Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet


Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet

Pohjois-Savon hyvinvointialueella toimivat seuraavat lakisääteiset osallistumis- ja vaikuttamistoimielimet (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 32§)

Haitari, lakisääteiset vaikuttamistoimielimet

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten neuvosto on pohjoissavolaisten ikäihmisten ja heitä edustavien eläkeläisjärjestöjen vaikuttamistoimielin. Ikäihmisten neuvosto toimii maakunnallisen vanhustyön sekä ikäihmisen toimintakyvyn edistämisen lähtökohdista.

Hyvinvointialueen ikäihmisten neuvostoon kuuluu 19 varsinaista jäsentä sekä 19 varajäsentä. Edustajat ovat tulleet hyvinvointialueen neuvostoon kuntien vastaavien toimielimien valitsemina.

Ikäihmisten neuvoston puheenjohtajana toimii Raili Heiskanen ja varapuheenjohtajana Matti Katainen Puheenjohtajan yhteystiedot: Raili Heiskanen, raili.m.heiskanen@gmail.com, p. 040 740 5328

Lisätietoja toimintasäännössä (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Esityslistat ja pöytäkirjat 

Kokousaikataulut 2024

Päivä Kello
22.2. 10.00
17.4. 10.00
10.6. 14.00
13.8. 10.00
17.10. 13.00
3.12. 13.00


Kokoonpano vuosina 2023-2025

varsinainen edustaja

Varaedustaja

Iisalmi

Aino Tikkanen,

Iisalmen Eläkeläiset ry

Sisko Heiskanen,

Iisalmen Eläkkeensaajat ry

Joroinen

Pekka Holopainen

Joroisten Eläkkeensaajat ry

Salme Viljakainen

Eläkeliiton Joroisten yhdistys ry

Kaavi

Jorma Räsänen,

Eläkeliiton Kaavin yhdistys ry

Aira Smolander,

Eläkeliiton Kaavin yhdistys ry

Keitele

Ulla Ylitalo,

Keiteleen Eläkeläiset ry

Marja Airisto,

Keiteleen Eläkkeensaajat ry

Kiuruvesi

Marja-Leena Kärkkäinen,

Kiuruveden Eläkeläiset ry

Pirjo Niskanen,

Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry

Kuopio

Pirkko Ohvo,

vanhusneuvoston jäsen (kok.)

Kuopion seudun senioriyhdistys ry

Seija Eskelinen,

Kuopion kristilliset eläkeläiset ry

Lapinlahti

Matti Katainen, varapj.

Lapinlahden eläkkeensaajat ry

Meeri Mähönen,

Eläkeliiton Varpaisjärven yhdistys ry

Leppävirta

Urpo Savolainen, vanhusneuvoston puheenjohtaja (kesk)

Eija Nissinen,

vanhusneuvoston varapuheenjohtaja (kd.)

Pielavesi

Maija Liisa Tolonen, Vanhusten kodit ry

Mirja Jääskeläinen

Lottaperinne y

Rautalampi

Tuulikki Tiihanoff,

Eläkeliiton Rautalammen yhdistys

Irmeli Virta,

Eläkeliiton Rautalammen yhdistys ry

Rautavaara

Terttu Sorsa, Rautavaaran vanhusten ja vajaakuntoisten eläkeläisten tukiyhdistys ry

Elina Kuosmanen

Rautavaaran Invalidit ry

Siilinjärvi

Reino Kuopusjärvi,

Eläkeliitto Siilinjärven yhdistys ry

Arja Jolkin

Siilinjärven Eläkkeensaajat ry

Suonenjoki

Kirsti Kivinen,

Suonenjoen kristilliset eläkeläiset

Anja Lehtonen,

Eläkeliiton Suonenjoen yhdistys ry

Sonkajärvi

Erkki Tuovinen,

Eläkeliiton Sonkajärven yhdistys ry

Arja Alanen,

Eläkeliiton Sukevan yhdistys ry

Tervo

Anja Puranen

Tervon Eläkeliiton yhdistys ry

Seija Korhonen

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen (kesk.)

Tuusniemi

Tauno Lempinen

Tuusniemen Eläkkeensaajat ry

Asta Tirkkonen-Hersio

Eläkeliiton Tuusniemen yhdistys ry

Varkaus

Kaisa Hartikainen-Herranen, vanhusneuvoston pj (kok.)

Leena Salo,

Varkauden eläkeläiset ry

Vesanto

Erkki Kukkonen,

Vanhus- ja vammaisneuvoston pj. (kok)

Anna-Riitta Raatikainen 

Vesannon sydänyhdistys ry

Vieremä

Raili Heiskanen, pj.

