Laatuperusteinen tuetun työllistymisen työhönvalmennus 

Laatuperusteinen tuetun työllistymisen työhönvalmennus 


Laatuperusteisen työhönvalmennuksen lähtökohtana on työnhakijan oma kiinnostus ja motivaatio päästä töihin. Työhönvalmentaja etsii yhdessä työnhakijan kanssa hänen osaamistaan, voimavarojaan ja mielenkiinnonkohteitaan vastaavia töitä avoimilta työmarkkinoilta. Työhönvalmentaja on prosessissa mukana työnhakijan yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja tarjoaa tukea myös työantajalle sekä työyhteisölle. Työhönvalmennus on aikarajaton.  

Laatuperusteinen tuetun työllistymisen työhönvalmennus edistää sosiaalihuoltolain määrittämien työikäisten asiakasryhmien sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden työllistymistä ja työssä pysymistä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella työhönvalmennukseen ohjaudutaan keskisen palvelualueen työikäisten sosiaalipalveluiden tai verkostojen kautta. Palvelu toteutetaan verkostoyhteistyönä eri toimijoiden esimerkiksi Kelan, sosiaali- ja terveydenhuollon, TE-toimiston ja kunnan työllisyyspalveluiden kanssa. 

Laatuperusteinen tuetun työllistymisen työhönvalmennus pilotoidaan vuosina 2023–2024 osana Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hanketta. Toimintamalli on tavoitteena ottaa osaksi sosiaalihuollon palveluita.   

Laatuperusteista työhönvalmennusta ohjaavat tuetun työllistymisen vaiheet, periaatteet ja arvot sekä 25 laatukriteeriä. Toiminnan seurannasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja toimintaa rahoittaa Euroopan unioni.  
 
Yhteystiedot: 

  • Päivi Kuikka, kehittäjä-työhönvalmentaja, p. 044 461 0352              
  • Tuula Hartikainen, työhönvalmentaja, p. 044 717 4810