Toisen puolesta asiointi - bannerikuva

alt=

Murupolku

Toisen puolesta asiointi

Toisen puolesta asiointi

Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen asioida toisen henkilön puolesta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun huoltaja asioi alaikäisen lapsensa puolesta. Lisäksi puolesta asiointi voi olla tarpeellista esimerkiksi, kun henkilö on edunvalvonnan alainen. Puolesta asiointi voi olla mahdollista myös valtakirjan perusteella.

Toisen puolesta asiointi edellyttää, että edustajalla on tosiasiassa oikeus toimia edustettavan puolesta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, kun alaikäinen ei ole päätöksentekokykyinen ja häntä edustaa huoltaja. Oikeus puolesta asiointiin voi olla olemassa myös esimerkiksi silloin, kun vajaavaltainen ei ole oikeustoimikelpoinen ja edunvalvojalla on edunvalvontamääräys.

Voit lukea alla avautuvilta sivuilta lisää siitä, mitä puolesta asiointi tarkoittaa.

Puolesta-asiointi - THL