Eläkeliiton Vieremän yhdistys

Asta Kauppinen,

Vieremän eläkeläiset ry

Yhteyshenkilö: vanhus- ja vammaisasiahenkilö Laila Hytönen, laila.hytonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6175.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilön tehtävänä on edistää vammaisten ja ikäihmisten osallisuutta Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilö
• tukee Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston
vaikuttamistyötä
• toimii yhteyshenkilönä alueella toimiviin kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoihin
• seuraa vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksien toteutumista, palvelujen
kehittämistä ja valmistelua, esteettömyyttä ja saavutettavuutta
• antaa ohjausta ja neuvontaa iäkkäille, vammaisille ja heidän läheisilleen.


Voit ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaisasiahenkilöön esimerkiksi seuraavissa
asioissa:
• tarvitset vammaisten tai ikäihmisten palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
• haluat antaa palveluihin liittyvää palautetta
• sinulla on terveisiä tai kehittämisideoita tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.

Pohjois-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto on pohjoissavolaisten nuorten poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton osallistumis- ja vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä kaikessa maakunnallisessa päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuoriin nyt ja tulevaisuudessa. 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto koostuu 13-25-vuotiaista nuorista. Nuorisovaltuustoon kuuluu 25 jäsentä, joista 19 tulee kuntien vastaavista toimielimistä (kunnallisesta nuorisovaltuustosta). Vähintään kuusi jäsentä tulee vapaan haun kautta. Toimikausi on kaksi vuotta.

Lisätietoja toimintasäännössä (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Esityslista ja pöytäkirjat 

Nuorisovaltuuston kokoonpano toimikaudella 2023-2024

Puheenjohtaja: Juho Juvenius 
1.varapuheenjohtaja: Joona Voutilainen 
2.varapuheenjohtaja: Milja Tikkanen 
Ohjaaja / tekninen sihteeri: Tiia Hartikainen 
 
Puheenjohtajiston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)pshyvinvointialue.fi 

   

Kunta / toimielin 

Edustaja 

Iisalmi  

Nea Heikkinen 

Joroinen  

Santeri Vänttinen 

 

Peppi Tiainen 

Kaavi  

Iida Virrantalo 

Keitele  

Veera Ojala 

Kiuruvesi  

Okko Kämäräinen 

Kuopio  

Joona Voutilainen, 1. varapuheenjohtaja, aluevaltuuston edustaja 

 

Milja Tikkanen, 2.varapuheenjohtaja, aluevaltuuston varaedustaja 

 

Irene Ruuska 

 

Kristian Paakkari 

Lapinlahti  

Neea Korhonen 

 

Mette Niiranen 

Leppävirta  

Eemeli Airaksinen 

Pielavesi  

Ville Huuskonen 

Rautalampi  

Aada Pynnönen 

Rautavaara  

Ella Taskinen 

Siilinjärvi  

Aaro Asikainen 

 

Emilia Haaranen, perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan edustaja 

 

Juho Juvenius, puheenjohtaja, perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan varaedustaja 

Sonkajärvi  

Katri Ryymin 

Suonenjoki  

Nea Väisänen 

Tervo 

Leevi Saarelainen 

Tuusniemi  

Neela Miettinen 

Varkaus  

Eve Pöysti 

Vesanto  

Elsa Pirskanen 

Vieremä 

Jerry Ruotsalainen 

Aluehallitus 

Kari Ojala 

 

 

Edustuksellinen työsuojelun yhteistoiminta tarkoittaa nimettyjen työnantajan edustajien ja henkilöstön valitsemien edustajien yhteistyötä virallisessa työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikkaan, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Hyvinvointialueella toimii työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 38 §:n mukainen työsuojelutoimikunta, joka on hyvinvointialueen ainoa virallinen toimikunta. Työsuojelutoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Työsuojelutoimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 

Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan asioiden käsittelyyn. Työsuojelutoimikunnassa käsitellään työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn liittyviä asioita, ja työsuojelutoimikunta tekee tarvittaessa esityksiä, joiden tavoitteena on esimerkiksi:

 • kehittää työoloja
 • järjestää työsuojelukoulutusta
 • kehittää työterveyshuoltoa
 • kehittää työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu kokoukseen lähetetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 164 §:n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta. 
Hallintosäännön 24 §:n mukaan aluehallitus on 13.3.2023 nimennyt työsuojelutoimikunnan työnantajan edustajat:

 • henkilöstöjohtaja, puheenjohtaja
 • palvelutuotannon toimialajohtajat 2 (vaihtuvat toimikausittain): pelastustoimi/turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja ja ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja
 • konsernipalveluiden toimialajohtaja 1 (vaihtuvat toimikausittain): strategia- ja kehittämisjohtaja
 • ja heidän varallaan toimialajohtaja, joka ei ole varsinainen jäsen.

