Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

19.9.2023 Uutinen

Pohjois-Savon pelastustoimen uusi palvelutasopäätös lausuntokierroksella

Pohjois-Savon hyvinvointialueen pelastuslaitoksen tehtävänä on tuottaa alueensa palvelutasopäätöksen mukaiset pelastustoimen palvelut ja hyvinvointialueen määrittelemät ensihoitopalvelut. 
Pelastuslaitoksen tärkein tavoite on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuksien ehkäisytyöllä pienennetään onnettomuuksien ja tulipalojen todennäköisyyttä sekä ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua pelastuslaitoksen tehtävänä on tuottaa tehokkaat pelastustoiminnan palvelut, joilla onnettomuus torjutaan ja vähennetään vahingon seurauksia. Pelastustoimi varautuu toimimaan myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä väestönsuojeluun. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia sekä paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. 

Riskianalyysiin perustuvan palvelutasopäätöksen luonnosversio on lähetetty 15.9.2023 Itä-Suomen aluehallintoviraston arvioitavaksi ja kommenttikierrokselle Pohjois-Savon hyvinvointialueen kunnille sekä osallistumis- ja vaikuttamistoimielimille. Palvelutasopäätösesitys lähetetään kommentoitavaksi myös muille yhteistyökumppaneille hyvinvointialueen lausuntokäytänteiden kautta.

Lausuntokierroksen jälkeen palvelutasopäätösesitys tulee kokonaisturvallisuuslautakuntaan käsiteltäväksi, josta edelleen aluehallitukseen sekä aluevaltuustoon 13.11.2023. Lopullinen palvelutasopäätös astuu voimaan hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksymänä 1.12.2023 mennessä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös (pdf)