otsakekuva, nepsy

alt=

nepsy-tiimi kuvaus

Nepsy-tiimi - Tietoa ja tukea ammattilaisille 


Nepsy-tiimi toimii koko Pohjois-Savon alueella. Tiimin kohderyhmänä ovat 4–29-vuotiaiden kanssa työskentelevät kuntien, hyvinvointialueen, seurakuntien, järjestöjen, hankkeiden sekä yhdistysten työntekijät. Hankeaika on 1.8.2023- 30.6.2025. Tiimissä työskentelee kuusi (6) nepsy-koordinaattoria sekä kehittäjä-sosiaalityöntekijä Sanna Tchaplinski ja projektipäällikkö Sanna Kukkonen.

Arvot:  
•     Kohtaamme arvostavasti 
•     Käymme dialogia 
•     Teemme yhdessä 
 
Missio: 
•    Kasvattaa ja lisätä tietoa sekä ymmärrystä neurokirjon huomioimisesta osana palvelujen järjestämistä 
•    Vahvistaa monialaista yhteistyötä 
•    Löytää ja juurruttaa uusia tapoja toimia ja ajatella 
•    Rakentaa systeemistä ajattelua ja voimavarakeskeisyyttä tukevaa toimintakulttuuria 
•    Rohkaista ja opastaa ihmisiä jatkuvaan oppimiseen 
 
Visio 
•    Nepsy-ymmärtäväisempi Pohjois-Savo 
 

Nepsy-koordinaattorit:

Tiina Lappalainen, Mari Piironen, Hanne Ålander, Susanna Kartimo-Kröger, Kati Valén ja Jaana Heikkinen.