Lisäksi työsuojelutoimikunnan jäseniä ovat:

 • työsuojelupäällikkö, esittelijä
 • henkilöstön edustajina pääluottamusmiehet (8)
 • toimihenkilöiden edustajat (4), 2 valittu
 • kaikki työsuojeluvaltuutetut
 • asiantuntijoina toimivat työhyvinvointipäällikkö ja turvallisuuspalvelujen palvelualuejohtaja

Tarvittaessa asiantuntijoina osallistuvat:

 • riskienhallintajohtaja
 • sisäilmastoasiantuntija
 • työterveyshuollon edustaja

Pöytäkirjanpitäjänä toimii johdon assistentti.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen vammaisneuvosto on pohjoissavolaisten vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja heidän läheistensä sekä heitä edustavien vammais- ja potilasjärjestöjen vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto seuraa ja edistää vammaistyötä ja vammaisten asemaa Pohjois-Savon alueella.

Hyvinvointialueen vammaisneuvostoon kuuluu 19 varsinaista jäsentä sekä 19 varajäsentä. Edustajat ovat tulleet hyvinvointialueen vammaisneuvostoon kuntien vastaavien toimielimien valitsemina. 

Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Tuula Loijas ja varapuheenjohtajana Usko Partanen. Puheenjohtajan yhteystiedot: Tuula Loijas, tuula.loijas@gmail.com, p. 050 324 9090

Lisätietoja toimintasäännössä (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Esityslistat ja pöytäkirjat 

 

Kokousaikataulut 2024

Päivä Kello
22.2. 13.00
17.4. 13.00
13.6. 12.30


Kokoonpano kaudella 2023-2025 

Iisalmi

Eila Huusko,

Hengitysyhdistys ry

Pertti Laajalahti,

Iisalmen Invalidit ry

Kaavi

Kauko Laakkonen,

Kaavin vanhusten tuki ry

Lasse Kostilainen,

Kaavin sotaveteraanit ry

Kiuruvesi

Tuula Loijas, pj.

Kiuruvesi kehitysvammaisten tuki ry

Raija Toivonen,

Kiuruveden Invalidit ry

Keitele

Marko Tabell,

Keiteleen helluntaiseurakunta

Sirpa Jauhiainen,

Keiteleen kehitysvammaisten tuki ry

Kuopio

Katja Heinonen,

Kuopion seudun

epilepsiayhdistys ry

Virpi Sourunjärvi

Kuopion Invalidit ry

Lapinlahti

Merja Kaivo-oja

Ylä-Savon autismi- ja asperger yhdistys ry

Riitta Winberg,

Lapinlahden Sydänyhdistys ry

Leppävirta

Kari Tossavainen,

Leppävirran invalidit ry

Irma Koponen,

Leppävirran kehitysvammaisten tuki ry

Pielavesi

Anneli Haataja,

Pielaveden kehitysvammaisten tuki ry

Erja Rantala,

Perusturvalautakunnan edustaja vammaisneuvostossa (kesk)

Rautalampi

Leena Pakarinen

Pohjois-Savon CP-yhdistys

Sari Hintikka-Varis

Rautavaara

Ritva Lukkarinen,

SPR Rautavaaran osasto

Maija Kärkkäinen, Rautavaaran vanhusten ja vajaakuntoisten eläkeläisten tukiyhdistys ry

Siilinjärvi

Riitta Korhonen, Siilinjärven virkistys ry

Erkki Miettinen,

Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry

Sonkajärvi

Usko Partanen, varapj.

SPR Sukevan osasto

Maija Vainikainen, 

Sonkajärven Sydänyhdistys ry

Suonenjoki

Marja-Leena Hyvönen,

Suonenjoki-Rautalampi Tules ry

Juha Vehviläinen,

Sydänyhdistys ry

Tuusniemi

Soili Hanttu

Tuusniemen Vammaisten Tuki ry

Inkeri Eriksen,

Tuusniemen vammaisten tuki ry

Varkaus

Katri Räsänen,

Varkauden Invalidit ry

Lea Sarkeala, Vammaisneuvoston puheenjohtaja (kok.)

