Tutkijalle, sisältösivu

Tiedepalvelukeskus

Tiedepalvelukeskuksessa tehtävämme on antaa neuvontaa, koulutusta ja käytännön tukea muun muassa tutkimusten lausunto- ja lupa-asioissa, tilastotieteessä, tutkimusrahoitushauissa sekä tutkimuseettisissä kysymyksissä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkijoille sekä muille tieteellisen tutkimuksen parissa työskenteleville. Teemme myös yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa lääke-, laite- ja datatutkimuksessa, sekä toimimme alueellisessa yhteistyössä innovaatioiden edistämiseksi. Lisäksi Tiedepalvelukeskus hallinnoi ja koordinoi alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan, Itäisen yhteistyöalueen (YTA) tutkimustoimikunnan sekä KYS tutkimussäätiön toimintaa.  

Tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs, p. 044 717 4444, juha.toyras(at)pshyvinvointialue.fi 
Johtaa tutkimuksen palvelualuetta ja vastaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistämisestä. Johtaa hyvinvointialueella yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tarvitseman infrastruktuurin ylläpitoa, kehittämistä ja rahoitusta.

Tutkimuspäällikkö Anssi Kailaanmäki, p. 044 717 4900, anssi.kailaanmaki(at)pshyvinvointialue.fi
Tiedepalvelukeskuksen toiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen. Tieteellisen tutkimusten hallinnointiin, lupa- ja lausuntoasioihin ja käytäntöihin liittyvä neuvonta ja koulutus. Tutkimusrahoitukseen liittyvä neuvonta, ohjaus, seuranta ja kehittäminen. EU LEAR, Suomen Akatemian yhteyshenkilö. Viestintä.

Erityisasiantuntija Kirsi Luoto, p. 044 717 2102, kirsi.luoto(at)pshyvinvointialue.fi
Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan toiminta, ohjaus, neuvonta, kouluttaminen, kehittäminen, tutkimusetiikan tukihenkilö, KYS tutkimussäätiön asiamies.

Erityisasiantuntija Mikael Turunen, p. 044 717 5210, mikael.turunen(at)pshyvinvointialue.fi
Tieteellisen tutkimuksen tutkimusrahoitukseen ja rahoitushakuihin liittyvä neuvonta, ohjaus, koulutus ja kehittäminen. Viestintä.

Biostatistikko Tuomas Selander, p. 044 717 9583, tuomas.selander(at)pshyvinvointialue.fi
Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkijoiden auttaminen tilastotieteellisissä kysymyksissä.

Monitori, tutkimushoitaja Meri Julkunen, p. 044 461 0206, meri.julkunen(at)pshyvinvointialue.fi
Kliinisten tutkijalähtöisten tutkimusten monitorointi. Viestintä.

Asiantuntija Marika Makkonen, p. 044 717 4951, marika.makkonen(at)pshyvinvointialue.fi
Tietolupapalvelut (tieteellinen tutkimus). 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen tieteellisen tutkimuksen tietolupaprosessi ja rekisteritutkimusten tutkimusluvat. Viestintä.

Asiantuntija Kristiina Nerg, p. 044 717 4950, kristiina.nerg(at)pshyvinvointialue.fi
Alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan käytännön toiminnan koordinointi. Itä-Suomen yhteistyöalueen VTR-prosessin hallinnointi, suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä tutkimustoimikunnan kanssa. Viestintä.

Tiedepalvelukoordinaattori Maire Anttonen, p. 044 717 4953, maire.anttonen(at)pshyvinvointialue.fi
Tutkimuslain alaisten kajoavien tutkimusten sekä ei-kajoavien tutkimusten tutkimusluvat, Suomen Akatemian rahoituksella toteutettavien tutkimusten taloushallinto.

Tutkimusten taloushallinto: Erityispalvelut (KYS): Kuvantamiskeskus, kirurgia, aistinelinsairaudet ja medisiininen keskus.

Tiedepalvelukoordinaattori Anu Bruun, p. 044 717 2114, anu.bruun(at)pshyvinvointialue.fi
Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, tutkimuslain alaisten kajoavien tutkimusten tutkimusluvat, toimeksiantotutkimusten budjetointi ja taloushallinto.

Tutkimusten taloushallinto: Erityispalvelut (KYS): Neurokeskus (neurokirurgia), syöpäkeskus, biopankki.

Tiedepalvelukoordinaattori Irma Ihalainen, p. 044 711 3750, irma.ihalainen(at)pshyvinvointialue.fi
Tutkimuspalvelualueen hallinnolliset tehtävät, koulutus-EVO, VTR, alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, KYS tutkimussäätiön sihteeri.

Tiedepalvelukoordinaattori Niina Lappalainen, p. 044 717 4435, niina.lappalainen(at)pshyvinvointialue.fi
Tutkijoiden henkilöstöhallinto, rekisteritutkimusten tutkimus- ja tietoluvat.

Tutkimusten taloushallinto: Perhe- ja vammaispalvelut, peruspalvelut, ikääntyneiden palvelut, pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut. Erityispalvelut (KYS): Tukielinkirurgiakeskus, mielenterveys- ja hyvinvointi.

Tiedepalvelukoordinaattori Helena Mustonen, p. 044 717 6040, helena.mustonen(at)pshyvinvointialue.fi
Tutkimuslain alaisten kajoavien tutkimusten tutkimusluvat. EU:n tutkimusrahoituksella toteutettavien tutkimusten taloushallinto. Alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta.

Tutkimusten taloushallinto: Erityispalvelut (KYS): Sydänkeskus, kuntoutus, naistentaudit- ja synnytykset, anestesia ja tehohoito, akuutti.

