Bannerikuva, osastopalvelut

alt=

Ptv Service Display

Osastopalvelut

Lyhytaikaisosastojen tehtävä on vastata potilaiden akuuttien sairauksien hoidosta ja niihin liittyvästä osastokuntoutuksesta.

Potilaita hoidetaan yksilöllisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Potilas ja mahdollisesti hänen läheisensä osallistuvat tähän mahdollisimman paljon.

Tavoitteena on, että akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät mahdollisimman pian kotiin joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen yhteystiedot löydät palvelun tiedoista.

Toimi näin

Potilaat tulevat vuodeosastolle lääkärin lähetteellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lyhytaikaisosastoille potilaat tulevat erikoissairaanhoidosta, oman terveysaseman lääkärin vastaanotoilta sekä sovitusti suoraan kotoa akuutin tilanteen, kuntoutustarpeen tai tutkimuksiin valmistautumista varten.

Maksullisuuden tiedot

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta

Ei valittuna paikkakuntaa

Akuuttiosasto, Varkaus

Ota yhteyttä, kun haluat tiedustella läheisesi vointia. Akuuttiosasto sijaitsee Aalto Hyvinvointikeskuksen kolmannessa kerroksessa.

Puhelin

Palveluajat

Osaston vierailuajat
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00

Lisätiedot

Akuuttiosasto toimii Hyvinvointikeskus Aallon kolmannessa kerroksessa.

Osastolla hoidetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita, kuten sisätauti- ja neurologisia potilaita, kirurgista jatkohoitoa tarvitsevia potilaita, saattohoitopotilaita sekä tutkimus- ja kuntoutuspotilaita. Osasto toimii myös tukiosastona kotihoidon saattohoitopotilaille.

Valvonnassa hoidetaan ympärivuorokautista tarkkailua ja hoitoa vaativia potilaita.

Kunnat

Varkaus

Harjulan sairaala, osasto 1

Osasto on kuntoutuspainotteinen yleislääketieteen, sisätautien ja geriatristen potilaiden lyhytaikaisosasto.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Kuopio

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-10

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-9 ja 10 tarjoavat sosiaalihuollon asumispalvelua.

Puhelin

Palveluajat

Vierailuajat osastolla
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00

Kunnat

Kuopio

Harjulan sairaala osasto 2

Harjulan sairaalan osasto 2 on akuutti sisätautiosasto, joka tuottaa sairaalapalveluja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville potilaille.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Kuopio

Harjulan sairaala osasto 4

Harjulan sairaalan osastolle 4 on keskitetty neurologisten potilaiden hoito, kuntoutus ja tutkimus.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Kuopio

Harjulan sairaala osasto 5

Perusterveydenhuollon osasto.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Kuopio

Harjulan sairaala osasto 7, Lehtola-koti

Lehtola-koti on 15-paikkainen saattohoidon tukiyksikkö, osasto.

Puhelin
 • osastosihteeri, arkisin kello 7-15.30 (paikkatiedustelut, ennakkotiedot potilaista, sopiminen siirtoaikatauluista, läheteasiat)
 • hoitajat (paportit tulevista potilaista, potilaan voinnin tiedustelut, tukiosastopotilaiden yhteydenotot kotoa ympärivuorokautisesti)
 • hoitajat (raportit tulevista potilaista, potilaan voinnin tiedustelut, tukiosastopotilaiden yhteydenotot kotoa ympärivuorokautisesti)
 • osastonhoitaja, arkisin kello 7-15.30
 • sosiaalityöntekijä, soittoaika arkisin kello 9-10
 • sairaalapappi (keskustelua potilaiden ja omaisten kanssa, hengellinen tuki, kirkolliset toimitukset)

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Kuopio

Juankosken osasto

Juankosken osastolla on akuuttihoitoa ja kuntoutusta.

Voit tiedustella läheisesi vointia puhelimitse soittoaikoina.

Puhelin
 • osastosihteeri
 • hoitajat, A-tiimi (yhteydenotot ja tiedustelut omaisen voinnista kello 12 jälkeen)
 • hoitajat B-tiimi (yhteydenotto ja tiedustelut omaisen voinnista kello 12 jälkeen)

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Vierailuaika osastolla vierailuaikana tai sopimuksen mukaan
 • Maanantai - Sunnuntai 12:00 - 18:00

Kunnat

Kuopio

Karttulan osasto

Karttulan osastolla toteutetaan lyhytaikaista hoitoa sekä geriatrista hoitoa.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Kuopio

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-12 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 12 eteenpäin.

