Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

20.3.2024 Uutinen

Hyvinvointialue selvittää toimielinjärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja

Pohjois-Savon hyvinvointialue on käynnistänyt projektin toimielinjärjestelmänsä kehittämiseksi. Tavoitteena on arvioida hyvinvointialueen nykyistä toimielinjärjestelmää sekä tuottaa tietoa toimielinrakenteen ja toimielinten tehtävien kehittämistä varten. Projekti on käynnistynyt maaliskuussa ja on käynnissä syyskuuhun 2024.

Projektin sisältö ja aikataulu

Projekti lähtee liikkeelle hyvinvointialueiden toimielinvertailulla sekä Pohjois-Savon toimielinjärjestelmän nykytila-analyysillä kevään 2024 aikana. Osana nykytila-analyysiä hyvinvointialueen luottamushenkilöille järjestetään toukokuun aikana sähköinen kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa nykyisen toimielinjärjestelmän toimivuutta sekä muutostarpeita. Projektin aikana laaditaan luonnoksia vaihtoehtoisista toimielinmalleista, joita hyvinvointialue hyödyntää myöhemmässä hallintosäännön päivittämisen valmistelussa.

Projektin osana elokuussa järjestetään tilaisuuksia aluehallitukselle, lautakunnille sekä jaostoille, jonka jälkeen syyskuussa aluevaltuustolle järjestetään aiheesta valtuustoseminaari. Tilaisuuksissa luottamushenkilöt arvioivat hyvinvointialueen nykyistä toimielinjärjestelmää sekä antavat näkemyksiään siitä, millaiseen suuntaan toimielinrakennetta ja toimielinten tehtäviä tulisi Pohjois-Savossa kehittää.

Työ tukee hallintosäännön päivittämistä

Projektin tarkoituksena on luoda tilannekuvaa sekä taustatietoa, mikä toimii tukena hyvinvointialueen hallintosäännön päivittämiselle. Päämääränä on, että hyvinvointialueen uusi hallintosääntö sekä kehitetty toimielinjärjestelmä ovat aluevaltuuston hyväksyttävänä kevään 2025 aikana.

Projektia johtaa työryhmä, johon kuuluu aluehallituksen puheenjohtajisto, eli Riitta Raatikainen, Hannu Kokki, Markku Rossi ja Kari Ojala sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto, eli Hannu Tsupari, Kati Hynninen, Anne Kumpusalo-Vauhkonen ja Minna Reijonen. Lisäksi työryhmässä ovat hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen, hallintojohtaja Janne Niemeläinen, hallintopäällikkö Henna Räsänen sekä strategiajohtaja Jussi Lampi.

Työryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa projektin etenemistä. Toimielinjärjestelmän kehittämistyötä tukevat myös FCG Finnish Consulting Groupin konsultti Santeri Lajunen sekä johtava asiantuntija Jouni Mutanen.

Löydät Pohjois-Savon hyvinvointialueen nykyiset toimielimet täältä.

Lisätietoja:

  • aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen(at)pshyvinvointialue.fi
  • hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)pshyvinvointialue.fi
  • hallintopäällikkö Henna Räsänen, henna.rasanen(at)pshyvinvointialue.fi