Murupolku

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Pohjois-Savon hyvinvointialueella käsittelemme henkilötietojasi tilanteesta riippuen erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisilla tavoilla. Henkilötietojasi voidaan käsitellä esimerkiksi terveydenhuollon toteuttamisessa tai sosiaalihuollon palveluissa.

Arkisia esimerkkejä tilanteista, joissa käsittelemme henkilötietojasi ovat esimerkiksi vastaanottokäynti poliklinikalla, laboratorionäytteen ottaminen tai lastensuojelun asiakastapaaminen. Käsittelytilanteita on moninaisia, aivan kuten potilaidemme tai asiakkaidemme tilanteitakin.

Myös käsittelyn tarkoitus, käsiteltävät tiedot ja käytettävät keinot voivat vaihdella. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena voi olla esimerkiksi hoidon toteuttaminen, palvelun järjestäminen, tieteellinen tutkimus tai muu lainmukainen tarkoitus. Käsiteltäviä tietoja voivat olla esimerkiksi yhteystiedot, tutkimustulokset, asiakaskirjaukset ja muut tarpeelliset tiedot.

Voit lukea alla avautuvilta sivuilta lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Saat lisätietoja valitsemalla tilanteen, jossa asioit kanssamme (esim. terveydenhuollon potilaana). Kerromme myös muusta henkilötietojen käsittelystä Muu informointi -otsikon alla.