Psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke, hankkeet ja projektit

Psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke


Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 20.12.2021 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille  valtionavustusta psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin. Hankkeen hallinnointi ja valtionavustus siirtyivät Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja hankerahoitus päättyy 31.12.2023.

Psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke toteutetaan jokaisen viiden yliopistosairaalan koordinoimana Suomessa. Hankkeen tehtävänä on tarjota psykososiaalisten menetelmien koulutusta, implementaatiotukea ja välittää tietoa uusista psykososiaalisista menetelmistä. Hankkeen toiminta-alue on Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) ja hanketta toteutetaan niin lasten, nuorten kuin aikuisten peruspalveluja kehittämällä.

Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta: psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus; mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen; hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen; psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden kehittäminen ja kustannusten nousun hillintä.
 

Yhteystiedot, psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Hankehenkilöstö

Psykososiaaliset menetelmät, logot

Yhteistyössä
 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen logo
 

Etelä-Savon hyvinvointialueen logo


Keski-Suomen hyvinvointialueen logo

Siun soten logo