Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö

Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö


Infektio- ja sairaalahygieniayksikössä työskentelevät infektiolääkärit ja hygieniahoitajat toimivat infektiosairauksien, infektioiden torjunnan ja sairaalahygienian asiantuntijoina hyvinvointialueella.

Infektiolääkäreiden tehtävänä on infektio-oireisten potilaiden tutkiminen ja hoito. Infektiolääkärit toimivat sairaalan kaikilla osastoilla konsultoivina lääkäreinä. Konsultaatioapua annetaan tarpeen mukaan myös Itä-Suomen yhteistyöalueelle. Epidemioita selvitetään yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Infektiopoliklinikalla hoidetaan HIV- ja C-hepatiittipotilaita sekä immuunipuutospotilaita.

Tartuntatautilain mukaisena tehtävänä on huolehtia tartuntatautien ehkäisyn ja hoidon edellyttämistä erikoissairaanhoidon palveluista, koulutuksesta, torjuntatyön kehittämisestä, ohjeistuksesta sekä tiedotuksesta ja avunannosta alueen muille toimijoille.

Yksikön tehtävänä on toimia sairaalahygienian edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tehtäviin kuuluvat hoitoon liittyvien infektioiden seuranta, raportointi ja ehkäisy sekä epidemioiden tunnistaminen ja hallinta. Tämä työ kattaa koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen. Tehtäviin kuuluu myös infektioepidemioihin varautuminen ja siihen liittyvä valmiussuunnittelu laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Yksikkö järjestää koulutusta infektioiden torjuntaan ja sairaalahygieniaan liittyen sekä laatii aiheeseen liittyvää ohjeistusta. Infektioiden torjunta on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja työturvallisuutta. Infektio- ja sairaalahygieniayksikössä tehdään myös infektiosairauksiin ja infektioiden torjuntatyöhön liittyvää tutkimusta.