Bannerikuva, yhteistoimintaelin

alt=

Yhteistoimintaelin - Hallinto ja päätöksenteko

Yhteistoimintaelin


Hyvinvointialueuudistus koskettaa noin 12 000 sote- ja pelastustoimen ammattilaista koko Pohjois-Savon alueella. Vaikka työnantajan muutos ei vaikuta siirtymähetkellä palvelusuhteen ehtoihin, toimeenpanossa on monia kysymyksiä, joita on tarpeen käsitellä yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tätä yhteistyötä varten on perustettu yhteistoimintaelin. 

Hyvinvointialueella on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin.

Yhteistoimintaelin koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-nasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 19 §:ssä, tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja.

Yhteistoimintaelimen edustajat ja varaedustajat

Puheenjohtaja: Veijo Tirkkonen, veijo.tirkkonen(at)pshyvinvointialue.fi
Varapuheenjohtaja: Karoliina Partanen, karoliina.partanen1(at)pshyvinvointialue.fi

Hilkka Kontiainen (Tehy), hilkka.kontiainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varaedustaja Katri Mäkipanula katri.makipanula(at)pshyvinvointialue.fi

Marita Koskinen (Tehy), marita.koskinen(at)pshyvinvointialue.fi 

 • varaedustaja Irja Kuosmanen, irja.kuosmanen(at)pshyvinvointialue.fi

Kaija Räty (Super), kaija.raty(at)pshyvinvointialue.fi

 • varaedustaja Arja Myöhänen, arja.myohanen(at)pshyvinvointialue.fi

Marja Kiljunen (Super), marja-leena.kiljunen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varaedustaja Eija Partanen, eija.partanen(at)pshyvinvointialue.fi

Päivi Väänänen (Jyty), paivi.vaananen2(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Merja Harju, merja.harju@pshyvinvointialue.fi

Merja Viinikainen (JHL), merja.viinikainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Juha Pitkänen, juha.pitkanen.tyotehtava(at)pshyvinvointialue.fi

Petteri Häyrinen (JHL), petteri.hayrinen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Mika Mylläri, mika.myllari(at)pshyvinvointialue.fi

Anu Muraja-Murro (JUKO), anu.muraja-murro(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Riikka Runtti, riikka.runtti(at)pshyvinvointialue.fi

Tiina Jauhiainen (JUKO), tiina.jauhiainen2(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Reetta Turtiainen, reetta.turtiainen(at)pshyvinvointialue.fi 

Noora-Maria Ahl (JUKO), noora-maria.ahl(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Tarja Kaipainen, tarja.kaipainen(at)pshyvinvointialue.fi

Työnantajan edustajat; 7 luottamushenkilöä ja 3 viranhaltijaa


Luottamushenkilöt

Veijo Tirkkonen (puheenjohtaja), veijo.tirkkonen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Marko Kyyriäinen, marko.kyyriainen(at)pshyvinvointialue.fi

Karoliina Partanen (varapuheenjohtaja), karoliina.partanen1(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Susanna Kartimo-Kröger, susanna.kartimo-kroger(at)pshyvinvointialue.fi

Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Aino Kanniainen, aino.kanniainen(at)pshyvinvointialue.fi

Terttu Ruotsalainen, terttu.ruotsalainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Mira Kokkonen, mira.kokkonen(at)pshyvinvointialue.fi

Kauko Korolainen, kauko.korolainen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Juho Pulkka, juho.pulkka(at)pshyvinvointialue.fi

Sanna Kauppinen, sanna.kauppinen(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Tanja Airaksinen, tanja.airaksinen(at)pshyvinvointialue.fi

Raimo Mäki, raimo.maki(at)pshyvinvointialue.fi

 • varajäsen Markus Jukarainen, markus.jukarainen(at)pshyvinvointialue.fi

Viranhaltijat

Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen, mari.antikainen(at)pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen, marko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Yleisten palveluiden toimialajohtaja Jari Saarinen, jari.saarinen(at)pshyvinvointialue.fi

Viestinnän edustaja

Viestintä- ja markkinointijohtaja Anne Kettunen, anne.kettunen(at)pshyvinvointialue.fi

Pöytäkirjanpitäjä

Johdon assistentti Ritva Vepsäläinen, ritva.vepsalainen(at)pshyvinvointialue.fi