Murupolku

Asiakkaan tieto liikkuu sujuvasti yhteisessä alueellisessa potilastietojärjestelmässä

Asiakkaan tieto liikkuu sujuvasti yhteisessä alueellisessa potilastietojärjestelmässä

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ammattilaiset saavat käyttöönsä yhteisen potilastietojärjestelmän. Järjestelmä on CGI:n Omni360, ja se tulee olemaan ammattilaisten käytössä arvolta vuoden 2026 alkupuolella.

Uudistuksen jälkeen Pohjois-Savon perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on yksi yhteinen järjestelmä käytössä. 

Yhteinen potilastietojärjestelmä helpottaa toiminnan yhdenmukaistamista hyvinvointialueella. Työntekijät voivat työskennellä vapaammin eri toimipaikoissa, kun järjestelmät ovat samat kaikkialla. Myös asiakkaiden tieto liikkuu saumattomasti hyvinvointialueen yksiköiden välillä.

Pohjois-Savon yhteinen potilastietojärjestelmä luo pohjan myös digitaalisten palvelujen kehittämiselle.
 

Tietoa yhteisestä alueellinen potilastietojärjestelmästä

  • Pohjois-Savon yhteinen potilastietojärjestelmä korvaa nykyiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmät. Ainoastaan suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä jää edelleen käyttöön.
  • Uuden, yhtenäisen potilastietojärjestelmän kustannukset saavat enimmillään olla 34 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella. Summasta jatkuvan palvelun osuus on enintään 28 miljoonaa euroa (vastaa nykyisten potilastietojärjestelmien yhteenlaskettua vuosikustannusta) ja käyttöönottoprojektin osuus enintään 6 miljoonaa euroa.
  • Järjestelmä hankintaan yhdessä Pirkanmaan hyvinvointialueen, Pirhan, kanssa.

yhteinen potilastietojarjestelma yhteystiedot

Yhteystedot

Projektipäällikkö
Satu Musakka 
p. 044 461 0560
satu.musakka(a)pshyvinvointialue.fi

Hankepäällikkö
Sami Haapamäki
p. 044 717 6405
sami.haapamaki(a)pshyvinvointialue.fi