Living lab

Living lab

Ideasta totta! Me autamme. Pohjois-Savon hyvinvointialueella tutkitaan, kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja potilaan hoitoon

Pohjois-Savon hyvinvointialueen yritysyhteistyö- ja innovaatiotoiminnan kautta pyritään edistämään uusien niin lääke-, laite-, data- kuin myös toiminnallisten ratkaisujen tieteellistä tutkimusta, testausta ja käytettävyyttä.

Hyvinvointialueella niin henkilöstö, potilaat kuin myös yritykset voivat olla kehittämässä tulevaisuuden hoitoja ja palveluita.  Hyvinvointialue tekee yhteistyötä kymmenien yrityksien kanssa kliinistä lääketutkimusta sekä terveysteknologia- ja dataratkaisujen testausta ja tutkimusta. Jos sinulla on idea tai jo valmis ratkaisu niin viemme asiaa eteenpäin. Ota rohkeasti yhteyttä!

Yritysyhteistyö- ja innovaatiotoimintaa koordinoidaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen Tiedepalvelukeskuksessa ja yritykset kuin myös hyvinvointialueen henkilöstö voivat ottaa yhteyttä asiantuntijaan tai yhteydenottolomakkeen kautta (sivun oikeassa laidassa).

 

Yhteistyössä kohti uusia tuote- ja palveluinnovaatioita

Tuote- ja palveluinnovaatiot ovat liittyneet etenkin potilaiden hoitoon tai henkilöstön koulutukseen. Tiedepalvelukeskuksen Living Lab-palvelussa ideoita, tuotteita ja palveluita voidaan testata aidossa potilasympäristössä erikois- ja perusterveydenhuollossa. Tutkimuksia ja testauksia tehdään lupaprosessien mukaisesti ammattilaisten valvonnassa ja potilasturvallisuutta vaarantamatta. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäjät saavat palvelujen kautta tärkeää tietoa ratkaisujensa käytettävyydestä, ja vastaavasti Pohjois-Savon hyvinvointialue saa mahdollisuuden ottaa käyttöönsä uusimmat palvelut, joilla voidaan saavuttaa potilaiden parempaa hoitoa ja kustannussäästöjä. 

Living Lab- palvelut kohdistuvat neljälle eri osa-alueelle:

  • Pyrimme edistämään lääkinnällisten laitteiden ja ratkaisujen koekäyttöä KYS:ssa ja sujuvoittamaan prosessia
  • Yritysten kanssa teemme yhteistyötä terveysteknologisten innovaatioiden yhteiskehittämisessä
  • Teemme kehitteillä olevien tuotteiden ja ratkaisujen testaustoimintaa
  • Koordinoimme tieteellisiä kliinisiä laitetutkimuksia

Living Lab-palveluita tarjoavat Pohjois-Savon hyvinvointialueen lisäksi Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Tavoitteena on lisätä innovaatioita Pohjois-Savon alueella ja auttaa niiden jatkojalostamisessa sekä kaupallistamisessa. Innovaatiotoiminta edistää samalla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja loppukäyttäjien yhteistyötä.

 

Lisätiedot

Clinical Trial Office, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Johanna Jylhä-Ollila, Yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija
CTOPohjois-Savo@pshyvinvointialue.fi 

Savonia AMK
Antti Kotimaa, TKI-asiantuntija
antti.kotimaa@savonia.fi

Kuopion kaupunki
Arto Holopainen, Innovaatiopäällikkö, Strategia ja kehittäminen
arto.holopainen@kuopio.fi 

Anu Häiväläinen, Yhteyspäällikkö, Yrityspalvelu
anu.haivalainen@kuopio.fi 

Mikäli tarvitset apua ja sparrausta palvelun rahoitukseen ja liikeidean kehittämiseen, ota yhteyttä Business Centeriin (Pohjois-Savo, linkki sivun oikeassa laidassa)

Living Lab -toimintaa rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.