Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

Pohjois-Savon hyvinvointialue toimii työelämäkumppanina sosiaali-, terveys- ja pelastusalaan liittyvissä opinnäytetöissä. Opinnäytetyöprosessi alkaa aiheen valinnasta, jonka jälkeen sovitaan ideapalaveri yhteyshenkilön (aiheasiantuntija) kanssa.

Opinnäytetyö luvan hakemisen jälkeen prosessissa edetään toteutus- ja työstövaiheeseen. Valmiin opinnäytetyön esittäminen toimeksiantajan työyksikössä on viimeinen vaihe.

alt=""
 

Aiheen valinta

 • Etsi aiheita hyvinvointialueen opinnäytetöiden aihepankista (Excel)
 • HUOM! AMK-opinnäytetyöt eivät pääsääntöisesti voi olla suoraan asiakkaisiin/potilaisiin  tai omaisiin kohdistuvia tutkimuksia.
 • Varmistathan oppilaitoksen edustajan ja aiheasiantuntijan kanssa, että keruumenetelmät ja aihekokonaisuus ovat sopivia opintotasosi opinnäytetyöhön.
 • Kun löydät aihepankista sinua kiinnostavan aiheen ja haluat varata sen, ilmoita siitä osoitteeseen SK_koulutus@pshyvinvointialue.fi
 • Kun aihe on varattu sinulle, ota yhteyttä opinnäytetyön aiheasiantuntijaan ideapalaverin  sopimiseksi. Ideapalaverissa tarkennetaan yhteistyössä opinnäytetyön sisältöä ja sovitaan yhteistyöhön liittyvistä asioista.
 • Opinnäytetyön työstäminen on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa aiheen varauksesta. Mikäli päätät vaihtaa aihetta tai aiheen työstö ei pääse alkamaan sovitussa ajassa, ilmoitathan siitä osoitteeseen klinikkaopettajat@pshyvinvointialue.fi, jotta aihe voidaan palauttaa aihepankkiin muiden opiskelijoiden saataville.

Pro gradut

Pro graduihin, silloin kun kyse on tieteellisestä tutkimuksesta, hae tutkimuslupa e-Tutkijasta.

AMK-, YAMK- ja ammatillisten oppilaitosten opinnäytetyöt

 • Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisten oppilaitoksen opiskelijoiden opinnäytetöiden suunnittelua, toteutusta ja tarvittavia lupia ohjaavat opinnäytetyölupien hallinnollinen ohje sekä opinnäytetyöprosessin työohje, katso sivulta Ohjeet opiskelijoille
 • Hae lupa AMK- tai YAMK-opinnäytetyötä  varten Opinnäytetyön lupalomakkeella, katso sivulta Ohjeet opiskelijoille
 • Liitä hakemukseen opettajan hyväksymä  opinnäytetyön suunnitelma sekä opettajan, opiskelijan ja työyksikön yhteyshenkilön tms. allekirjoittama oppilaitoksen yhteistyösopimus.
 • Toimita opinnäytetyölupalomake ja tarvittavat liitteet sähköisesti sen palveluyksikön hallintosihteerille, johon teet opinnäytetyön.
 • HUOM! Et voi koskaan aloittaa aineiston keruuta ennen lupapäätöksen saamista.

Valmiit opinnäytetyöt

Valmiin työsi esitetät työyksikössä, jonka toimeksiannosta se on tehty ja sovitaan sen hyödyntämisestä. Sinulla on mahdollisuus esitellä opinnäytetyösi myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen Tutkimuksen ja kehittämisen webinaarissa, joita järjestetään neljä kertaa lukukaudessa. Ole tämän tiimoilta yhteydessä osoitteeseen SK_koulutus@pshyvinvointialue.fi​​​​​​​​​​​​​​