Puhelin

Kunnat

Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 12 alkaen. Arkipäivisin kello 8-12 puheluun vastaa sihteeri.

Puhelin

Kunnat

Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Osastolla hoidamme infektio- ja eristyspotilaita.

Voit vierailla osastolla klo 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voit tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-12 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 12 eteenpäin.

Puhelin

Kunnat

Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä

Tuusniemen osasto

Hoivapaikkaa jonottavat pyritään sijoittamaan tarkoituksenmukaisiin yksiköihin.

Perusterveydenhuollon osasto

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Tuusniemi

Vuodeosasto, Kaavi

Voit ottaa yhteyttä, kun omainen tai läheinen on hoidossa osastolla.

Puhelin

Kunnat

Kaavi, Rautavaara

Vuodeosasto, Lapinlahti

Lapinlahden vuodeosasto terveyskeskuksessa.

Puhelin

Palveluajat

Osastosihteeri
 • Maanantai - Torstai 07:00 - 15:00
 • Perjantai 07:00 - 13:00

Kunnat

Lapinlahti

Vuodeosasto, Leppävirta

Voit tiedustella puhelimitse läheisesi vointia soittoaikoina.

Puhelin

Palveluajat

Omaisten soitot
 • Maanantai - Sunnuntai 09:00 - 14:00, 15:00 - 20:00

Kunnat

Leppävirta

Vuodeosasto, Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto

Vuodeosasto, Siilinjärvi

Osasto on akuutti perusterveydenhuollon osasto, joka tuottaa sairaalapalveluja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville potilaille.

Osaston vierailuaika on klo 12–19. Hoitohenkilökunnan kanssa voit tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta. Potilaan voinnin tiedustelut mielellään klo 12 jälkeen.

Voit ottaa yhteyttä vuodeosaston hoitajiin ja muihin työntekijöihin puhelimitse.

Puhelin
 • Osastonsihteeri/kanslia. Puhelut ohjautuvat tiimien/yöhoitajien puhelimiin osastosihteerin poissaollessa. Puhelut siirtyvät n. 30 sekunnin kuluttua.
 • Tiimi 1, huoneet 1-12
 • Tiimi 2, huoneet 13-23
 • Osastonhoitaja
 • Fysioterapeutti

Palveluajat

Osastonsihteeri/kanslia

Avoinna ympäri vuorokauden.

Tiimi 1, huoneet 1-12
 • Maanantai - Sunnuntai 09:00 - 21:00
Tiimi 2, huoneet 13-23
 • Maanantai - Sunnuntai 09:00 - 21:00

Kunnat

Siilinjärvi

Vuodeosasto Suonenjoki

Tarjoamme sairaalahoitoa äkillisesti sairastuneille ja kuntoutusta tarvitseville potilaille. Osastollemme tullaan lääkärin lähetteellä terveyskeskuspäivystyksestä, lääkärin vastaanotoilta tai erikoissairaanhoidosta.

Osastolla saa käyttää omaa matkapuhelinta. Vierailuaika on klo 8-20, muulloin sopimuksen mukaan.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Suonenjoki

Aalto Hyvinvointikeskus, Varkaus

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. Aalto on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Palvelut

1. kerros

 • Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli, kokoustilat ja omahoitopiste. Omahoitopisteellä on mahdollista käydä omatoimisesti mittaamassa verenpaine sekä saada tietoa ja neuvontaa sekä vertaistukea järjestöpäivinä keskiviikkoisin.
 • Kahvila-ravintola.

2. kerros

 • Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus.

3. kerros

 • Akuuttiosasto, fysioterapia ja ryhmätilat.

