Lasten psykososiaaliset menetelmät

Lasten psykososiaaliset menetelmät


Cool Kids

Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva ahdistuneisuuden hoito-ohjelma 7-12-vuotiaille lapsille sekä heidän vanhemmilleen.

Cool Kids hoito-ohjelmassa lapsi oppii uusia ahdistuksen hallintaa edistäviä taitoja. Myös lasten vanhemmilla on aktiivinen rooli hoidossa. Vanhemmat oppivat tukemaan lastaan uusien taitojen käytössä sekä muokkaamaan omaa reagointiaan lapsen käytökseen. Cool Kids hoito-ohjelmaa voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähoitoina. Hoito-ohjelmaan kuuluu 10 tapaamista ja tapaamisten välillä tehtäviä harjoituksia. 

Cool Kids hoito-ohjelmaa voidaan käyttää perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai kouluympäristössä. Cool Kids -koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Cool Kids -koulutus on vuoden pituinen, johon sisältyy verkko-opinnot, 2–3 koulutuspäivää, noin 20 tuntia menetelmäohjausta ja neljän koulutusintervention toteuttaminen. 

Itä-Suomen yhteistyöalueella lasten Cool Kids -koulutuksen on käynyt hankkeen aikana noin 90 työntekijää ja nuorten Cool Kids -koulutuksen on aloittanut 99 työntekijää.

Hankkeessa koulutetaan myös Cool Kids menetelmäohjaajia, jotta hyvinvointialueille saadaan omia menetelmäohjaajia tukemaan perustason Cool Kids menetelmän käyttöä. Menetelmäohjausprosessi on vuoden mittainen.

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT)

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT) on lasten psyykkisten traumojen sekä traumaattisen surun hoitoon tarkoitettu hoitomalli. TF-KKT hoitomallissa yhdistyvät traumojen hoidossa sekä kognitiivis-behavioraalisessa psykoterapiassa toimiviksi todetut menetelmät.

TF-KKT on lasten ja nuorten PTSD:n Käypä hoito- suosituksen mukainen hoitomalli. TF-KKT-hoito perustuu manuaaliin, jota terapeutti voi yksilöllisesti mukauttaa lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin. Menetelmän koulutukset kohdentuvat perustason lasten mielenterveysyksiköihin ja erikoissairaanhoitoon. Menetelmän koulutusta ja käyttöönottoa edistetään yhteistyössä Barnahus-hankkeen kanssa. 

Itä-Suomen yhteistyöalueella lasten TF-KKT -koulutuksen on käynyt hankkeen aikana 20 työntekijää.

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on itsetuhoisille sekä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn haasteista kärsiville lapsille tarkoitettu hoito-ohjelma. Lapsen lisäksi myös huoltaja (tai muu lähiaikuinen) on hoito-ohjelmassa tiiviisti mukana.

DKT on määrämittainen yksilö- ja ryhmätapaamisista koostuva hoito-ohjelma. Taustateorioina DKT:ssa yhdistyvät kognitiivisen käyttäytymisterapian ja dialektisen ajattelun perusperiaatteet sekä tietoisen läsnäolon harjoittelu. Menetelmän koulutukset kohdentuvat pääsääntöisesti erikoissairaanhoitoon. Menetelmää koulutetaan yhteistyössä HUS:n DKT-lastenpsykiatrialla hankkeen kanssa. 

Itä-Suomen yhteistyöalueella lasten DKT -koulutuksen on käynyt hankkeen aikana 33 työntekijää.

Ohjattu omahoito

Itä-Suomen yhteistyöalueella on alkanut syyskuussa 2023 pikkulasten ja lasten ohjattujen omahoitojen pilotit pienellä työntekijämäärällä. Pikkulasten ja lasten pilottiin osallistuu työntekijöitä neuvolasta, perhetyöstä sekä alakoulujen kouluterveydenhuollosta.

Pikkulasten ja lasten ohjattu omahoito on 1–3 (5) käyntikerran interventio, joka rakentuu vanhemman toteuttamasta itsenäisestä omahoitotyöskentelystä Mielenterveys.fi -sivuston omahoito-ohjelmassa ja ammattilaisen tuesta. Työskentelyn aikana vanhempi saa tietoa lapsensa vaikeuksista ja oppii keinoja auttaa lasta. Mielenterveyden häiriöiden hoitoon kehitetyt omahoito-ohjelmat perustuvat kognitiivisen psykoterapian teoreettiseen viitekehykseen ja harjoituksiin.

Itä-Suomen yhteistyöalueella aikuisten ohjatun omahoidon koulutusprosessissa on yli 300 työntekijää ja uusia koulutuksia on alkamassa yksiköissä, lisäksi Itä-Suomen yhteistyöalueella on alkanut kesäkuussa 2023 nuorten ohjatun omahoidon pilotti. 

Lisätiedot, Lasten psykososiaaliset menetelmät

Materiaalia menetelmistä