Sydän- ja verisuonisairaudet

Sydänkeskus

KYS Sydänkeskus tarjoaa sinulle ammattitaitoista ja yksilöllistä hoitoa. Sydän-, rintaelin- ja verisuonisairauksien hoitoon keskittyy meillä 40 kardiologia ja kirurgia sekä yli sata hoitotyöntekijää.

Hoitopalveluissa hyödynnämme uusinta tietotaitoa ja teknologiaa, ja laatumme on kansainvälisesti arvostettua. Meillä pääset hoitoon tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Tarjoamme korkeatasoista hoitoa vuosittain 20 000 potilaalle.

Huippuosaamistamme ovat muun muassa

 • Katetriläppätoimenpiteet
 • Rytmihäiriöiden katetrihoidot
 • Sepelvaltimoiden pallolaajennukset
 • Sydämen kuvantaminen
 • Sydänleikkaukset
 • Tähystysleikkaukset rintaelinkirurgiassa
 • Vaativat verisuonileikkaukset ja –toimenpiteet
 • Kaulan alueen endokrinologinen kirurgia

Voit valita KYS Sydänkeskuksen hoitopaikaksesi asuinpaikkakunnastasi riippumatta. Meillä pääset hoitoon tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Lähetteen Sydänkeskukseen voit saada terveyskeskus- tai työterveyslääkäriltäsi. Tämän jälkeen lähetämme sinulle kutsukirjeen ja sen mukana ohjeet käyntiin valmistautumiseen.

Puolet potilaistamme tulee hoitoon kiireettömän lähetteen perusteella, ja meillä lähetetään potilaita myös muista sairaaloista. Kiireelliset potilaat, kuten rintakipu- tai rytmihäiriöpotilaat, ohjataan ensiavusta oikealle osastolle tai tarvittaessa suoraan toimenpiteeseen. 

Sydäntutkimusosastolta potilas kotiutuu tutkimuspäivänä tai seuraavana päivänä. Sydänosastolla keskimääräinen hoitoaika on 4 vuorokautta. Sydänleikkauksen jälkeen potilas pääsee kotiin tai siirtyy jatkohoitoon toiseen sairaalaan yleensä 4–7 vuorokauden kuluttua. Sydänvalvonnan hoitoaika on yleensä 1–2 vrk, jonka jälkeen potilas siirtyy jatkohoitoon sydänosastolle tai lähettävään sairaalaan.

Poliklinikalla keskimääräinen asiakaskäynti kestää alle tunnin. Usein jo ennen poliklinikkakäyntiä tehdään erilaisia tutkimuksia, jotta käytettävissä on mahdollisimman kattava tieto jatkohoitoa varten.

Sydänkeskuksen poliklinikoilla ja osastoilla hoidetaan ja tutkitaan kardiologisia potilaita. 4. krs:ssa sijaitseva uusi vuodeosastomme on jaettu sydänosastoon, sydäntutkimusosastoon sekä sydän- ja verisuonikirurgiseen vuodeosastoon. Hoidamme kuitenkin tarpeen mukaan joustavasti eri erikoisalojen potilaita. 

Sydänpoliklinikka

Sydänpoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on esimerkiksi sepelvaltimosairaus, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö, läppävika, sydänsarkoidoosi, synnynnäinen sydänvika tai sydämen siirron jälkitila. Osana sydänpoliklinikkakäyntiä tehdään sydämen ultraäänitutkimus ja tahdistimen testaus tarvittaessa.

Sydänpoliklinikka toimii myös Iisalmen ja Varkauden sairaaloissa sekä Kuopiossa Harjulan sairaalan poliklinikalla. 

Sydäntoimenpideyksikkö

Toimenpideyksikössä tehdään vuosittain yli 2000 sepelvaltimoiden varjoainekuvausta, noin 1000 pallolaajennusta, noin 400 rytmihäiriötoimenpidettä ja yli 500 tahdistintoimenpidettä.
Katetriteitse tehtävä läppätoimenpide (TAVI) tarkoittaa verisuoniteitse tai sydämen kärjen kautta tehtävää toimenpidettä, jossa oman sairaan aorttaläpän sisään asennetaan katetrin avulla uusi, toimiva aorttaläppäproteesi. Kardiologit ja sydänkirurgit vastaavat yhdessä hoitomuodon valinnasta, toimenpiteen suunnittelusta ja tekevät toimenpiteen yhdessä. 

Sydänleikkaus käynnissä.
 

Sydänvalvonta

Sydänvalvonnassa hoidetaan tehostettua hoitoa ja valvontaa vaativia potilaita, kuten sydäninfarkti- ja sydämen vajaatoimintapotilaita. Osastollamme on valmiudet verenkierron, sydämen toiminnan ja hengityksen tarkkailuun ja tukemiseen. Keskimääräinen hoitoaika sydänvalvonnassa on 2-3 vuorokautta. Sydänvalvonnassa tehdään myös rytminsiirrot. Sydänkeskuksen vierivalvontayksikkö toimii sydänvalvonnassa. 