Vesanto

Maija-Liisa Röntynen-Huttunen

Vesannon Tules ry

Esko Huttunen,

Vesannon Eläkeliiton yhdistys ry

Vieremä

Eino Piippo,

vammaisten edustaja

Sari Heiskanen,

omaishoitajien edustaja

Yhteyshenkilö: vanhus- ja vammaisasiahenkilö Laila Hytönen, laila.hytonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6175.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilön tehtävänä on edistää vammaisten ja ikäihmisten osallisuutta Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilö
• tukee Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston
vaikuttamistyötä
• toimii yhteyshenkilönä alueella toimiviin kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoihin
• seuraa vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksien toteutumista, palvelujen
kehittämistä ja valmistelua, esteettömyyttä ja saavutettavuutta
• antaa ohjausta ja neuvontaa iäkkäille, vammaisille ja heidän läheisilleen.


Voit ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaisasiahenkilöön esimerkiksi seuraavissa
asioissa:
• tarvitset vammaisten tai ikäihmisten palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
• haluat antaa palveluihin liittyvää palautetta
• sinulla on terveisiä tai kehittämisideoita tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.

Hyvinvointialueella on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin.

Yhteistoimintaelin koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 19 §:ssä, tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja. 

Aluehallitus nimeää yhteistoimintaelimeen työnantajan edustajat. 

Yhteistoimintaelimen kokoukset 2024:

Päivä Kello
24.1. 9.00
15.3. 9.00
15.5. 12.00
14.8. 12.00
9.10. 12.00
11.12. 12.00


Yhteistoimintaelimen edustajat ja varaedustajat

Puheenjohtaja: Veijo Tirkkonen, veijo.tirkkonen(at)pshyvinvointialue.fi
Varapuheenjohtaja: Karoliina Partanen, karoliina.partanen1(at)pshyvinvointialue.fi

Katri Mäkipanula (Tehy) katri.makipanula(at)pshyvinvointialue.fi

 • varaedustaja Sami Häikiö, sami.haikio@pshyvinvointialue.fi

Marita Koskinen (Tehy), marita.koskinen(at)pshyvinvointialue.fi 

 • varaedustaja Irja Kuosmanen, irja.kuosmanen(at)pshyvinvointialue.fi

Arja Myöhänen(Super), arja.myohanen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varaedustaja Arja Korhonen, arja.s.korhonen@pshyvinvointialue.fi

Marja Kiljunen (Super), marja-leena.kiljunen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varaedustaja Eija Partanen, eija.partanen(at)pshyvinvointialue.fi

Päivi Väänänen (Jyty), paivi.vaananen2(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Merja Harju, merja.harju@pshyvinvointialue.fi

Merja Viinikainen (JHL), merja.viinikainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Juha Pitkänen, juha.pitkanen.tyotehtava(at)pshyvinvointialue.fi

Petteri Häyrinen (JHL), petteri.hayrinen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Mika Mylläri, mika.myllari(at)pshyvinvointialue.fi

Anu Muraja-Murro (JUKO), anu.muraja-murro(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Riikka Runtti, riikka.runtti(at)pshyvinvointialue.fi

Tiina Jauhiainen (JUKO), tiina.jauhiainen2(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Reetta Turtiainen, reetta.turtiainen(at)pshyvinvointialue.fi 

Noora-Maria Ahl (JUKO), noora-maria.ahl(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Tarja Kaipainen, tarja.kaipainen(at)pshyvinvointialue.fi

Työnantajan edustajat; 7 luottamushenkilöä ja 3 viranhaltijaa


Luottamushenkilöt

Veijo Tirkkonen (puheenjohtaja), veijo.tirkkonen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Marko Kyyriäinen, marko.kyyriainen(at)pshyvinvointialue.fi

Karoliina Partanen (varapuheenjohtaja), karoliina.partanen1(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Susanna Kartimo-Kröger, susanna.kartimo-kroger(at)pshyvinvointialue.fi

Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Aino Kanniainen, aino.kanniainen(at)pshyvinvointialue.fi

Terttu Ruotsalainen, terttu.ruotsalainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Mira Kokkonen, mira.kokkonen(at)pshyvinvointialue.fi

Kauko Korolainen, kauko.korolainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Juho Pulkka, juho.pulkka(at)pshyvinvointialue.fi

Sanna Kauppinen, sanna.kauppinen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Tanja Airaksinen, tanja.airaksinen(at)pshyvinvointialue.fi

Raimo Mäki, raimo.maki(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Markus Jukarainen, markus.jukarainen(at)pshyvinvointialue.fi

Viranhaltijat

Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen, mari.antikainen(at)pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen, marko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Yleisten palveluiden toimialajohtaja Jari Saarinen, jari.saarinen(at)pshyvinvointialue.fi

Viestinnän edustaja

Viestintä- ja markkinointijohtaja Tuija Bercovici, tuija.bercovici(at)pshyvinvointialue.fi

Pöytäkirjanpitäjä

Johdon assistentti Ritva Vepsäläinen, ritva.vepsalainen(at)pshyvinvointialue.fi

Vapaaehtoiset vaikuttamistoimielimet, johdanto

Vapaaehtoiset vaikuttamistoimielimet

Pohjois-Savon hyvinvointialue mahdollistaa asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen hyvinvointialueen päätöksentekoon sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Asukkaiden osallistumisoikeudesta säädetään Laissa hyvinvointialueesta (611/2021, 5 luku). Lisäksi Pohjois-Savon hyvinvointialue on perustanut vaikuttamisfoorumit keskeisille sidosryhmille: kunnille, palveluntuottajille sekä järjestöille.

Haitari, vapaaehtoiset vaikuttamistoimielimet

Kuntafoorumi on kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintoja vahvistava yhteistyöfoorumi. Foorumi kokoaa kuntien ja hyvinvointialueen yhteiset ajankohtaiset asiat ja johtaa ne toimenpiteiksi hyvinvointialueen eri toimialoilla.

Kuntafoorumiin on kutsuttu kaikkien pohjoissavolaisten kuntien kuntajohtajat. Mikäli kuntafoorumilla käsitellään jotain tiettyä yhdyspintateemaa, kunnanjohtajat voivat kutsua toiminnasta vastuussa olevan viranhaltijan mukaan foorumille.

Yhteyshenkilö:

Tuija Bercovici, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 044 461 0777

Yrittäjäfoorumi on yrittäjien toimintaympäristöä ja tulevaisuutta luotaava foorumi. Foorumissa kootaan yrittäjien ajankohtaiset asiat ja johdetaan ne toimenpiteiksi hyvinvointialueella. Foorumi kokoaa yrittäjiä koskevia asiat tiedotettavaksi yrittäjille.

Yrittäjäfoorumi on kattava joukko pohjoissavolaista yrityskenttää tuntevia toimijoita. 

Yhteyshenkilö: Outi Kalske, hankintajohtaja,  outi.kalske@pshyvinvointialue.fi 

Tutustu Pohjois-Savon yrittäjäfoorumiin yrittajat.fi-sivuilla .

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-neuvottelukunta. HYTE-neuvottelukunnan edustajat ovat mm. sote-palveluista, kunnista, järjestöistä, apteekeista, seurakunnasta. HYTE-työn työrukkasena toimii alueellinen HYTE-tiimi.

Kokousaikataulut:
Seuraavat neuvottelukunnan kokoukset ovat:

 • 26.9.2024 klo 12-14
 • 26.11.2024 klo 12-14

HYTE-neuvottelukunnan toimintasääntö (pdf)


Pöytäkirjat 2024


HYTE-neuvottelukunnan pöytäkirja 23.5.2024 (pdf)


HYTE-neuvottelukunnan pöytäkirja 26.2.2024 (pdf)

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto kokoaa maakunnan yhdistyksien ja kansalaistoimijoiden asiantuntemuksen ja voimavarat yhteen vahvistaen Pohjois-Savon maakunnan asukkaiden hyvinvointia. Järjestöneuvosto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton pohjoissavolaisia yhdistyksiä ja kansalaistoimijoita edustava yhteistyö- ja neuvottelutoimielin. 

Järjestöneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja ja kannanottoja järjestöjä ja pohjoissavolaisten hyvinvointia sekä hyvinvointipalvelua koskevissa asioissa. Järjestöneuvosto nimeää edustajansa hyvinvointialueen eri työryhmiin sekä osallistuu omien kohderyhmiensä palvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Järjestöneuvostoon kuuluu 14 järjestöedustajaa, heidän varaedustajansa sekä maakuntahallituksen ja hyvinvointialueen nimeämät henkilöt. Järjestöneuvoston kokouksiin voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. 

Lisää järjestöneuvoston ja hyvinvointialueen yhteistyöstä järjestöneuvoston yhteistyötoimintaperiaatteista (pdf)

Lisätietoja toiminnasta Järjestöneuvoston kotisivulta: https://www.tukipilari.fi/pohjois-savon-jarjestoneuvosto/ 

Yhteyshenkilö:
Järjestöneuvoston puheenjohtaja Tatu Tossavainen, puhelin 040 487 4806, tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi