Avustuslajit ja ajankohtaista

Avustuslajit ja ajankohtaista

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on haettavana kaksi avustuslajia, kumppanuusavustus ja toiminta- ja innovaatioavustus.

Kumppanuusavustus

Kumppanuusavustus on harkinnanvarainen avustus. Sitä voi hakea esimerkiksi osaksi muuta rahoitusta (esim. STEA, ESR, oma varainhankintaa), jolla avustuksen kohteena olevaa toimintaa aiotaan rahoittaa.

Rahoitusta voi hakea myös sellaiselle määräaikaiselle toiminnalle, jossa ei ole muuta rahoitusta. Kumppanuusavustus on kuitenkin aina täydentävää rahoitusta, joten se ei voi olla ainoa hakijan olemassaoloa turvaava tulonlähde.   

Kumppanuusavustus solmitaan pidempikestoiseksi jaksoksi, 2–4 vuodeksi. Kumppanuussopimus tehdään avustuksen hakijan ja hyvinvointialueen palveluyksikön tai toimialan kanssa, jonka toimintaa myönnetty avustus täydentää. Sopimus tarkistetaan vuosittain hyvinvointialueen talousarvion määrärahan puitteiden mukaisesti. Sopimuskauden takarajana kaikilla on aina nelivuotisen valtuustokauden viimeisen vuoden viimeinen päivä.

Toiminta- ja innovaatioavustus

Toiminta- ja innovaatioavustus on harkinnanvarainen avustus, jota voi hakea uuden yleishyödyllisen toiminnan kokeilemiseksi tai hyväksi käytännöksi osoittautuneen toiminnan laajentamiseksi koko Pohjois-Savon alueelle.

Avustusta voidaan myöntää äkilliseen, ajankohtaiseen toimintaympäristöön ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Toiminta- ja innovaatioavustus voi kestoltaan olla maksimissaan kaksi vuotta. Avustuksen jakamisen tukena käytetään pisteytysmallia, joka on kuvattu avustushaun periaatteet -ohjeessa.

Avustuksella tuettava toiminta

Molemmilla avustuslajeilla tuetaan sellaista yleishyödyllistä toimintaa, joka konkreettisesti tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Käytännössä avustettava toiminta asettuu lähelle asiakas- / asukaspintaa ja tukevat pohjoissavolaisten kansalaisen osallisuutta arjen elämässä.

Kumppanuusavustussopimuksia sekä yhteistyösopimuksia on vuonna 2023 solmittu Perhepalveluiden, Peruspalveluiden, Ikääntyneiden palveluiden ja Strategia- ja kehittämispalveluiden kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät Myönnetyt avustukset ja kumppanuudet -sivulta. 

Vuodelle 2024 avataan kaksi avustushakua ajankohdille 1.1. – 31.1.2024 ja 1.5. – 31.5.2024. Haettava avustuslaji on toiminta- ja innovaatioavustus. 
Jaettava avustussumma määräytyy hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviomäärärahan puitteissa ja varmistuu tammikuun asiakaskokemusjaoston kokouksessa. 
Hakujen yhteyteen avataan avustusklinikoita, joissa käydään läpi avustushaun periaatteita ja hakulomaketta ja vastataan hakijoiden kysymyksiin. Toukokuun haun avustusklinikoiden ajankohdat ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa. 

Tammikuun avustushaun klinikat ovat seuraavasti: 
•    ke 3.1.2024 klo 9–10 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
•    to 4.1.2024 klo 13–14 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
•    pe 5.1.2024 klo 10–11 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
•    ke 10.1.2024 klo 13–14 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
•    pe 12.1.2024 klo 10–11 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
•    to 18.1.2024 klo 12–13 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
•    ti 23.1.2024 klo 9–10 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Avustushaku toteutetaan sähköisellä hakulomakkeella, tarkempi ohjeistus hausta ja hakulomakkeesta julkaistaan joulukuun 2023 aikana tällä verkkosivulla. 

Toiminta- ja innovaatioavustuksen myöntämisessä noudatetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen periaatteet avustusperusteisesta ja toiminnallisesta yhteistyöstä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa -ohjetta sekä jakamisen tukena pisteytysmallia ja kokonaisharkintaa. Päivitetty avustushaun periaateohje ja pisteytysmalli julkaistaan haun yhteyteen joulukuun 2023 aikana. 

Kumppanuusavustus vuonna 2024
Asiakaskokemusjaosto päättää myöhemmin mahdollisesti avattavasta kumppanuusavustushausta vuodelle 2024.