Kaksi hoitajaa ja potilas sydänvalvontaosastolla.
 

Sydänosasto

Sydänosaston suurimmat potilasryhmät ovat sepelvaltimotauti-, rytmihäiriö- ja vajaatoimintapotilaat. Hoidamme myös esimerkiksi läppätulehdus- ja sydämensiirtopotilaita. Enemmistö potilaistamme on päivystyspotilaita, mutta osa tulee osastolle myös kutsuttuna.

Hoitaja asettaa verenpainemittaria potilaalle sydänvalvonnassa.
 

Sydäntutkimusosasto

Suurin osa potilaistamme tulee hoitoon aamulla ja kotiutuu saman päivän iltana. Tavallisin hoidon ja tutkimuksen aihe on sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja/tai pallolaajennus, rytmihäiriöiden katetritutkimus tai tahdistimen asennus. Hoidamme sydäntutkimusosastolla myös sydämen vajaatoimintapotilaita, jotka käyvät säännöllisesti lääkeinfuusiossa. 

Katso kardiologian palvelujen palvelupaikat ja yhteystiedot

Teemme Sydänkeskuksessa vuosittain satoja sydänleikkauksia ja vajaat sata keuhkoleikkausta. Tyypillisimpiä sydänleikkauksia ovat avoleikkauksena tehtävät läppä- ja ohitusleikkaukset sekä aortan korjaukset ja näiden yhdistelmät. Lisäksi yhteistyössä kardiologian kanssa teemme aorttaläpän katetritoimenpiteitä.

Nykyaikaiselle sydänkirurgialle on tyypillistä se, että voimme tehdä potilaalle samassa leikkauksessa useampia korjauksia sydämeen eli yhdistää esimerkiksi useamman läpän korjauksen tai vaikkapa läppäkorjauksen ja ohitusleikkauksen.

Sydän- ja rintaelinkirurgian leikkausoperaatio leikkaussalissa.
 

Sydän- ja rintaelinkirurgiaan kuuluvat myös erilaiset aorttaan kohdistuvat toimenpiteet nousevasta aortasta laskevan aortan yläosaan saakka. Laskevan aortan toimenpiteet suorittaa Sydänkeskuksen verisuonikirurgi. Osa aorttatoimenpiteistä tehdään suonensisäisiä proteeseja (endograftit) käyttäen. Näissä toimenpiteissä KYS on ollut kehityksen eturintamassa Suomessa.
Sydänleikkaus perustuu useiden lääketieteellisten erikoisalojen hyvään yhteistyöhön.

Keskeisimpiä niistä ovat sydänleikkauksiin perehtyneet anestesialääkärit ja -hoitajat, teho-osaston eri ammattiryhmät ja kardiologit, joiden kautta potilaat ohjautuvat leikkauksiin ja jotka osallistuvat potilaiden jatkohoitoon välittömästi leikkauksen jälkeen ja myöhemmin jatkoseurannassa.

Seuraamme Sydänkeskuksessa tiiviisti alan kehitystä ja vuosien varrella olemme ottaneet käyttöön monia uusia menetelmiä, jotka vähentävät leikkaukseen liittyviä riskejä ja joiden avulla pystymme hoitamaan yhä sairaampia potilaita turvallisesti ja hyvin tuloksin.

Sydän- ja rintaelinkirurgian osastolla tehdään

 • Sydänläppäleikkaukset
 • Ohitusleikkaukset
 • Aorttatoimenpiteet laskevaan aorttaan asti
 • Keuhkoleikkaukset
 • Rintaontelon tähystysleikkaukset
 • Muut sydän- ja rintaelinkirurgiset toimenpiteet

Katso sydän- ja rintaelinkirurgian palvelujen palvelupaikat ja yhteystiedot

KYS Sydänkeskuksessa toimii verisuonikirurgian osasto sekä verisuonikirurgian poliklinikka. Verisuonikirurgian yksikössä hoidamme verisuonikirurgian lisäksi kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasten kirurgisia sairauksia.


Kolme lääkäriä suorittamassa verisuonikirurgian operaatiota

 
Yleisimpiä leikkauksia ovat valtimoiden endarterektomiat ja verisuoniohitusleikkaukset sekä verenkierrollisten ongelmien takia tehtävät amputaatiot. Aortan leikkauksista verisuonikirurgialla tehdään vatsa-aortan leikkaukset. Vatsa-aortan endovaskulaariset hoidot lisääntyvät ja kehittyvät voimakkaasti ja teemme niitä yhteistyössä toimenpideradiologien kanssa. Samoin alaraajavaltimoiden varjoainekuvaukset ja pallolaajennukset tehdään yhteistyössä toimenpideradiologien kanssa. Osasto on myös keskittynyt vaativaan kaulanalueen endokrinologiseen kirurgiaan mm. kilpirauhassyövän, residiivistruumien, lisäkilpirauhasten sekä MEN-syndroomien kirurgiseen hoitoon.

