Sote-valvonta

Valvontayksikkö


Hyvinvointialueen on järjestämisvastuunsa nojalla ohjattava ja valvottava sekä itse tuottamaansa että hankkimaansa yksityistä palvelutuotantoa ja näiden alihankkijoita (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 ja 1.1.2024 alkaen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta)

Hyvinvointialueen omavalvontaa ohjaa aluehallituksen hyväksymä omavalvontaohjelma.

Tutustu omavalvontaohjelmaan (pdf)

Toimintayksikkökohtainen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta on osa hyvinvointialueen omavalvontaa. Sotevalvonta organisoituu Pohjois-Savon hyvinvointialueella konsernihallinnossa sijaitsevaan Valvontayksikköön. Valvontayksikköä johtaa valvontapäällikkö. Yksikössä valvontatehtävää hoitavat virkavastuulla toimivat valvontatarkastajat, joita on vuoden 2024 alusta alkaen 11. 

Valvontayksikön tehtävät

 • Palveluntuottajien ohjaus ja neuvonta koskien palveluntuottajien toimintaedellytyksiä ja toiminnan lainmukaisuutta, rekisteröintiprosesseja ja valvonta-asioita. 
 • Ennakollinen valvonta: Yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytysten tarkastaminen rekisteröintiprosesseissa, palvelusetelituottajaksi hakeutuvien palveluntuottajien toimintaedellytysten tarkastaminen, sosiaalihuollon tukipalvelurekisteriin hakeutuvien yritysten toimintaedellytysten tarkastaminen ja merkintä tukipalvelurekisteriin. 
 • Suunnitelmallinen valvonta: oman ja ostopalvelutuotannon toimintayksikkökohtainen valvonta Valviran määrittämien painopisteiden ja riskiin perustuvan arvioinnin mukaisesti.
 • Reaktiivinen valvonta, eli epäkohtaan puuttuva toimintayksikkökohtainen valvonta.

Lisätiedot, sote-valvonta

Valvontayksikköön saat yhteyden:

pshva.valvontayksikko@pshyvinvointialue.fi 

Valvontapäällikkö
Hanna Leinonen, p. 0447183616

Valvontatarkastajat

 • Ahonen Päivi
 • Hankosalo Timo   
 • Kärkkäinen Heidi  
 • Lappalainen Kirsi  
 • Leppänen Seija  
 • Leskinen Kaija   
 • Niemelä Saana  
 • Olsbo Pia  
 • Partanen Maria
 • Piippo Marja Leena 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

kirjaamo@pshyvinvointialue.fi 
ti–to kello 9–11 ja kello 12–14 (ma ja pe suljettu)

Lisätietoa rekisteröinneistä Aluehallintoviraston verkkosivuilta