Tiedepalvelukoordinaattori Mari Ollikainen, p. 044 717 2115, mari.ollikainen(at)pshyvinvointialue.fi
Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, tutkimuslain alaisten kajoavien tutkimusten tutkimusluvat, Suomen Akatemian rahoituksella toteutettavien tutkimusten taloushallinto.

Tutkimusten taloushallinto: Erityispalvelut (KYS): Neurokeskus (neurologia), lasten- ja nuorten keskus, sairaala-apteekki.

Tiedepalvelukoordinaattori Niina Räsänen, p. 044-711 3355, niina.rasanen2(at)pshyvinvointialue.fi 
Kysely- ja haastattelututkimuksen tutkimusluvat.

Tutkimusten taloushallinto: Perhe- ja vammaispalvelut, peruspalvelut, ikääntyneiden palvelut, pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut. Erityispalvelut (KYS): Tukielinkirurgiakeskus, mielenterveys- ja hyvinvointi.

Tiedepalvelusihteeri Anu Taskinen, p. 044 4611 530, anu.taskinen(at)pshyvinvointialue.fi
Tiedepalvelukeskuksen hallinnolliset tehtävät, tutkijoiden henkilöstöhallinto.

Tutkimusrahoitushakuneuvonta

 • VTR, Akatemia- ja EU:n tutkimusrahoitushaut
 • yritysyhteistyö
 • ajankohtaiset säätiöhaut ja tiedotus
 • rahoitushakemuksissa tekninen avustaminen
 • rahoitushakemuksiin ja niihin liittyvien tutkimussuunnitelmien valmisteluun liittyvä neuvonta, ohjaus ja koulutus
 • EU-hakemukset (organisaatiokuvaukset ja tekninen tuki)

Viranomaislupien ja -lausuntojen hakemusneuvonta sekä käsittely

 • Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkimuslupien, tietolupien ja organisaatiositoumusten hankkimisessa avustaminen sekä hakemusten käsittely (ml lupien muutokset)
 • muiden lupien hankkimisessa neuvominen: Fimea, CTIS, FinData sekä muut kansalliset rekisterit
 • eTutkija -järjestelmän käytön neuvonta, ylläpito ja kehittäminen

Alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta

 • erityisasiantuntijan ja puheenjohtajan konsultaatio, neuvonta, lausuntohakemuksessa avustaminen, asiakirjojen tarkastus, päätöksistä tiedottaminen
 • tietosuojakysymyksissä avustaminen (tutkittavien informointi)

Sopimuspalvelut

 • tutkimussopimusten tarkastus sekä neuvottelut (tutkimuslakimies) 
  • toimeksiantotutkimukset 
  • akateemisen yhteistyötutkimuksen sopimukset 
  • palvelunosto ja -myyntisopimukset 
 • ISLAB-sopimukset  
 • sisäiset sopimukset 
  • apteekki 
  • kuvantamiset 
  • patologiasopimus 
  • arkistointi

Budjetoinnissa avustaminen tutkimusta suunniteltaessa

Tutkimusten aloituskokouksiin osallistuminen

Tutkimuksen rekisteröintipalvelu

 • julkisen tutkimusrekisterin clinicaltrials.gov käyttämisessä avustaminen (kliiniset tutkimukset)

Biostatistikon palvelut

 • suunnittelukokoukset, voimalaskelmat, tutkittavien satunnaistaminen

Koulutus

 • tutkijoiden ja tutkimushoitajien koulutuksen järjestäminen yhdessä muiden alueen koulutustoimijoiden kanssa

Tiedeviestintä 

 • terveyden tutkimukseen, koulutukseen ja rahoitukseen liittyvän ajankohtaisen tiedon jakaminen yhteistyössä viestintäyksikön ja muiden tahojen kanssa

Tutkimusten talous- ja henkilöstöhallinto 

 • budjetointi, kustannuspaikan perustaminen, laskutus, laskujen asiatarkastus, talouden ja tuloksien seuranta, maksatus ja raportointi (mm. Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamat tutkimushankkeet), omarahoitusosuuksien ja toimeksiantotutkimuksista jäävien varojen hallinnointi 
 • tutkijoiden työsuhdeasiat, työsopimukset, käyttäjätunnukset, kulkukortit, matkustus, jne. 

Biostatistikon palvelut

 • tilastomenetelmien opastus, laskelmissa avustaminen ja laskelmien tekeminen

eTutkija

 • tutkimusluvan muutokset
 • alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausuntohakemuksen muutokset

Sopimuspalvelut

 • sopimusten muutokset ja amendmentit

Tutkimuksen rekisteröintipalvelu

 • julkaisujen rekisteröinti Julki-rekisteriin

eTutkija

 • päättymisilmoituksen tekemisessä neuvominen (mikäli rahaa käytössä)

Biostatistikon palvelut

 • menetelmäkuvaukset julkaisuihin, tulosten tulkinnassa avustaminen

Tutkimuksen rekisteröinti

 • julkaisujen rekisteröinti Julki-rekisteriin

Tutkimusten taloushallinto

 • talouden ja tuloksien seuranta, maksatus ja raportointi (mm. Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamat tutkimushankkeet)

Arkistointi

 • avustaminen arkistoinnissa ja materiaalin siirrossa arkistoon

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs.
Postiosoite: Kuopion yliopistollinen sairaala, PL 1711, Puijonlaaksontie 2, 70211 Kuopio

Sähköpostit:
tiedepalvelukeskus(at)pshyvinvointialue.fi 

Henkilökunnan sähköpostisoitteet löytyvät haitarivalikosta yhteistietojen alta.