4. kerros

 • Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)
 • Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Hallinto

Osoite

Savontie 55 78300 VARKAUS

Palveluajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantai - Perjantai 06:30 - 20:00
 • Lauantai 07:30 - 19:00
 • Sunnuntai 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00
Röntgen
 • Maanantai - Perjantai 07:30 - 15:30
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantai - Perjantai 07:00 - 14:30
Sosiaali- ja terveysalan yhdistys Omahoitopisteellä
 • Keskiviikko 09:00 - 14:00

Lisätiedot

Palvelun aukioloajat
Vierailuaika osastolla
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00
Valvonta kello 13-14 ja kello 18-19

Kunnat

Varkaus

Harjulan sairaala, Kuopio

Harjulan sairaala sijaitsee Niuvantien varressa Savilahden rannalla, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Lehtolassa (rak. 1) toimii neljä lyhytaikaisosastoa, saattohoidon tukiyksikkö Lehtolakoti sekä poliklinikka. Kivelässä (rakennus 3) on kolme hoivaosastoa. Sairaala-alueella on myös mm. kotisairaalan toimipiste, kuntoutus ja röntgen.

Osoite

Niuvantie 4 70210 KUOPIO

Palveluajat

Harjulan poliklinikan normaalit aukioloajat:
 • Maanantai - Keskiviikko 07:45 - 15:00
 • Torstai - Perjantai 07:45 - 14:00

Kunnat

Kuopio

Juankosken terveysasema

Juankosken terveysasemalla toimivat vastaanottopalvelut, röntgen, viikonloppuvastaanottopalvelut, apuvälinepalvelut, vuodeosaston palvelut sekä suun terveydenhuolto. Röntgen palvelee Juankoskella maanantaisin ja torstaisin klo 7.30 - 15.30

Osoite

Terveystie 9 73500 JUANKOSKI

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 15:30
 • Lauantai - Sunnuntai 09:00 - 15:00
Röntgen
 • Maanantai 07:30 - 15:30
 • Torstai 07:30 - 15:30

Kunnat

Kuopio

Kaavin terveysasema

Terveysasemalla on arkipäivisin lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajien vastaanotot, missä hoidetaan akuutin hoidon tarpeessa olevat ja normaalin vastaanottoon kuuluvat potilaat. Hoitajat pitävät omaa akuuttivastaanottoa ja hoidon tarpeen arviointia. Kaavin terveysaseman vuodeosasto hoitaa Koillis-Savon potilaita ympäri vuorokauden.

Osoite

Rantatie 2 73600 KAAVI

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 15:00

Poikkeusaukioloajat

08.07.2024 - 04.08.2024 Kesäsulun aikana palvelevat muut Kuopion alueen yksiköt myös Kaavin asukkaita.

Suljettu

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Kaavi

Kampus Terveys (entinen Iisalmen terveyskeskus), Iisalmi

Kampus Terveys -rakennuksessa (entinen Iisalmen terveyskeskus) on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja sekä vuodeosastopalvelut.

Osoite

Meijerikatu 2 74120 IISALMI

Palveluajat

Pääovi on avoinna arkisin kello 7.30-20.00 ja viikonloppuisin 8.30-17. Neuvonta on avoinna arkisin kello 8-15.

Muut yhteystiedot

Puhelin
 • Sairaanhoitajan puhelinasiointi, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä (takaisinsoitto)

Lisätiedot

Osastot 1, 2, ja 3 ovat Iisalmen terveyskeskus 2. kerroksessa. Dialyysiosasto on Iisalmen Veljeskoti, 2 krs.

Kunnat

Iisalmi

Karttulan terveysasema

Karttulan terveysasemalla sijaitsevat mm. äitiys- ja lastenneuvola, vuodeosasto ja apuvälinepalvelut.

Osoite

Hoitotie 20 72100 KARTTULA

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 07:30 - 15:30
 • Perjantai 07:30 - 12:00

Kunnat

Kuopio

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa sijaitsevat akuuttivastaanotto, lääkäri- ja hoitajavastaanotot, röntgen, laboratorio, vuodeosasto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seksuaaliterveysneuvola, ravintokeskus, kiinteistö- ja laitehuolto, siivouspalvelut ja kotihoito.

Osoite

Kansantie 10 73100 LAPINLAHTI

Palveluajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 15:00
 • Lauantai - Sunnuntai 09:00 - 15:00
Röntgen, ajalla 1.7. - 4.8.2024 avoinna vain tiistaisin klo 7-15
 • Tiistai 07:00 - 15:00
 • Perjantai 07:00 - 15:00

Kunnat

Lapinlahti

Leppävirran terveysasema

Leppävirran terveysasema palvelee sinua perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon asioissa ajanvarauksella.

