Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

25.3.2024 Uutinen

Erikoislääkäri Rauno Harvima on ainoa lääkintöneuvoksen arvonimen saanut ihotautilääkäri Suomessa

KYSin ihotautien erikoislääkäri Rauno Harvimalle myönnettiin lääkintöneuvoksen arvonimi vuonna 2020, jolloin hän toimi KYSin ihotautien osastonylilääkärinä. Vuonna 2021 Harvima jäi eläkkeelle osastonylilääkärin virastaan. Tuolloin hän jatkoi Itä-Suomen yliopiston ihotautien kliinisenä opettajana, johon on kytketty KYSin ihotautien erikoislääkärin sivuvirka vuoden 2025 loppupuolelle. Rauno Harvimasta on tehty muotokuvamaalaus, joka julkistettiin KYSin hallituksen kokoushuoneessa helmikuussa 2024.

- Sain lääkintäneuvoksen arvonimen ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana ihotautilääkärinä Suomen historiassa. Olen nyt myös ainoa KYS:llä vielä työssä oleva lääkintöneuvos. Esitysten käsittely arvonimilautakunnassa lausuntokierroksineen voi kestää jopa yhdeksän kuukautta, ja noin kolmasosa anomuksista hylätään, joten se ei ole läpihuutojuttu. Jokainen voi kuitenkin saada saavutuksia, kun tekee riittävästi töitä sen eteen, Harvima tuumii.

Lääkintöneuvos Rauno Harviman mottona toimii kuuluisa sanonta ”Menestys ennen työntekoa esiintyy vain sanakirjassa” (”Success before work occurs in the dictionary only”). Harvima onkin ehtinyt ammatillisesti paljon. Hän on sekä tuplatohtori että tupladosentti. Hän on Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen biokemian dosentti ja Ihotautien ja allergologian dosentti. Harvima on ollut aktiivisesti kehittämässä potilashoitoa osallistumalla useisiin Faasi-III kliinisiin pääosin kansainvälisisiin monikeskustutkimuksiin lääkäritutkijana ja osassa päätutkijana.

- Perustutkimustyöni alkoi jo lääketieteen ensimmäisellä vuosikurssilla yhdessä kurssikaveriveljeni, ihotautien professori Ilkka Harviman kanssa. Toisen opiskeluvuoden jälkeen vuonna 1984 sain tilaisuuden lähteä arvostettuun UCSF:n ihotautien tutkimuslaboratorioon San Franciscoon vierailevaksi tutkimusbiokemistiksi. Pidin silloin välivuoden opinnoissa.

Laaja tehtäväkenttä ja huomattava määrä julkaisuja

Opintojen lopun ohella vuonna 1989 syntyi ensimmäisen väitöskirjan lisäksi myös ensimmäistä dosentuuria varten olevat julkaisut. Heti seuraavana vuonna valmistumisensa jälkeen Harvima vietti postdoctoral fellow (tutkijatohtori) -tutkija-ajan Virginiassa yhdessä Ilkka-veljensä kanssa.

Erikoistumisvaiheen lopussa hän haki HYKS:ssa lisäoppia laseroinneista ja dermatokirurgiasta. Harviman toinen filosofian tohtorin väitöskirja valmistui vuonna 1999.

- Työhöni on kuulunut myös perusopetus sekä väitöskirjatyön, syventävien opintojen ja gradujen ohjaukset, dosentuurilausunnonanto ja väitöskirjan esitarkastustyö. Minulla on myös pätevyys suljettujen ja avoimien säteilylähteiden käyttöön laboratoriotyöskentelyssä, mikä mahdollistaa isotooppien käytön tutkimustyössä.

Julkaisuluettelossa Harvimalla on noin 150 nimikettä, joista runsas 80 on peer review –julkaisua (vertaisarviointi-julkaisua).

Pitkä kokemus myös useiden organisaatioiden asiantuntijalääkärinä

Harvima toimi vuosina 2011–2020 ihotautien pysyvänä asiantuntilääkärinä Valvirassa, mitä jatkettiin vuoden 2025 loppuun saakka ns. ad hoc -ihotautien asiantuntijalääkärinä. Lisäksi hän on toiminut pysyvänä ihotautien asiantuntijalääkärinä myös Potilasvahinkolautakunnassa vuosina 2018–2020, jota myös jatkettiin vuoden 2025 loppuun.

- Olen toiminut vuosien varrella myös lukuisia kertoja ihotautien asiantuntijalääkärinä yksittäistapauksissa muun muassa Kuluttajariitalautakunnalle, Potilasvakuutuskeskukselle ja AVI:n eri yksiköille.

Lääkintöneuvos Harvima asuu kahdestaan lukioikäisen poikansa kanssa vaimonsa menehdyttyä vuonna 2018. Harvimalla on museoajoneuvotarkastajan oikeudet ja hänellä itselläänkin on seitsemät museoajoneuvoa, joista erityistä on kaksi kappaletta vuosimallin 1971 Shelby Europa -avoautoa.

- Niitä valmistettiin vain nämä kaksi yksilöä avomalleina koko tuotantosarjan ollessa yhdeksän autoa.

Neuvoksen arvonimet myöntää tasavallan presidentti

Pohjois-Savon alueella lääkintöneuvoksen arvonimiä on saanut vuosien varrella useampikin, mutta Harvima on Suomen ainoa ihotautien alalla sekä KYSillä vielä työskentelevä arvonimen saanut. Muita lääkintöneuvoksia KYSllä ovat olleet osastonylilääkäri Pirjo Saarinen v. 2014 ja professori Juha jääskeläinen v. 2021 sekä Pohjois-Savon alueella Petter Savola v. 1989, Matti Pietikäinen v. 2009 ja Pentti Sihvola v. 2013.

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Käytössä on noin 100 arvonimeä, ja ne myöntää tasavallan presidentti. Arvonimiä myönnetään yleensä kaksi kertaa vuodessa: touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa. Arvonimilautakunta antaa lausuntonsa arvonimiasioista presidentille, ja lautakunnan esitykset valmistellaan valtioneuvoston kansliassa. Kaiken kaikkiaan arvonimiä on myönnetty vuodesta 1918 lähtien vajaa 15 000.


 

Haastattelun lisäksi lähteinä käytetty: KYSin verkkotiedote 16.12.2020, ja  Arvonimet - Valtioneuvoston kanslia (vnk.fi)