KYS ajopolin läheteohje

KYS ajopolin läheteohje

Ajopolilla arvioidaan tapauksia jossa ajoterveyteen vaikuttaa useat eri sairaudet, joiden vaikutusta ajoterveyteen ei pystytä päättelemään lähettävällä taholla. Yksittäisten sairauksien suhteen konsultaatiot ohjataan edelleen kyseisen erikoisalan poliklinikalla. Ajopolille voi ohjata lähetteellä arvioon tai pyytää myös kirjallista konsultaatiota jo tehdyn ajoterveysarvion tueksi. Tapaukset käsitellään tarvittaessa monialaisen asiantuntijaraadin toimesta.

Ajopolilla ei ole mahdollista tehdä eri erikoisalojen lisäselvityksiä tai hoidon suunnittelua. Perustutkimukset tulee olla tehtynä ennen ajopolille lähettämistä. Ajopolilla otetaan kantaa vain ajokykyyn. Ajoterveyden arviossa tarvittavat tarkentavat näöntutkimukset ja neuropsykologiset arviot voidaan kuitenkin tehdä ajopolilla. Poliklinikalla tutkituille potilaille laaditaan tarvittavat viranomaislausunnot, konsultaatiopotilaiden lausunnoista vastaa lähettävä taho.

 • Haastavat ja moniongelmaiset tapaukset, jossa useat sairaudet vaikuttavat ajoterveyteen. Pyrimme palvelemaan erityisesti ammattikuljettajia, mutta myös muita jotka täyttävät lähetekriteerit
 • Yksittäisen sairauden suhteen lähetteet ohjataan edelleen soveltuvan erikoisalan poliklinikoille
 • Perustutkimukset ja erikoisalakohtaiset tutkimukset / hoitosuunnitelmat tulee olla tehtynä
 • liikennelääketieteellisen asiantuntemuksen saaminen tueksi omalle päätökselle
 • ajoterveyden selvittämiseksi tarvittavien lisätutkimusten tarpeen arvio.

Lähete: Sähköinen OVT-tunnus: AJOPKL. Paperilähete: Kuopion yliopistollinen sairaala, Ajopoliklinikka 141253, rakennus 6, 1. krs, PL 100, 70029 KYS.

Lähettäjätaho: kunta, lähetepäivämäärä, lähettäjän nimi ja yhteystiedot
Ajokortin haltija: koko nimi, syntymäaika, yhteystiedot, onko informoitu lähetteestä
Ammatti: nykyinen/entinen
Työnantaja: nimi
Työterveyshuolto/hoitovastuuyksikkö: lääkäri, yhteystiedot, vastauksen palautusosoite, jos ei lähettäjän osoite

Ajokorttiluokka: R1 (A, B, BE) R2 (C, D, E)
Onko annettu suullinen ajokielto? Milloin ja miksi? Ajaako autoa? Työelämässä vai sairauslomalla?

Esitiedot:
Ikä, työtehtävä liikenteessä, ammattiliikennekokemus vuosina, ajokilometrit viikossa tai vuodessa, työaika, kaluston koko ja luokka, kotimaa/ulkomaa-ajoa, maantiekuljetus/ kaupunkiajoa, lastaus/purkaminen.

 • Sairaushistoria, erityisesti ajokykyyn vaikuttavat perussairaudet, aikaisemmat hoidot ja niiden vaikutukset.
 • Lääkitys, erityisesti ajokykyyn vaikuttava lääkitys (erityisesti PKV lääkkeet), myös aikaisemmat lääkehoidot.
 • Kuljettajan tilanne ja oma käsitys nykyisestä ajokyvystään, oiretietoisuus.
   

Ajokorttihistoria:
Edellinen uusintavuosi, aikaisemmat ajokiellot, poliisin ajokorttirajoitukset, hylkäävät päätökset, aikaisemmat kolaritilanteet, rattijuopumusrajoitukset, ylinopeustuomiot, pienet peltikolarit viimeisen 5 vuoden aikana.

Tehdyt lisätutkimukset:

 • Audit, ESS, unikyselyt, unipäiväkirja, DEPS / BDI, CERAD, kellotaulu, TMT A/B, MMSE, muut neuropsykologiset testit, ajokoetulos, fyysisen toimintakyvyn mittaukset.
 • Silmälasivahvuudet tulee olla ajan tasalla ja lasikortti tulee olla mukana.


Tutkimushavainnot:

 • Ajokorttitodistushavainnot ja muut tutkimustulokset vastaanotolla.
 • Tutkivan lääkärin arvio ajokyvystä ja toimintakyvystä: käyttäytyminen vastaanotolla, puolioireet, liikkuminen.

HUOM! Kanta-arkisto suostumus olisi hyvä pyytää valmiiksi kaikilta lähettäviltä

Lähete: Sähköinen OVT-tunnus: AJOPKL.

Paperilähete: Kuopion yliopistollinen sairaala, Ajopoliklinikka 141253, rakennus 6, 1. krs, PL 100, 70029 KYS.