Yhteistyössä, Uusi Sydän

Yhteistyössä

Rakennuttaja:  Pohjois-Savon hyvinvointialue

Päätoteuttaja: Rakennusliike Lapti Oy 

Uusi Sydän -allianssin suunnittelijoina toimivat:

Arkkitehtisuunnittelu: Raami Arkkitehdit Oy (21.3.2018 asti nimellä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy), Arkkitehdit Kontukoski Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky
Rakennesuunnittelu:  A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Geo-suunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Sähkösuunnittelu:  Granlund Kuopio Oy
LVI-suunnittelu: Granlund Kuopio Oy

Hankkeen parhaaksi -suunnittelijat:

Palotekninen suunnittelu: Palotekninen insinööritoimisto M. Kauriala Oy
Sprinklerisuunnittelu: Granlund Tampere Oy
Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu: Saircon Oy

     

Aliallianssiosapuolet:

  • Sähkötyöt ja -hankinnat: Caverion Oy
  • Ilmanvaihto- ja putkityöt ja -hankinnat: Are Oy
  • Rakennusautomaatiotyöt ja -hankinnat: Siemens Osakeyhtiö
     

KYSin Pääsairaalan Uusi Sydän -peruskorjaushankkeessa on käytössä allianssimuotoinen hanketoteutus, ensimmäistä kertaa KYSissä ja koko Kuopion alueella.

Allianssimalli on rakennushankeen toteutusmuoto, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation rakennushankkeen läpi viemiseksi.

– Ajatus yhteistoiminnallisen toteutusmuodon käytöstä laajassa ja monimutkaisessa peruskorjaushankkeessamme virisi aiemmista hankkeistamme saatujen kokemusten pohjalta. Totesimme, että yhteistyötä ja tiedonkulkua eri osapuolten välillä on parannettava heti suunnitteluvaiheesta lähtien, projekti-insinööri Petri Pyy kertoo.

- Uusi Sydän -peruskorjaushanke soveltuu allianssihankkeeksi sen pitkän keston ja vaiheittaisen rakentamisen vuoksi. Suunnitelmia ei olisi ollut mahdollista eikä järkevää tehdä
koko hankkeen osalta valmiiksi ennen urakoitsijoiden kilpailuttamista, projekti-insinööri Titta Haatainen taustoittaa.

Allianssissa hankkeen aikataulutus, tavoitekustannus sekä suunnittelunohjaus hoidetaan yhdessä allianssin kaikkien osapuolten kesken tilaajan asettamiin tavoitteisiin ja reunaehtoihin soveltuvina.

- Allianssin ”me”-henkeen kuuluu, että onnistumisesta palkitaan kaikkia allianssin osapuolia, samoin kuin mahdollisessa epäonnistumistilanteessa kaikki osapuolet kärsivät seuraukset, Haatainen kertoo.

Allianssimalli antaa mahdollisuuden suunnitella oikeita asioita oikeaan aikaan sekä kehittää suunnitelmia ja tulevia toimintoja vaiheittain hankkeen edetessä.

- Hankealueemme sisältää paljon toistuvia, samankaltaisia tiloja, kuten vuodeosastoja. Yhdessä tehden voidaan ottaa opiksi ja kehittyä vaiheittain etenevässä rakennushankkeessa, Pyy ja Haatainen toteavat.

 

Yhdessä työskennellen tiedonvaihto ja suunnittelu tehostuvat

KYSissä suunnitteluallianssi on toiminut elokuun 2017 alusta saakka. Yhteistä työskentelyä on ollut pääsääntöisesti kahtena päivänä viikossa KYSillä sijaitsevassa Big Room -tilassa.

- Suunnittelutyö on edennyt hyvässä yhteishengessä perinteistä mallia ripeämmin. Kun työtä tehdään yhdessä, on tiedonvaihto luonnollisesti sujuvampaa ja nopeampaa, Haatainen korostaa.

Päätoteuttaja valittiin mukaan allianssiin alkuvuonna 2018 ja tällä hetkellä eletään kiivasta vaihetta, jossa päätoteuttaja pyritään saamaan samalle tietotasolle muun allianssiryhmän kanssa, samalla kun uusia allianssin jäseniä kannustetaan mukaan sujuvaan yhteistyöhön.

- Tulevaisuudessa haasteena on, miten kaikki eri osapuolet ja toimijat saadaan sitoutettua toimimaan yhteistyössä yhteistä päämäärää ja yhteisiä tavoitteita kohti, Haatainen pohtii.

Hankkeen projektitoimisto, Big Room, sijaitsee hankkeen peruskorjausalueelle kuuluvalla vanhalla vuodeosastolla, pääsairaalan 9. kerroksessa. Big Roomista on loistava näkymä tulevalle työmaa-alueelle sekä koko Puijon sairaalan kampukselle.

Työpajatyöskentelyä Big Roomissa on kahtena päivänä viikossa, jolloin tiloissa työskentelee allianssin avainhenkilöiden lisäksi muitakin osapuolia, mm. suunnittelijoita ja viranomaisia. Keskimäärin työpajoissa on ollut 15–20 henkilöä kerrallaan.

Työmaahenkilöstön fyysistä läheisyyttä pidetään tärkeänä, mistä syystä Uusi Sydän -rakennushankkeen työmaa- sekä sosiaalitilat on järjestetty mahdollisimman lähelle Big Roomia, saman rakennusosan 0. kerrokseen tyhjillään oleviin poliklinikkatiloihin.

Työpajojen ohjelmat ja aiheet suunnitellaan yhdessä työpajojen aikana ja aiheet pyritään vastuuttamaan tietyille henkilöille, joiden vastuulla on kyseisen työpajan/kokouksen valmistelu ja vetäminen. Muiden osallistujien velvollisuutena on tutustua ennakkoon käsiteltävään aiheeseen. Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti viikoittaisten palautekeskustelujen pohjalta.

- Hankkeen osapuolimäärän kasvaessa työpajatyöskentelyä muutettiin siten, että työpajat ovat aiempaa enemmän kohdistettuja tietyille henkilöille. Työskentelyn teho kärsii, jos osallistujamäärä on liian suuri, Titta Haatainen toteaa.

- KYSin kiinteistöhallinto on osallistunut viime vuonna päättyneeseen Integroivien projektitoteutusmallien tutkimus- ja kehityshankkeeseen (IPT)  (linkki) sekä vuosina 2017-2019 käynnissä olleeseen IPT2-hankkeeseen  (linkki), joista on saatu valtavasti oppia ja tukea uuden hankemuodon omaksumiseen ja toimintatapoihin, Haatainen kertoo.

Allianssihanketta suunnittelevia Petri Pyy kannustaa olemaan yhteydessä jo käynnistyneihin allianssihankkeisiin:

-Kaikkien, joita projektin toteutusmuoto mietityttää, kannattaa miettiä hankkeen ominaisuuksien kannalta voisiko allianssimalli soveltua juuri teidän hankkeeseenne. Kerromme mielellämme lisää kokemuksistamme!