Ptv Service Display

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Eron yhteydessä vanhempien on hyvä sopia, miten lapsen elatuksesta vastataan. Mikäli vanhemmat haluavat laatia vahvistetun elatussopimuksen, voivat he olla yhteydessä lastenvalvojaan ja varata sopimusneuvotteluajan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua:

 • jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta
 • jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona
 • lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa luona ja lisäksi vanhemman elatuskyky on toisella vanhemmalla huomattavasti parempi kuin toisella vanhemmalla.

Kun lastenvalvoja laatii elatussopimuksia, hän voi vanhempien pyynnöstä laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman Virtu-elatusapulaskurilla.

Mikäli vanhemmat haluavat tarkistaa elatusavun määrää laskelmalla, lastenvalvoja tarvitsee kummankin vanhemman varallisuusselvityksen (tulo-, varallisuus ja menotiedot). Vanhemman velvollisuutena on selvittää oma taloudellinen tilanteensa ja hänen on varauduttava ottamaan mukaan lastenvalvojan vastaanotolle myös varallisuusselvityksen täyttöohjeessa kerrotut liitteet. Elatusavun määrä perustuu oikeusministeriön ohjeistukseen.

Mikäli vanhemman taloudellinen tilanne on heikko ja lastenvalvojan luona laaditun laskelman jälkeen todetaan, että vanhemman elatuskyky on puutteellinen, lapselle voi syntyä oikeus Kelan maksamaan elatustukeen.

Sijoituksessa olevan, itsenäisesti asuvan tai oheishuoltajan luona asuvan lapsen/nuoren kohdalla elatussopimus voidaan laatia kummankin vanhemman osalta. Näissä tilanteissa huoltajien ja 15 vuotta täyttäneen nuoren on haettava edunvalvojan sijainen Digi- ja väestötietovirastosta hyväksymään kummallekin vanhemmalle laadittavat elatussopimukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Koulutusavustuksesta voidaan laatia sopimus lastenvalvojan vastaanotolla.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavun määrästä, he voivat hakea ratkaisua tuomioistuimesta.

Toimi näin

Mikäli vanhemmat haluavat sopia lapsen elatuksesta, voivat he olla yhteydessä lastenvalvojaan ja varata sopimusneuvotteluajan. Jos vanhemmat haluavat lastenvalvojan laativan elatusapulaskelman elatusavusta sopimisen tueksi, vanhempien tulee ottaa mukaansa lastenvalvojan vastaanotolle selvitys omista sekä lapsen tuloista ja menoista.

Jos vanhempien asioiminen lastenvalvojan vastaanotolla ei ole mahdollista yhdessä, voi toinen vanhempi valmistella sopimusehdotuksen toisen vanhemman hyväksyttäväksi. Mikäli vanhemmat asuvat maantieteellisesti kaukana toisistaan, voidaan sopimusasiaa hoitaa lastenvalvojien toimesta myös virka-apupyyntöinä hyvinvointialueiden välillä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin voivat hakeutua vanhemmat, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia ja on tarve sopia lapsen elatuksesta tai tarkistaa jo aikaisemmin vahvistetun elatusmaksun suuruutta.

Palveluun voi hakeutua myös, jos vanhemmat haluavat sopia koulutusavustuksen suorittamisesta täysi-ikäiselle lapselleen. 18 vuotta täyttänyt lapsi hyväksyy koulutussopimuksensa itse eli toimii toisena sopijaosapuolena vanhempansa kanssa.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta

Ei valittuna paikkakuntaa

Lastenvalvoja, eteläinen alue

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

Puhelin

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat

Joroinen, Leppävirta, Varkaus

Lastenvalvoja, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluu Kuopio (pois lukien Juankoski, Kaavi, Karttula, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi).

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana. Huomaathan, että emme palvele tekstiviestitse.

Puhelin
 • Toimistosihteeri
 • Lastenvalvoja A-J (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan)
 • Lastenvalvoja K-MAN(asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan)
 • Lastenvalvoja MAO-RUP (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan)
 • Lastenvalvoja RUQ-Ö (asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan)

Palveluajat

Lastenvalvojien puhelintunti
 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat

Kuopio

Lastenvalvoja, koillinen alue

Koilliseen alueeseen kuuluvat Juankoski, Kaavi, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi, Siilinjärvi.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana. Huomaathan, että emme palvele tekstiviestitse.

