Lainesairaala, toimiva työympäristö

Toimiva työympäristö

Lainesairaalassa työtilojen tilasuunnittelua toteutettiin yhdessä työntekijöiden, kokemusasiantuntijoiden, arkkitehtien ja teknisten suunnittelijoiden kanssa. Ns. käyttäjäpalavereita pidettiin viiden kuukauden ajan viikoittain eri käyttäjäryhmien kanssa. Käyttäjäryhmät koottiin toiminnallisuuden pohjalta, ryhmiä oli kaikkiaan seitsemän:

  • avohoito
  • osastohoito
  • tehostettu avohoito ja päivystys
  • neuromodulaatio
  • sairaalakoulu
  • vaativahoitoisten nuorten lastensuojeluyksikkö
  • tukipalvelut
     

Tilasuunnittelun tukena on ollut myös Suomen psykiatriarakentajat –verkosto, jossa eri vaiheissa olevista rakennusprojekteista ollaan voitu oppia toisilta ja vertailla toiminnallisia ratkaisuja ja tilaratkaisuja.

Toteutussuunnittelun edetessä loppusuoralle tilasuunnittelua tarkasteltiin tilojen tulevien käyttäjien kanssa virtuaalisesti ns. VR (virtual reality) -käyttäjäpalavereissa. Käyttäjät pääsivät virtuaalilasien avulla liikkumaan tulevissa tiloissa ja tarkastelemaan suunnittelua toiminnallisuuden näkökulmasta. VR–käyttäjäpalaverit koettiin informatiivisiksi ja havainnollisiksi.

Suunnittelukoordinaattori Jukka Paappanen ohjaa laitoshuollon VR-käyttäjäpalaveria vanhassa Julkulan sairaalassa
Suunnittelukoordinaattori Jukka Paappanen (keskellä) ohjaa laitoshuollon VR-käyttäjäpalaveria vanhassa Julkulan sairaalassa. Kuva KYS viestintä Riikka Myöhänen.

 

Yhteiskäyttöiset tilat

Avohoidon tilasuunnittelua on ohjannut yhteiskäyttöisyys ja tilatehokkuus. Vastaanottotilat on suunniteltu erilaisiin käyttötarpeisiin. Vastaanottohuoneissa on käytetty erilaisia mitoituksia tarvelähtöisesti. Nämä tilatarpeet saatiin tutkimalla avohoidon vastaanottojen tyyppejä, joita on kolmenlaisia: yksilövastaanotto, ryhmävastaanotto ja verkostojen kokoontumisiin soveltuvat tilat. 

Erilaisten vastaanottohuoneiden lisäksi KYS Lainesairaalan avohoidon tiloissa on uutta avohoitoon suunnitellut erilaiset taustatyötilat, joissa voi tehdä muutakin potilashoitoon liittyvää työtä kuin vastaanottotyötä. Taukotila on suunniteltu siten, että sitä voidaan tarvittaessa käyttää muihinkin tarpeisiin, mm. koulutuksiin ja neuvotteluihin. Myös kokous- ja monitoimitilat ovat yhteiskäyttöisiä. Tilat soveltuvat sekä työntekijöiden että potilaiden käyttöön esimerkiksi erilaisia ryhmätoimintoja, kokouksia, työnohjauksia ja koulutuksia varten.

Nykyinen psykiatrian rakennus 5 yhdistyy Lainesairaalaan 2. ja 4. kerroksista. Myös rakennuksen 5 tilat muuttuvat yhteiskäyttöisiksi. 

Lainesairaalan aulaan tulee kahvila ja TakeAway-kevytlounasnoutopiste, joka on osa toimivaa työympäristöä ja työhyvinvointia. Kahvila tarjoaa myös potilaille ja omaisille mahdollisuuden virkistäytyä ja viettää aikaa yhdessä viihtyisässä ympäristössä. Lisäksi aulaan sijoitetaan OLKA-tukipiste, joka tarjoaa potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä tukea sairauteen sopeutumisessa.

Henkilökunta lähellä potilasta

Vuodeosastojen tilasuunnittelu perustuu siihen tavoitetilaan, miten potilaita halutaan tulevaisuudessa osastoilla hoitaa. Potilasnäkökulma tehtyihin suunnitelmiin on saatu ns. kokemusasiantuntijoilta, entisiltä potilailta. Potilaan roolia halutaan osallistuvammaksi ja aktiivisemmaksi sekä hoitohenkilökunta lähemmäksi potilaita. 

Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, mikä mahdollistaa yksityisyydensuojan potilastyössä, avoimet hoitaja-asemat, paremman valvontamahdollisuuden ja lähestyttävyyden. Uudessa sairaalassa lääkkeenjako ja lääkehoidon ohjaus mahdollistuvat yksilöllisesti potilashuoneissa, samoin kirjaaminen, jota tulevaisuudessa tehdään yhdessä potilaan kanssa.  

Logistiikan ja huollon tilat sijoittuvat omaksi kokonaisuudekseen vuodeosastokerroksen keskialueelle, jolloin liikennettä osastojen tiloissa voidaan vähentää. Vuodeosastoilla on ulkoiluparvekkeet. Lisäksi kattoterassille on suunniteltu useita erilaisia toiminnallisia alueita aktiviteetteihin ja virkistyskäyttöön.

Keskeisenä vuodeosastojen tilasuunnittelua ohjaavana periaatteena on ollut se, että työntekijät ovat aktiivisesti lähellä potilaita. Tällä toimintatavan muutoksella on vaikutusta osastojen ilmapiiriin ja potilaiden sekä henkilökunnan yhteistoiminnallisuuden kautta yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen lisääntymiseen. Lisäksi osastojen musiikki- ja pelitilat ovat kaikkien käytössä.

Kuopion kaupungin sairaalakoulu ja lastensuojelun vaativan tuen ja arvioinnin yksikkö

Lainesairaalan on suunniteltu vuokrattavat tilat sairaalakoululle sekä lastensuojelun vaativan tuen ja arvioinnin yksikölle yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Sairaalakoulu on tarkoitettu nuorisopsykiatrian avo- ja osastohoidon potilaille. Sairaalakoulun tila- ja toteutussuunnitteluun on haettu ideoita muista sairaalakoulujen moderneista opetustilaratkaisuista. 

Lainesairaala ei ole pelkästään hoitoympäristö, vaan se toimii myös työympäristönä. Tavoitteena on ollut luoda viihtyisät, ergonomiset ja turvalliset työskentelytilat työntekijöille. Kahvi- ja lounastauot ovat tärkeitä lepohetkiä työpäivän lomassa. Taukotilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota työntekijöiden viihtyvyyteen ja käytännöllisiin tilaratkaisuihin. Myös taukotiloihin on tuotu luontoelementtejä valokuvatapettien muodossa. 
Sisustusarkkitehti Sara Hukka, Raami Arkkitehdit Oy