Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

25.6.2024 Uutinen

Uudessa tutkimushankkeessa ratkaistaan nivelrikon syntymekanismeja

Pohjois-Savon hyvinvointialueella käynnistyy uusi Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Hankkeessa selvitetään nivelrikon syntymekanismeja keskittyen erityisesti nano- ja mikro-kokoluokassa nivelrikon alkuvaiheessa tapahtuviin rakenteellisiin ja koostumuksellisiin muutoksiin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen koordinoimalle ”Kalkkiruston ja subkondraaliluun rooli varhaisessa nivelrikossa: Nivelruston rappeumaa edeltävien ja siihen liittyvien muutosten karakterisointi” (CaCaSuCoBOA) – Itä-Suomen yliopiston kanssa muodostamalle tutkimuskonsortiolle myönnetty rahoitus on 1,2 miljoonaa euroa vuosille 2024–2028.

Nivelrikko on yleisin nivelten rappeumasairaus, jota sairastaa yli 40 miljoonaa ihmistä pelkästään EU:ssa. Tautiin ei tällä hetkellä ole muuta parannuskeinoa kuin tekonivelleikkaus. Nivelrikko diagnosoidaan yleensä röntgenissä näkyvästä nivelruston kulumasta. Nivelrikko on kuitenkin koko nivelen ja sen kaikkien kudosten sairaus. Erityisesti rustonalaisella luulla (subkondraaliluu) on merkittävä rooli taudin kehityksessä. Toisin kuin nivelrusto, subkondraaliluu on metabolisesti aktiivinen kudos mahdollistaen kohdennetun lääkehoidon.

Hankkeen tavoitteena on määrittää kattavasti nivelrikossa tapahtuvat kudosten rakenteelliset ja biologiset muutokset viimeisintä mittausteknologiaa ja laskennallisia malleja käyttäen. Erityisesti keskitytään nivelrikon varhaisissa vaiheissa subkondraaliluussa ja kalkkirustossa tapahtuviin nano- ja mikrotason muutoksiin. Nivelrikkoon merkittävimmin liittyvät tekijät ovat biomekaaninen ja tulehduksellinen kuormitus. Hankkeessa luodaan nivelrikko terveisiin naudan polvinäytteisiin käyttäen bioreaktoria, jossa kontrolloidaan näitä tekijöitä.

Hanke paljastaa merkittävimmät varhaisen nivelrikon aikaiset muutokset ja luo aikajanan kudoksissa tapahtuvista muutoksista terveestä aina vaikeasti nivelrikkoiseen niveleen.

– Tämä hanke on meille tärkeä ensiaskel, jonka ansiosta opimme ymmärtämään laajasti nivelrikon syntymekanismeja. Ymmärtämällä nämä mekanismit voimme luoda pohjan nivelrikon lääkehoidon kehitykselle, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia nivelrikon hoidon ja taudin etenemisen ehkäisemisen myötä potilaiden elämänlaadun parantamisessa, tutkimuskonsortion johtaja Mikael Turunen kuvailee.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston muodostaman CaCaSuCoBOA-konsortion yhteistyökumppaneita ovat The University of Queensland Australiasta, Lund University Ruotsista, Paul Scherrer Institut Sveitsistä ja Helsingin yliopisto.

Akatemian rahoituspäätös: Kalkkiruston ja subkondraaliluun rooli varhaisessa nivelrikossa: Nivelruston rappeumaa edeltävien ja siihen liittyvien muutosten karakterisointi - Tiedejatutkimus.fi