Yhteistoimintaelin - Hallinto ja päätöksenteko

Yhteistoimintaelin


Hyvinvointialueuudistus koskettaa noin 12 000 sote- ja pelastustoimen ammattilaista koko Pohjois-Savon alueella. Vaikka työnantajan muutos ei vaikuta siirtymähetkellä palvelusuhteen ehtoihin, toimeenpanossa on monia kysymyksiä, joita on tarpeen käsitellä yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tätä yhteistyötä varten on perustettu yhteistoimintaelin. 

Hyvinvointialueella on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin. Yhteistoimintaelin koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-nasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 19 §:ssä, tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja.

Yhteistoimintaelimen edustajat ja varaedustajat

Hilkka Kontiainen (Tehy), hilkka.kontiainen@pshyvinvointialue.fi

Marita Koskinen (Tehy), marita.koskinen@pshyvinvointialue.fi 

Kaija Räty (Super), kaija.raty@pshyvinvointialue.fi

Marja Kiljunen (Super), marja-leena.kiljunen@pshyvinvointialue.fi

Päivi Väänänen (Jyty), paivi.vaananen2@pshyvinvointialue.fi

Marja Korhonen (JHL), marja.korhonen1@pshyvinvointialue.fi

Petteri Häyrinen (JHL), petteri.hayrinen@pshyvinvointialue.fi

Anu Muraja-Murro (JUKO), anu.muraja-murro@pshyvinvointialue.fi

Tiina Jauhiainen (JUKO), tiina.jauhiainen2@pshyvinvointialue.fi

Katja Karhunen (JUKO), katja.karhunen@pshyvinvointialue.fi

Työnantajan edustajat; 7 luottamushenkilöä ja 3 viranhaltijaa


Luottamushenkilöt

Veijo Tirkkonen (puheenjohtaja), veijo.tirkkonen@pshyvinvointialue.fi

Karoliina Partanen (varapuheenjohtaja), karoliina.partanen1@pshyvinvointialue.fi

Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi

Terttu Ruotsalainen, terttu.ruotsalainen@pshyvinvointialue.fi

Kauko Korolainen, kauko.korolainen@pshyvinvointialue.fi

Sanna Kauppinen, sanna.kauppinen@pshyvinvointialue.fi

Raimo Mäki, raimo.maki@pshyvinvointialue.fi

Viranhaltijat

Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen, mari.antikainen@pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen, marko.korhonen@pshyvinvointialue.fi

Yleisten palveluiden toimialajohtaja Jari Saarinen, jari.saarinen@pshyvinvointialue.fi

Viestinnän edustaja

Viestintä- ja markkinointijohtaja Anne Kettunen, anne.kettunen@pshyvinvointialue.fi

Pöytäkirjanpitäjä

Ritva Vepsäläinen, ritva.vepsalainen@pshyvinvointialue.fi