Puhelin
 • Lastenvalvoja, A-Man, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan
 • Lastenvalvoja, Mao-Ö, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan

Palveluajat

Lastenvalvojien puhelintunti
 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat

Kaavi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Tuusniemi

Lastenvalvoja, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse.

Puhelin

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat

Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto

Lastenvalvoja, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä ja Rautavaara.

Varaa aika lastenvalvojan vastaanotolle puhelimitse puhelintunnin aikana.

Puhelin
 • Lastenvalvoja, A-Man, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan
 • Lastenvalvoja, Mao-Ö, asiakkaat äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan
 • Toimistosihteeri

Palveluajat

 • Maanantai - Torstai 10:00 - 11:00

Kunnat

Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Vieremä

Aalto Hyvinvointikeskus, Varkaus

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. Aalto on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Palvelut

1. kerros

 • Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli, kokoustilat ja omahoitopiste. Omahoitopisteellä on mahdollista käydä omatoimisesti mittaamassa verenpaine sekä saada tietoa ja neuvontaa sekä vertaistukea järjestöpäivinä keskiviikkoisin.
 • Kahvila-ravintola.

2. kerros

 • Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus.

3. kerros

 • Akuuttiosasto, fysioterapia ja ryhmätilat.

4. kerros

 • Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)
 • Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Hallinto

Osoite

Savontie 55 78300 VARKAUS

Palveluajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantai - Perjantai 06:30 - 20:00
 • Lauantai 07:30 - 19:00
 • Sunnuntai 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00
Röntgen
 • Maanantai - Perjantai 07:30 - 15:30
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantai - Perjantai 07:00 - 14:30
Sosiaali- ja terveysalan yhdistys Omahoitopisteellä
 • Keskiviikko 09:00 - 14:00

Kunnat

Varkaus

Iisalmen sosiaalikeskus

Iisalmen sosiaalikeskus palvelee asiakkaista, jotka asuvat pohjoisen alueen kunnissa Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Palvelemme myös Lapinlahdella, Maaningalla, Nilsiässä ja Siilinjärvellä asuvia työikäisiä asiakkaita.

Sosiaalikeskuksen palveluita ovat perhe-, aikuis- ja vammaissosiaalityö sekä perheoikeudelliset palvelut.

Osoite

Kampus Vire

Riistakatu 23 74120 IISALMI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 11:00

Kunnat

Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Vieremä

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio ja Tuusniemi.

Lapsiperhepalvelujen osoitteesta löydät sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut sijais- ja jälkihuollon, lastensuojelun avohuollon, perhepalvelujen ja perheoikeudellisten palvelujen osalta. Lisäksi sieltä löytyvät myös lasten ja nuorten puheterapiapalvelut.

Osoite

3. krs

Viestikatu 1-3 70600 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Kaavi, Kuopio, Tuusniemi

Sosiaalipalvelut, Suonenjoki

Suonenjoen sosiaalipalvelut palvelee perheoikeudellisissa palveluissa läntisen alueen kuntien Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto sekä Karttulan asukkaita.

Osoite

Suonenjoen kaupungin virastotalo

Keskuskatu 3 77600 SUONENJOKI

Kunnat

Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto

Tulo- ja menoselvitys, elatusapulaskelma

Pyydämme vanhempia kokoamaan tiedot tuloistaan ja menoistaan kuukausitasolla. Apuna tietojen kokoamisessa voit käyttää oheista tulo- ja

menoselvityslomaketta.

Vanhempien on hyvä varata neuvotteluun mukaan tositteet tuloista, menoista ja lapsen kuluista, jotta he voivat tarvittaessa osoittaa toiselle vanhemmalle antamiensa tietojen paikkansapitävyyden.

Tulo- ja menoselvitys, elatusapulaskelma

Kunnat

Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä

Yrittäjän tuloselvityslomake

Lomake yrittäjän tuloista elatussopimusta varten.

Yrittäjän tuloselvityslomake

Kunnat

Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä