Tutkimuslupa

Tutkimuslupa

Pohjois-Savon hyvinvointialueella tehtäviin tieteellisiin tutkimuksiin tarvitaan tutkimuslupa. Lupa on edellytys esimerkiksi potilasvahinkovakuutuksen ja työnantajavelvoitteiden voimassaoloon. Tutkimuslupa haetaan eTutkijan kautta.

eTutkija on tarkoitettu tutkijoiden työvälineeksi tutkimushakemusten ja -raporttien sekä lupa-asioiden käytännön työn helpottamiseksi. eTutkijaan kirjaudutaan sähköisen asioinnin palvelun OmaKYSin ammattilaisen asiointipuolen kautta . Palvelu käyttää Suomi.fi -tunnistautumispalvelua.

eTutkijasta löytyvät kaikki aikaisemmin tallennetut hakemukset, joita voi hyödyntää uudelleen esimerkiksi jatkorahoitusta haettaessa.

Tutkimustyypistä riippuen tutkimukselle tarvitaan myös muita viranomaislupia, lausuntoja ja ilmoituksia (esimerkiksi Fimean lupa lääketutkimuksissa, lupa kudos- ja laitetutkimuksissa, Findatan lupa rekisteritutkimuksissa). Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin kaikki luvat ja lausunnot on myönnetty.

ORCID-tutkijatunnus

Tutkijoita suositellaan hakemaan kansainvälistä ja digitaalista ORCID-tutkijatunnistetta. Tunnisteen avulla tutkijan työ helpottuu ja näkyvyys paranee. Lisäksi tutkija yhdistetään omiin julkaisuihinsa. Lisätietoja ORCID-palvelun verkkosivuilla .