Poliklinikalla teemme alaraajojen valtimoverenkierron mittaukset. Tutkimme alaraajojen laskimoiden toiminnan ja teemme paikallispuudutuksessa lähes kaikki alaraajan pintalaskimovajaatoiminnan hoidot (lämpökatetrihoito, laser- ja radiotaajuushoito sekä vaahtoruiskutushoito). Lisäksi poliklinikalla toimii haavahoitaja.

Katso verisuonikirurgian palvelujen palvelupaikat ja yhteystiedot

Sydänsairauksia voidaan diagnosoida yhä tarkemmilla nykyaikaisilla kuvantamismenetelmillä. Sydänkeskus tekee tiivistä yhteistyötä KYSin Kuvantamiskeskuksen kanssa. Vuosittain sydänpotilaillemme tehdään noin 1000 sydämen magneettikuvausta, noin 500 isotooppikuvausta sekä noin 500 sydämen tietokonetomografiatutkimusta. Tietokonekuvauksia tehdään Kuopion lisäksi myös Varkauden sairaalassa. Kajoamattomat sydäntutkimukset yleistyvät nopeasti menetelmien soveltuessa yhä vaativampien sydänsairauksien diagnosoimiseen.

Sepelvaltimoiden tutkimusmenetelmä pyritään valitsemaan potilaskohtaisesti. Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus on paras tutkimus päivystystilanteissa, jos oireet ovat hyvin hankalat ja mikäli sepelvaltimotauti on potilaalla tiedossa jo entuudestaan tai se on hyvin todennäköinen. Sepelvaltimoiden tietokonekuvaus on ensisijainen menetelmä silloin kun valtimoissa ei ole todennäköisesti paljoakaan kalkkia. Uudella radiovesiperfuusiomenetelmällä (yhdistetään usein tietokonekuvaukseen) mahdollinen sydänlihaksen hapen puute voidaan laskea tarkasti ja paikantaa tietyn sepelvaltimohaaran alueelle. Vastaava menetelmä on käytössä KYS:n lisäksi Suomessa Turun ja Helsingin yliopistollisissa sairaaloissa.

Sydänsairauksien hoidon laatua ja tuloksellisuutta seurataan meillä erilaisin menetelmin. Potilailta kerättävää tietoa kartoitamme muun muassa potilaspalautteiden avulla.

Kolme asiantuntijaa keskustelee keskenään työhuoneessa.
 

Tutkimus

Sydänkeskuksessa tehdään merkittävää tutkimustyötä. Keskeisiä tutkimusalueita ovat sepelvaltimotauti, eteisvärinän ja muiden rytmihäiriöiden diagnostiikka ja hoito, perifeerinen valtimotauti, aorttaläpän ja aortan sairaudet sekä hoitojen kustannusvaikuttavuus. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut mm. geenihoito sepelvaltimotaudissa. Eteisvärinän diagnostiikassa keskeisenä teemana on oireettoman eteisvärinän tunnistus sekä eteisvärinän hoitokäytännöt Suomessa.

Sydäntoimenpiteiden jälkeinen kuntoutus on uusin tutkimusalueemme. Sydämen ja aortan kuvantaminen moderneilla kuvantamismenetelmillä on ollut vuosien ajan kärkihankkeitamme.

Kansallisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistot, THL, UKK-instituutti, HUS, TYKS, TAYS ja OYS. Kansainvälisiä yhteiskumppaneita ovat mm. Karolinska Institutet; Queen Mary Hospital ja University College of London; Medizinische Universitaet Wien; Servicio Madrileno de Salud, Madrid; University of Copenhagen; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Vrije Universiteit Brussel; University of Edinburg; Medizinishe Hochschule Hannover; Massachusetts Institute of Technology, Boston; Broad Institute, Boston ja Charite University Hospital Berlin.

Sydänkeskuksen erityispiirre on Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävä ainutlaatuinen translationaalinen tutkimusyhteistyö, jossa perustutkimus ja kliiniset potilastutkimukset yhdistetään. Tutkimusten pohjalta on myös kehitetty lääketieteellisesti perusteltuja kaupallisia sovelluksia.

Tutkimushankkeemme ovat kansainvälisesti tunnettuja ja niille on saatu merkittävää kansallista (Suomen Akatemia, Business Finland, Lääketieteen säätiö, Sydäntutkimussäätiö) ja kansainvälistä (EU 2020 Horizon EU7 Framework) rahoitusta.

Koulutus

Sydänkeskuksessa voi erikoistua kaikille erikoisaloillemme. Erikoislääkärikoulutuksesta vastaavat professori Juha Hartlkainen (kardiologia), apulaisylilääkäri Annastiina Husso (sydän- ja rintaelinkirurgia) sekä apulaisylilääkäri Jussi Kärkkäinen (verisuonikirurgia). Sydänkeskuksessa on monipuolinen ja opiskelijamyönteinen työ- ja oppimisympäristö hoitoalan opiskelijoille