Bannerikuva, hoitoketjut

alt=

Hoitoketjut

Alueelliset hoitoketjut


Alueellisilla hoitoketjuilla kuvataan sosiaali- ja terveysalan (SOTE) ammattilaisten välistä työnjakoa tietyn sairauden ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon osalta sekä ohjeistetaan työ- ja tiedonkulun vaiheita, esimerkiksi lähetekäytäntöjä, hoitovastuun siirtyessä perustason ja erityistason hoidon välillä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hoitoketjukuvauksista useisiin on hahmoteltu myös potilaan polku ammattilaisen vierelle. Tässä korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä ja työkaluja sekä raamitetaan hoitoa potilaan ensi oireista paranemiseen ja jatkoseurantaan tai elämään pitkäaikaissairauden kanssa. Potilaan polulla tarjotaan sairauskohtaista tietoa sekä väyliä muun muassa omahoito-ohjeisiin ja alueellisiin tukiverkostoihin, kuten vertaistukeen.

Valmis alueellinen hoitoketju sisältää muun muassa:

  • Sovitun työnjaon eri toimijoiden välillä
  • Toimintaohjeet kuhunkin hoitovaiheeseen linkitettynä
  • Mahdollisuuden mallilähetteisiin ja -epikriiseihin
  • Potilasohjeet ja muuta ohjausmateriaalia suoraan potilaalle

Lisätiedot, hoitoketjut

Tutustu hoitoketjuihin

Valmiit hoitoketjukuvaukset julkaistaan Duodecimin Terveysportissa. Hoitoketjun yhteyteen on mainittu keskeiset ketjuun liittyvät erikoisalat (lyhentein) ja toimijatahot. 

Hoitoketjut, linkki erillissivuille