Syöpä myöhäiseuranta websisältö

Myöhäisseurantapoliklinikka

Suomessa noin 150 lasta ja nuorta sairastuu syöpään vuosittain. Yhä parempien hoitojen ansiosta valtaosa heistä paranee. Tällä hetkellä Suomessa elää yli 7000 lapsena ja nuorena syövän sairastanutta nuorta aikuista, ja heidän määränsä lisääntyy vuosittain 2–3 prosenttia.

Niin sairaus itse kuin kaikki syövän hoitomuodot – leikkaus-, solunsalpaaja- ja sädehoidot – voivat aiheuttaa lieviä tai joskus hankaliakin, seurantaa vaativia pitkäaikaishaittoja. Haitta voi myös ilmetä vasta vuosien kuluttua hoitojen päättymisestä. Näiden haittojen kartoittamiseksi ja kontrolloimiseksi KYSissä toimii lapsena ja nuorena (0–20-vuotiaina) syövän sairastaneiden seurantapoliklinikka.

Myöhäisseurantapoliklinikka toimii asiantuntija- ja konsultaatiopoliklinikkana ja palvelee koko KYS ERVA -aluetta. Seurantakäyntiin tarvitaan lähete lastenonkologialta, hematologialta tai vaikkapa opiskelijaterveydenhuollosta tai terveyskeskuksesta.