Lainesairaala, toiminnallinen suunnittelu

Toiminnallinen suunnittelu

KYS Lainesairaalan hankesuunnitelma, johon sisältyi myös maakunnallinen mielenterveyspalveluiden selvitys, hyväksyttiin sairaanhoitopiirin hallituksessa ja valtuustossa kesällä 2020. Toteutussuunnittelu käynnistettiin syksyllä kokemusasiantuntijoiden, henkilökunnan ja arkkitehtien kanssa. Eri suunnittelualojen talotekninen suunnittelu tulevien käyttäjien kanssa toteutui alkuvuonna 2021. 

Uusilla toimintamalleilla uusissa tiloissa

Uudessa Lainesairaalassa ei uudisteta pelkästään tiloja, vaan myös toimintaa. Sekä poliklinikoilla että vuodeosastoilla toimintatapoja yhtenäistetään ja vakioidaan. Toiminnallista uudistamista vuodeosastoilla ja poliklinikoilla KYSissä ohjaavat vuodeosastotoiminnan ja poliklinikkatoiminnan käsikirjat.  Tila- ja toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on, että henkilökunta on lähellä potilaita.  Henkilökunta pystyy toimimaan myös paremmin vakioiduissa tiloissa yhtenäisin toimintatavoin.

Toiminnallisen tilasuunnittelun perustaksi on tehty tilatarveselvitys nykyisten tilojen käyttöasteesta niin avohoidossa kuin osastohoidossakin. Erityisesti avohoidon tiloissa todettiin olevan paljon vajaakäyttöä. Uusissa avohoidon tiloissa tilatehokkuutta saadaan lisättyä siten, että varsinainen vastaanottotyö tehdään vastaanottohuoneissa, mutta välillinen potilastyö erityyppisissä taustatyötiloissa. 

Avohoidon toimivan työympäristön hallintaan suunnitellaan erillisenä projektina toiminnanohjausjärjestelmä, jolla hallinnoidaan ajanvarauksen, työntekijän ja tarvittavan tilan yhteensovittamista. Myös avohoidon toiminta-ajan laajentaminen tuo toimintaan ja tilojen käyttöön uusia mahdollisuuksia ja joustavuutta. Avohoidon tilasuunnittelussa on huomioitu 30 %:n käyttöasteen kasvu. 

KYSin Lainesairaalassa tilasuunnittelun tavoitteena on ollut luoda henkilökunnalle monikäyttöisiä, monenlaisiin tarpeisiin soveltuvia yhteiskäyttöisiä tiloja.