Kehitysvammaisten muut erityishuollon palvelut

Kehitysvammaisten muut erityishuollon palvelut

 

Laissa kehitysvammaisten erityishuollosta säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita. Yleiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuitenkin ensisijaisia myös kehitysvammaisten palveluiden järjestämisessä. Erityishuollon palveluita järjestetään, kun tuen tarve aiheutuu kehitysvammaisuudesta eivätkä yleiset palvelut riitä vastaamaan heidän tuen tarpeeseensa.

Pohjois-Savon hyvinvointinalueen vammaispalvelut vastaavat Pohjois-Savon alueen kehitysvammaisten erityishuollon palveluiden järjestämisestä.

Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut on kuvattu osana muiden palvelujen esittelyä. Näiden lisäksi kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetään kehitysvammaisten laitoshoitoa ja -kuntoutusta sekä tarvittaessa kehitysvammapoliklinikan palveluita, jotka ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen vammaispalvelut vastaavat näiden palveluiden myöntämisestä ja palveluiden tarpeen arvioimisesta moniammatilliseen verkostoyhteistyöhön sekä asiakkaiden palvelu- ja kuntoutussuunnitelmiin perustuen.