Hyvinvointialoite

Hyvinvointialoite


Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. (611/2022, 30§)

Hyvinvointialuealoitteen avulla voit tehdä muutos- tai kehittämisesityksen hyvinvointialueen toimintaan. Aloite ei ole palaute yksittäisestä palvelutapahtumasta. Lähetä hyvinvointialuealoite kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@pshyvinvointialue.fi 

Ohjeita aloitteen kirjoittamiseen:

 • Kirjoita aloitteeseen nimesi ja mahdollinen taustatahosi sekä yhteystietosi. 
 • Mitä hyvinvointialueen toimintaa tai palvelua aloite koskee? Mahdollisimman tarkka kuvaus auttaa aloitteen eteenpäin lähettämistä.
 • Millaista muutosta toimintaan esität?
 • Millaisia vaikutuksia muutoksella olisi palvelun käyttäjiin?

Aloiteoikeus koskee hyvinvointialueen jäseniä ja palvelunkäyttäjiä.

Jäseniä ovat:

 1. henkilöt, joiden kotikunta on hyvinvointialueella,
 2. kunta, joka sijaitsee hyvinvointialueella,
 3. säätiö tai yhteisö, jonka kotipaikka sijaitsee kunnassa, tai
 4. henkilö tai toimija, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta hyvinvointialueella

Aloitteen käsittely etenee seuraavasti:

 1. Aloite vastaanotetaan ja vastaus valmistellaan sen toimielimen esittelijän toimesta, johon aloite on lomakkeessa osoitettu.
 2. Aloite käsitellään siinä toimielimessä, johon sen on osoitettu. Aloitteen tekijät saavat tiedon toimenpiteistä, johon aloitteen käsittely johtaa. 
 3. Aloitteesta ja sen toimenpiteistä viestitään hyvinvointialueen kanavissa sekä aluevaltuustolle.     

Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/osallistuvan-demokratian-tyokalupakki/#9-hyvinvointialuealoite , luettu 7.12.2022