Akuuttivastaanotto ja ensiapu toimivat vuoronumerolla, sinun ei tarvitse ilmoittautua etukäteen puhelimitse.

Osoite

Savonkatu 17 79100 LEPPÄVIRTA

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00
 • Lauantai - Sunnuntai 09:00 - 15:00
Neuvonnan numero (017 171307) vastaa maanantaista torstaihin kello 7.45-15, perjantaisin kello 7.45-14 (Neuvonta on suljettu kello 11.15-11.45) Röntgen, poikkeus: 1.7. - 4.8.2024 avoinna vain keskiviikkoisin klo 8 - 15.45
 • Tiistai - Keskiviikko 08:00 - 15:45

Muut yhteystiedot

Puhelin
 • Neuvonnasta vastataan arkisin maanantaista torstaihin kello 7.45-15, perjantaisin kello 7.45-14 (Neuvonta on suljettu kello 11.15-11.45)

Kunnat

Leppävirta

Pielaveden terveysasema

Lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot toimivat ajanvarauksella, jonka yhteydessä hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Lääkärin ja hoitajan vastaanotoille ilmoittaudutaan pääaulan ilmoittautumispisteessä 15 minuuttia ennen vastaanottoa.

Ajanvaraus hoitajan ja lääkärin vastaanotoille tapahtuu omahoitajan kautta puhelinajan aikana. Ajanvarauksessa on käytössä Nispa-takaisinsoittojärjestelmä. Hoitaja soittaa takaisin saman päivän aikana. Kuuntele nauhoitettu tiedote loppuun.

Akuuttivastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille, kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille. Akuuttivastaanotolle on ohjeellinen ajanvaraus ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa sekä uudestaan ilmoittautumisvaiheessa.

Osoite

Savikontie 15 72400 PIELAVESI

Palveluajat

Aukioloajat
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 15:00
 • Lauantai - Sunnuntai 09:00 - 15:00
Röntgen, poikkeus aukioloon: 1.7. - 4.8.2024 suljettu
 • Keskiviikko 07:30 - 15:30

Muut yhteystiedot

Puhelin
 • Neuvonta ja ilmoittautuminen, avoinna kello 8-14

Kunnat

Pielavesi

Siilinjärven terveyskeskus

Siilinjärven terveyskeskuksesta on saatavissa seuraavat palvelut: akuuttivastaanotto, lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelu, hoitotarvikejakelu, sairaalapalvelu, vuodeosasto, apuvälinelainaus, laboratorio- ja röntgenpalvelut, mielenterveyspalvelut sekä suunterveydenhuollon palvelut.

Vuodeosasto sijaitsee terveyskeskuksen 3. kerroksessa. Osaston vierailuaika on klo 12–19. Hoitohenkilökunnan kanssa voit tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta. Potilaan voinnin tiedustelut mielellään klo 12 jälkeen.

Osoite

Kasurilantie 5 71800 SIILINJÄRVI

Palveluajat

Terveysaseman aukioloajat
 • Maanantai - Torstai 07:30 - 15:30
 • Perjantai 07:30 - 14:00
Infon aukioloajat
 • Maanantai - Torstai 07:30 - 14:30
 • Perjantai 07:30 - 13:00
Akuuttivastaanoton aukiolojat, viikonloppuajat voimassa myös arkipyhinä
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 20:00
 • Lauantai - Sunnuntai 08:00 - 18:00
Röntgen
 • Maanantai - Perjantai 07:30 - 15:30

Kunnat

Siilinjärvi

Suonenjoen terveysasema

Terveyskeskus tarjoaa terveydenhuollon palveluja.

Osoite

Sairaalapolku 6 77600 SUONENJOKI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 18:00
 • Lauantai - Sunnuntai 09:00 - 15:00
Röntgen
 • Maanantai 07:30 - 15:30
 • Torstai 07:30 - 15:30

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Suonenjoki

Tuusniemen osasto

Vuodeosastolla hoidetaan lyhytaikaista sairaalahoitoa ja kuntoutushoitoa tarvitsevia potilaita sekä pitkäaikaishoidossa olevia potilaita.

Osaston vierailuajat ovat klo 13-19.

Osoite

Keskitie 31 71200 TUUSNIEMI

Kunnat

Tuusniemi