Osallisuuskanavat - bannerikuva

alt=

Osallisuuskanavat

Vapaaehtoiset vaikuttamistoimielimet

Pohjois-Savon hyvinvointialue mahdollistaa asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen hyvinvointialueen päätöksentekoon sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Asukkaiden osallistumisoikeudesta säädetään Laissa hyvinvointialueesta (611/2021, 5 luku). Lisäksi Pohjois-Savon hyvinvointialue on perustanut vaikuttamisfoorumit keskeisille sidosryhmille: kunnille, palveluntuottajille sekä järjestöille.

Kuntafoorumi on kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintoja vahvistava yhteistyöfoorumi. Foorumi kokoaa kuntien ja hyvinvointialueen yhteiset ajankohtaiset asiat ja johtaa ne toimenpiteiksi hyvinvointialueen eri toimialoilla.

Kuntafoorumiin on kutsuttu kaikkien pohjoissavolaisten kuntien kuntajohtajat. Mikäli kuntafoorumilla käsitellään jotain tiettyä yhdyspintateemaa, kunnanjohtajat voivat kutsua toiminnasta vastuussa olevan viranhaltijan mukaan foorumille.

Yhteyshenkilö:

Tuija Bercovici, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 044 461 0777

Yrittäjäfoorumi on yrittäjien toimintaympäristöä ja tulevaisuutta luotaava foorumi. Foorumissa kootaan yrittäjien ajankohtaiset asiat ja johdetaan ne toimenpiteiksi hyvinvointialueella. Foorumi kokoaa yrittäjiä koskevia asiat tiedotettavaksi yrittäjille.

Yrittäjäfoorumi on kattava joukko pohjoissavolaista yrityskenttää tuntevia toimijoita. 

Yhteyshenkilö: Outi Kalske, hankintajohtaja,  outi.kalske@pshyvinvointialue.fi 

Tutustu Pohjois-Savon yrittäjäfoorumiin yrittajat.fi-sivuilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-neuvottelukunta. HYTE-neuvottelukunnan edustajat ovat mm. sote-palveluista, kunnista, järjestöistä, apteekeista, seurakunnasta. HYTE-työn työrukkasena toimii alueellinen HYTE-tiimi.

Kokousaikataulut:
Seuraavat neuvottelukunnan kokoukset ovat:

  • 23.5. klo 9-11 ja 
  • 26.9.2024 klo 12-14
  • 26.11.2024 klo 12-14

HYTE-neuvottelukunnan toimintasääntö (pdf)


Pöytäkirjat 2024


HYTE-neuvottelukunnan pöytäkirja 26.2.2024 (pdf)

 

Pöytäkirjat 2023

HYTE-neuvottelukunnan pöytäkirja 5.6.2023 (pdf)

HYTE-neuvottelukunnan pöytäkirja 13.4.2023 (pdf)

HYTE-neuvottelukunnan pöytäkirja 25.9.2023 (pdf)

HYTE-neuvottelukunnan pöytäkirja 27.11.2023 (pdf)


Yhteyshenkilö: Säde Rytkönen, vs. HYTE- ja osallisuuspäällikkö, puhelin 044 717 6370, sade.rytkonen@pshyvinvointialue.fi 

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto kokoaa maakunnan yhdistyksien ja kansalaistoimijoiden asiantuntemuksen ja voimavarat yhteen vahvistaen Pohjois-Savon maakunnan asukkaiden hyvinvointia. Järjestöneuvosto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton pohjoissavolaisia yhdistyksiä ja kansalaistoimijoita edustava yhteistyö- ja neuvottelutoimielin. 

Järjestöneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja ja kannanottoja järjestöjä ja pohjoissavolaisten hyvinvointia sekä hyvinvointipalvelua koskevissa asioissa. Järjestöneuvosto nimeää edustajansa hyvinvointialueen eri työryhmiin sekä osallistuu omien kohderyhmiensä palvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Järjestöneuvostoon kuuluu 14 järjestöedustajaa, heidän varaedustajansa sekä maakuntahallituksen ja hyvinvointialueen nimeämät henkilöt. Järjestöneuvoston kokouksiin voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. 

Lisää järjestöneuvoston ja hyvinvointialueen yhteistyöstä järjestöneuvoston yhteistyötoimintaperiaatteista (pdf)

Lisätietoja toiminnasta Järjestöneuvoston kotisivulta: https://www.tukipilari.fi/pohjois-savon-jarjestoneuvosto/

Yhteyshenkilö:
Järjestöneuvoston puheenjohtaja Tatu Tossavainen, puhelin 040 487 4806, tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi