Avustushaku yleishyödylliselle toiminnalle

Avustukset ja toiminnallinen yhteistyö yleishyödylliselle toiminnalle

Avustukset

Pohjois-Savon hyvinvointialue tukee avustusperusteisella yhteistyöllä yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden tehtävänä on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja/tai arjen turvallisuuden edistäminen. 

Avustusta hyvinvointialueelta voivat hakea yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yhdistykset, säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt sekä seurakunnat niiden yleishyödyllistä toimintaa varten. 

Yleishyödyllisen toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita, palveluketjuja ja palvelukokonaisuuksia sekä vahvistaa ja monipuolistaa niitä. Avustettavan toiminnan tulee toteutua koko Pohjois-Savon alueella tai sen useammassa kunnassa.

Hyvinvointialueen avustushakua koordinoi HYTE- ja osallisuuspalvelualue. Se valmistelee ehdotuksen myönnettävistä avustuksista asiakaskokemusjaostolle. Jaosto tekee lopullisen päätöksen avustusrahan jakaantumisesta hakijoille.

Toiminnallinen yhteistyö

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja yleishyödyllisten yhdistysten välisellä toiminnallisella yhteistyöllä tarkoitetaan molemminpuolista yhteistyötä esimerkiksi tiedottamisessa, asiantuntijavaihdossa, työparityöskentelyssä, tilojen käytössä ja yhteiskehittämisessä. Tavoitteena on säilyttää hyviä paikallisia, seudullisia ja alueellisia yhteistyöntapoja sekä tukea uusien syntymistä. Toiminnallisessa yhteistyössä ei ole kyse avustuksesta.

Yhteistyöstä sovitaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä yhdistyksen ja palveluyksikön kanssa. Harkinta yhteistyön tekemisestä tehdään sen hyvinvointialueen toimialan kanssa, jonka toimintaan yhteistyöllä on vaikutusta. Yhteistyöstä tehdään erillinen sopimus.

Yhteystiedot:

Sirpa Kononen, järjestösihteeri, p. 044 717 6665, sirpa.kononen(at)pshyvinvointialue.fi

Linkit:
Linkki asiakaskokemusjaoston päätöksiin

Linkit materiaalipankin hyvinvointialueen logoihin Materiaalipankki

Pohjois-Savon hyvinvointialueen periaatteet avustusperusteisesta ja toiminnallisesta yhteistyöstä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Lue lisää Avustukset ja toiminnallinen yhteistyö