Bannerikuva, Omavointi

alt=

Omavointi-palvelu

Omavointi-palvelu

KYSissä on käytössä potilas- tai tautiryhmäkohtaisia laaturekistereitä usealla eri erikoisalalla. Näistä viiteen on otettu käyttöön potilaan sähköinen asiointi, Omavointi-palvelu.

Omavoinnin kautta voit välittää hoitosi suunnittelun ja seurannan kannalta oleelliset tiedot sinua hoitavan yksikön lääkärille ja muulle henkilökunnalle jo ennen vastaanotolle tai toimenpiteeseen tuloa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa esitietoihin, vointiin, oireisiin, toimintakykyyn, kipuun tai elämänlaatuun liittyvät kyselyt.

Kyselyihin vastaaminen on tärkeää, koska vastauksesi auttavat meitä muodostamaan kokonaisvaltaisemman näkemyksen tilanteestasi. Näin voimme paremmin suunnitella hoitoasi ja seurata sen tuloksia. Kyselyistä saatavaa tietoa voimme hyödyntää myös entistä vaikuttavampien hoitojen kehittämisessä sekä tutkimustoiminnassa.

Jos kuulut Omavoinnin kautta seurattavaan potilasryhmään ja olet antanut e-asiointisuostumuksen, saat kyselyjen aktivoituessa matkapuhelimeesi vastauslinkin ja toimintaohjeet. Käy siis ajanvarauksen saatuasi päivittämässä yhteystietosi OmaKYSissä. Näin voimme lähettää kyselyt sinulle sähköisesti.

Potilaiden vointia seurataan myös Omavoinnin seurantakyselyjen avulla. Niistä saat matkapuhelimeesi uuden linkin ja toimintaohjeet ennen potilas- tai tautiryhmäkohtaisesti sovittua seurantakyselyn ajankohtaa.

Omavointiin kirjautuminen

Omavointiin kirjautumisessa käytetään vahvaa sähköistä tunnistautumista (suomi.fi), jonka avulla voit turvallisesti vahvistaa henkilöllisyytesi OmaKYS-palvelussa. Tämä edellyttää verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttöä.

Mikäli et pysty vastaamaan kyselyihin sähköisesti kotona, voit täyttää ne vastaanottokäynnin yhteydessä. Saavu sinua hoitavaan yksikköön kutsukirjeen mukana saamasi ohjeen mukaisesti ja kysy vaihtoehtoista vastaustapaa sinua hoitavan yksikön henkilökunnalta.

Sairaalassa kirjautuminen palveluun tapahtuu tietoturvallisesti henkilökunnalta saadun PIN-koodin avulla. Et tarvitse mukaan verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Henkilökunta avustaa potilaita vastaanottokäynnillä tablettitietokoneen käytössä mahdollisuuksien mukaan.

Kun sinulla on kysyttävää Omavointi-palvelusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön. Yhteystiedot löytyvät esimerkiksi kutsukirjeen mukana saapuvasta Omavointi-tiedotteesta.