Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

15.11.2023 Uutinen

Strategiajohtajan ja erityispalveluiden toimilinjajohtajan virkoihin hakeneet

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiajohtajan ja erityispalveluiden toimilinjajohtajan haut päättyivät 13.11.2023. Määräaikaan mennessä strategiajohtajan virkaan tuli 18 hakemusta ja erityispalveluiden toimilinjajohtajan virkaan 3 hakemusta.

Strategiajohtaja

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiajohtajan virkaan ovat hakeneet:

 • Alatalo Suvi-Sanette, insinööri YAMK
 • Auvinen Toni, johtava konsultti, FCG Finnish Consulting Group Oy
 • Engblom-Pelkkala Kristiina, kehityspäällikkö, Tays Kehitysyhtiö Oy/Tähtisairaala
 • Fritius Ilkka, ekonomi, KTM
 • Hämäläinen Markku, toimitusjohtaja, Järvi-Suomen Terveys Oy
 • Ihantola Mervi, asiakkuuspäällikkö, Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Koiste Ville, arvonluonnista vastaava johtaja, Gesund Partners Oy
 • Lampi Jussi, vs. strategia- ja kehittämisjohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Lehtimäki Anneli, muutosjohtaja, Satakunnan hyvinvointialue
 • Mattila Eija, hoitotyön johtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Mattila Jussi, perusturvajohtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Mokkila Saara, Technology consulting manager, Accenture Oy
 • Myyrä Taija, asiantuntija/tarkastaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
 • Neuvonen Mikael, VTM
 • Pahnila Marja-Leena, merkonomi
 • Rautiainen Markku, teknikko
 • Reinikainen Ari, diplomi-insinööri
 • Sahlström Merja, erikoissuunnittelija, Pohjanmaan hyvinvointialue

Strategiajohtaja johtaa strategia- kehittämispalveluita ja vastaa muun muassa jatkuvan strategiaprosessin toteutumisesta hyvinvointialueella. Hän vastaa myös hyvinvointialueen palveluiden tiedolla johtamisesta ja strategisesta resurssiohjauksesta sekä laatu- ja asiakaspalautejärjestelmien käyttöönotosta, kehittämisestä sekä optimaalisesta hyödyntämisestä. Strategiajohtajan vastuualueisiin kuuluu myös tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKKI).

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä riittävä johtamiskokemus ja perehtyneisyys ko. toimialaan. 

Erityispalveluiden toimilinjajohtaja

Pohjois-Savon hyvinvointialueen erityispalveluiden toimilinjajohtajan virkaan ovat hakeneet:

 • Sami Remes, vs. toiminlinjajohtaja, erityispalvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Mahmoud Shiri, Market development manager, Tehran innovation and technology fund 
 • Markku Rautiainen, teknikko

Erityispalveluiden toimilinjajohtaja johtaa ja kehittää erityispalveluiden toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta sekä yhteensovittaa ja sopeuttaa toimilinjan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan. Erityispalveluihin kuuluu erikoissairaanhoito ja Kuopion yliopistollinen sairaala. Erityispalveluiden toimilinjajohtaja myös tukee osaltaan hyvinvointialuejohtajaa ja yleisten palveluiden toimialajohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa asioissa, kansallisissa hyvinvointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja perehtyneisyys ko. toimialaan.