Bannerikuva, toisiolain mukaiset neuvontapalvelut

Alt=

Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut

Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut


Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä  (552/2019, toisiolaki) mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa tallennettujen henkilötietojen käsittelyn toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin, vaikka niitä ei ole alun perin tallennettu siinä tarkoituksessa.

Toisiolain mukaisia käyttötarkoituksia ovat  

  • tilastointi
  • tieteellinen tutkimus
  • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  • opetus
  • tietojohtaminen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta sekä
  • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät.

Toisiolaki koskee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon julkisia palvelunjärjestäjiä, kuten Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Neuvontapalvelut

Toisiolain mukaisten neuvontapalveluiden yhteystietona on Pohjois-Savon hyvinvointialueella kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo@pshyvinvointialue.fi 

Kirjaamon sähköpostiosoitteeseen pyydetään toimittamaan kyselyt, jotka koskevat

  • käytettävissä olevia rekistereitä
  • rekistereiden tietosisältöä sekä
  • rekisteritietojen soveltuvuutta edellä lueteltuihin toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Ohjeistus biopankkia koskevien pyyntöjen osalta löytyy Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilta.

Rekisterit

Käytettävissä olevista rekistereistä on lisätietoja hyvinvointialueen nettisivuilla informoinnit, josta löytyy tietoja käytettävissä olevista mahdollisista rekistereistä.