Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

4.4.2024 Uutinen

Potilastietojärjestelmän hankintapäätös Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueille

Istekki Oy on kilpailuttanut Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden potilastietojärjestelmät asiakasomistajiensa toimeksiannosta. Hankintaa valmistelemassa oli laaja joukko asiantuntijoita Istekiltä, Nordic Healthcare Group Oy:stä sekä useiden eri alojen asiantuntijoita hyvinvointialueiden organisaatioista. Tarjoukset potilastietojärjestelmästä jättivät määräaikaan mennessä CGI Suomi Oy (CGI) sekä Tietoevry Finland Oy. Valinta kohdistui CGI:n toimittamaan OMNI360-järjestelmään. Hankintapäätös on tehty 3.4.2024 ja sen valitusaika on 14 päivää. 

Järjestelmän käytettävyyteen, toiminnalliseen laatuun sekä nopeaan ja laadukkaaseen käyttöönottoon kiinnitettiin erityistä huomiota. Kilpailutukseen osallistuneita järjestelmiä vertailtiin hinnan, käyttöönottoaikataulujen, käyttöönottosuunnitelmien, toiminnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten ja käytettävyyden osalta. Toiminnallisten vaatimusten määrittelyyn osallistui yli 200 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaista Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilta. Myös käytettävyysarviointeihin osallistui kymmeniä eri potilastietojärjestelmiä käyttäviä ammattilaisia hyvinvointialueiden eri organisaatioista. 

CGIn tarjous potilastietojärjestelmästä voitti kaikissa vertailupisteissä

CGI:n jättämä tarjous voitti sekä laadullisen että kustannuksiin perustuvan vertailun. Laadun osuus vertailussa oli 60 % ja hinnan 40 %. Laadullisessa vertailussa tarjoukset olivat hyvin samaa tasoa, mutta kokonaiskustannuksiltaan CGI oli selvästi edullisempi. Hankinnalle yhdessä hyvinvointialueiden kanssa asetettu tavoite yhtenäisestä, laadukkaasta ja kustannustehokkaasta potilastietojärjestelmäkokonaisuudesta saavutettiin. Kokonaisuus korvaa nykyiset kunta- ja erikoissairaanhoidon organisaatiokohtaiset ratkaisut.

Uuden potilastietojärjestelmän alueellisten käyttöönottojen suunnittelu käynnistetään heti lainvoimaisen hankinnan jälkeen yhdessä Istekin, hyvinvointialueiden sekä CGI:n kanssa. Tavoitteena on, että alueellinen potilastietojärjestelmä on käytössä molemmilla hyvinvointialueilla kaksi vuotta käyttöönottoprojektien käynnistämisen jälkeen. Kyseessä tulee olemaan paitsi mittava tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti, myös mahdollisuus yhtenäistää toimintamalleja ja kriittisen potilastietojärjestelmän kehitystehtäviä koko hyvinvointialueella.

Lisätietoja

Lisätietoja hankinnasta: Istekki Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Minttu Lampinen, viestinta@istekki.fi

Lisätietoja Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietojärjestelmäkentän uudistuksista: hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen, p. 044 717 2080, tuomo.pekkarinen@pshyvinvointialue.fi