapaaminen, keskustellaan ja annetaan tietoa perhehoidosta jo ennen valmennusta.

Voit myös hakeutua perhehoidon ennakkovalmennukseen lomakkeella Hakemus ikäihmisten perhehoitajaksi.pdf. Perhehoidon projektikoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä.

Ennakkovalmennuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Valmennuksessa käytetään Perhehoitoliiton valmennusohjelmaa. Valmennus on prosessi, joka koostuu ryhmätapaamisista ja kotitehtävistä. Valmennus auttaa sinua tekemään päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä.

​​​​​​​Valmennukseen sisältyy kotikäynti, jossa myös mahdollisten muiden perheenjäsenten mielipide selvitetään. Arviointia henkilön valmiuksista perhehoitajan tehtävään tekevät henkilö itse, kouluttaja ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen projektikoordinaattori.

Valmennus päättyy kirjalliseen, yhteisen arvioinnin loppuraporttiin. Mikäli valmennukseen osallistuva ryhtyy perhehoitajaksi, Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy perhehoitajan sekä perhekodin (mikäli perhehoitoa toteutetaan perhehoitajan kodissa) soveltuvaksi perhehoitotoimintaan.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhehoidon projektikoordinaattorin yhteystiedot:

Kaisa-Liisa Hyvärinen
projektikoordinaattori / ikäihmisten perhehoito
Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon
Suomen kestävän kasvun ohjelma, RRP
p. 044 740 1572