Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

3.4.2024 Uutinen

Uusi aika alkaa Neulamäen pelastusasemalla

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Neulamäen uusi pelastusasema on valmistunut. Pelastusaseman toiminta siirtyy kokonaisuudessaan uudelle asemalle 8.4. alkaen, jolloin myös vanhan pelastusaseman purkutyöt käynnistyvät. Uudelle asemalle siirtyy yhteensä noin 120 pelastusalan ammattilaista eri tehtävänkuvista.

Uudet tilat ovat kauan odotettu ratkaisu, huomioiden erityisesti vanhalla asemalla kohdatut sisäilmaongelmat. Toimialajohtaja ja pelastusjohtaja Jukka Koposen mukaan uusien tilojen rakentaminen ei ole pelkästään välttämätöntä sisäilmaongelmien vuoksi, vaan ne myös tarjoavat turvallisen, terveellisen sekä toimivan ympäristön koko henkilöstölle nykyiset tarpeet huomioiden.

”Vanhalla, vuonna 1983 käyttöönotetulla pelastusasemalla on ollut vakavia sisäilmaongelmia yli 10 vuoden ajan. Rakennus on tehty silloisia Kuopion kaupungin ja pelastuslaitoksen tarpeita varten. Neulamäen pelastusasema on kuitenkin toiminut vuodesta 2004 alkaen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen keskuspelastusasemana, jossa tulee olla tilat maakunnallisen organisaation yhteisille eli kootuille palveluille", Koponen kertoo. 
 

Puhdas pelastusasema

Neulamäen pelastusaseman tilat on suunniteltu niin, että ne täyttävät Puhdas paloasema -konseptin mukaiset vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että pelastustehtävillä likaantuneet ajoneuvot, muu kalusto sekä varusteet pystytään puhdistamaan ja huoltamaan niille ennalta varatuissa tiloissa.

Puhdas paloasema -malli perustuu suojautumis- ja varustehuoltomalliin, jonka tavoitteena on vähentää pelastustoimen henkilöstön altistumista ilman ja pintojen epäpuhtauksille tarkoituksenmukaisella suojautumisella pelastusasemilla. Konseptin mukaan eri toimintoihin tarkoitetut tilat jaetaan likaisiin, puolipuhtaisiin sekä puhtaisiin tiloihin. 
 

Pohjois-Savon pelastuslaitos – Neulamäen pelastusasema

Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa pelastustoimen tehtävistä koko maakunnan alueella. Pelastuslaitoksen ydintehtäviin kuuluvat muun muassa onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisy, sammutus- ja pelastustoiminta, häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, väestönsuojeluvalmiuden ylläpito sekä sovittujen ensihoito- ja ensivastepalvelujen tuottaminen. Kuntalaisille suunnattu turvallisuusviestintä ja -koulutus parantavat puolestaan omatoimista valmiutta.

Neulamäen pelastusasema sijaitsee jatkossa osoitteessa Neulamäentie 2A, 70150 Kuopio. Neulamäen pelastusasemalla toimintoihin lukeutuu pelastustoiminnan, ensihoidon, turvallisuuskoulutuksen tilanne- ja johtokeskuksen, onnettomuuksien ehkäisyn sekä hallinnon tehtävät.

Uudella pelastusasemalla on varattuna tilat myös palomuseolle. Museon tulevista aukioloajoista informoidaan yleisöä pelastustoimi.fi/pohjois-savo -verkkosivuilla sekä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavissa Facebookissa sekä Instagramissa @pohjoissavonpelastuslaitos. 

Uusi Neulamäen pelastusasema vanhan pelastusaseman vieressä talvisena päivänä