Puheterapian palvelut aikuisille

Puheterapian palvelut aikuisille

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään tukemaan henkilön toimintakykyä vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen, äänen sekä syömisen ja nielemisen toiminnoissa.

Puheterapiapalvelut muodostuvat arvioinnista, ohjauksesta ja/tai terapiajaksoista. Puheterapia toteutetaan arvion perusteella tehdyn suunnitelman mukaan yhteistyössä asiakkaan sekä tarvittaessa hänen lähiympäristönsä kanssa.

Puheterapiassa harjoiteltavien taitojen vahvistaminen arjessa on oleellinen osa puheterapeuttista kuntoutumista. Puheterapeutti tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa ja voi ohjata kuntoutujan myös muihin kuntoutumista edistäviin tai toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin.

Puheterapiakäynnit toteutuvat pääasiassa yksilökäynteinä vastaanotolla. Yksilöllisen suunnitelman mukaan puheterapia voi joskus toteutua asiakkaan arkiympäristössä, ryhmäkuntoutuksena tai etäkuntoutuksena. Toteutustavoissa on vaihtelua alueellisesti.

Aikuiset voivat saada puheterapiapalveluita mm. ääniongelmiin sekä aivoverenkiertohäiriöihin ja neurologisiin sairauksiin liittyviin puheen, kielen ja nielemisen ongelmiin.

Toimi näin

Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Kenelle ja millä ehdoin

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

Puheterapia, pohjoinen alue

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä.

Puheterapeutille ohjaudut terveydenhuollosta esimerkiksi neuvolan lähetteellä, mutta voit olla myös itse yhteydessä puheterapeuttiin.


Kunnat:

Iisalmi, Vieremä, Rautavaara, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Puheterapia, keskinen alue

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio ja Tuusniemi.

Pääasiassa puheterapeutille ohjaudutaan terveydenhuollosta esimerkiksi neuvolan lähetteellä, mutta asiakas voi olla myös itse yhteydessä puheterapeuttiin.

Voit soittaa kaikkiin alla oleviin numeroihin lasten puheterapia-asioissa.

Normaalit aukioloajat

Soittoaika
 • Tiistai 12:00 - 13:00

Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Eteläinen perhekeskus, Varkaus

Ota yhteyttä puhelimitse.


Kunnat:

Varkaus

Puheterapia, koillinen alue

Koilliseen perhekeskukseen kuuluvat Siilinjärvi, Lapinlahti, Nilsiä ja Maaninka.

Lähetteen puheterapeutille voi tehdä terveydenhoitaja, lääkäri tai erityistyöntekijä, mutta voit myös itse ottaa suoraan yhteyttä.

Puheterapeuteilla on puhelinaika sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

Normaalit aukioloajat

 • Keskiviikko 12:00 - 13:00

Kunnat:

Lapinlahti, Siilinjärvi

Puheterapia, läntinen alue

Läntiseen alueeseen kuuluvat Karttula, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

Numero palvelee Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kuntien asukkaita.

 • Suonenjoen, Rautalammin lasten puheterapian tarpeesta, ota yhteyttä alueesi neuvolan terveydenhoitajaan.
 • Karttulassa asuvat voivat toistaiseksi ottaa yhteyttä keskisen alueen puheterapiapalveluihin.
 • Läntisen perhekeskuksen puheterapiapalvelut tuotetaan tällä hetkellä ostopalveluna / työpanoksen siirtona keskiseltä alueelta.

 • Konsultaationumero Keiteleen, Pielaveden, Tervon, ja Vesannon kuntien asukkaille. puh. +358 17171019

Kunnat:

Vesanto, Keitele, Pielavesi, Tervo

Leppävirran terveysasema

Leppävirran terveysasemalla sijaitsevat lastenneuvola, suun terveydenhuolto, lääkärien ja hoitajien vastaanotot, toimintaterapia sekä röntgen.

Osoite

Savonkatu 17, 79100 LEPPÄVIRTA

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Sunnuntai 08:00 - 18:00
Neuvonnan numero (017 171307) vastaa maanantaista torstaihin kello 7.45-15, perjantaisin kello 7.45-14 (Neuvonta on suljettu kello 11.15-11.45)
 • -

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Leppävirta

Innocum, Siilinjärvi

Innocumin Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluista on saatavissa seuraavat palvelut: äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolan palvelut, mielenvireyspalvelut, perheneuvonta, psykologipalvelut, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden sosiaali- ja lastensuojelupalvelut, vammaispalvelut, työikäisten ja iäkkäiden sosiaalipalvelut, hoiva- ja vanhuspalveluiden toimistopalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto.

Osoite

rak. S1

Isoharjantie 6, 71800 SIILINJÄRVI


Kunnat:

Siilinjärvi

Vuorelan hyvinvointineuvola, Vuorela

Vuorelantien hyvinvointineuvolassa on äitiys-, lasten- ja seksuaaliterveysneuvola, psykologipalvelut, puheterapia-, toiminta- ja fysioterapiapalvelut sekä laboratorio.

Osoite

Vuorelantie 6, 70910 VUORELA


Kunnat:

Siilinjärvi

Aalto Hyvinvointikeskus, Varkaus

Aalto hyvinvointikeskus palvelee asiakkaita, jotka asuvat eteläisen alueen kunnissa Joroinen, Leppävirta, Varkaus.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. AALTO on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Koronanäytteet otetaan päivystyksen vieressä olevassa kontissa.

Muistathan asioidessasi:

• Käytä maskia

• Muista käsi- ja yskimishygienia

• Turvavälien varmistamiseksi saavu vastaanotolle juuri ennen omaa aikaasi.

Aalto hyvinvointikeskuksessa asiakkaita palvellaan neljässä kerroksessa.

Palvelut

1. kerros

• Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, omahoitopiste, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli ja kokoustilat.

 • Kahvila-ravintola

2. kerros

• Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus.

3. kerros

• Akuuttiosasto, vierailuaika kello 11–19, fysioterapia ja ryhmätilat.

4. kerros

• Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)

• Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut

• Psykiatrian osasto

• Hallinto

Osoite

Savontie 55, 78300 VARKAUS

Normaalit aukioloajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantai - Perjantai 06:30 - 20:00
 • Lauantai 07:30 - 19:00
 • Sunnuntai 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantai - Perjantai 07:00 - 18:00
 • Lauantai - Sunnuntai 09:00 - 15:00
Kahvila-ravintolassa on lounastarjoilu
 • Maanantai - Perjantai 10:30 - 13:00
 • Lauantai - Sunnuntai 11:00 - 13:00

Lisätiedot

Puheterapeutin vastaanotto on Eteläisessä perhekeskuksessa 4. kerroksessa, odotusaula 20.


Kunnat:

Varkaus

Puheterapia, keskinen alue

Puheterapeuttien vastaanotot keskisellä alueella.

Keskiseen alueeseen kuuluvat Kaavi, Kuopio (pl. Karttula, Maaninka, Nilsiä) ja Tuusniemi.

Osoite

Viestikatu 3, 3. kerros, 70600 KUOPIO


Kunnat:

Kaavi, Tuusniemi, Kuopio

Kampus Terveys (entinen Iisalmen terveyskeskus), Iisalmi

Kampus Terveys -rakennuksessa (entinen Iisalmen terveyskeskus) on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja sekä vuodeosastopalvelut.

Osoite

Meijerikatu 2, 74120 IISALMI

Normaalit aukioloajat

Pääovi on avoinna arkisin kello 7.30-20.00 ja viikonloppuisin 8.30-17. Neuvonta on avoinna arkisin kello 8-15.
 • -

Lisätiedot

Puheterapian palvelut sijaitsevat entisen Iisalmen terveyskeskuksen 3. kerroksessa.


Kunnat:

Iisalmi