Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

10.5.2024 Uutinen

Pohjois-Savon hyvinvointialueella uudistetaan ikääntyneiden asiakasohjauksen toimintaa

Pohjois-Savon hyvinvointialueella käynnistyi vuoden 2024 alussa kaksivuotinen ikääntyneiden asiakasohjauksen uudistamisen kehittämisprojekti. Projekti on osa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoa ikääntyneiden palveluissa. Projektin tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintatavat ikääntyneiden asiakasohjaukseen, jotta asiakas saa tarpeensa mukaiset palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti, asuinpaikasta riippumatta.

Ikääntyneiden asiakasohjaus tarjoaa Pohjois-Savon ikääntyville asukkaille tietoa, ohjausta ja neuvontaa asiakkaille suunnatussa matalan kynnyksen neuvontapalvelussa, Ikäkeskuksen neuvonnassa. Hyvinvointialueen omat työntekijät voivat ottaa ikääntyvän asiakkaansa asioissa yhteyttä asiakasohjauksen viranomaispalvelukanaviin. Näiden lisäksi asiakasohjaus auttaa asiakkaita saamaan tarvitsemansa palvelut laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin avulla. Sen avulla arvioidaan asiakkaan tarvetta hyvinvointialueen tarjoamille ikääntyneiden palveluille, esimerkiksi kotihoidolle ja asumispalveluille.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella ikääntyneiden asiakasohjaus on jaettu maantieteellisesti viiteen alueeseen. Asiakasohjauksen uudistamisen projektin lähtötilanteessa kullakin alueella toimitaan pääasiassa omien toimintatapojen mukaisesti. Myös yhteistyössä muiden sosiaali- sekä terveydenhuollon palveluiden kanssa on alueellisia eroja.

Projektin visiona on, että asiakas saa jatkossa tarpeensa mukaiset palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Asiakaslähtöinen toiminta edellyttää, että asiakasohjauksen sisäiset toimintatavat sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ovat toimivia. Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin sujuvoittaa ikääntyneiden asiakasohjauksen sekä yhteistyökumppaneiden arkityötä.

Projektissa työskentelevät projektisuunnittelijat Outi Jussila, Pinja Evesti ja Jonna Mark-Jääskeläinen lähestyvät kehittämisen haasteita ilon kautta.

– Koemme olevamme tärkeällä asialla. Asiakasohjauksen toimintatapojen yhtenäistämisen kautta asiakkaat saavat palvelunsa tasalaatuisesti ja asiakasohjaajat voivat työskennellä samoihin käytäntöihin nojaten jokaisessa hyvinvointialueen kunnassa. Teemme matkaa kohti yhtenäisesti toimivaa asiakasohjausta yhdessä henkilöstön ja asiakkaidemme kanssa.

Lisätietoja projektista:
Projektipäällikkö Riikka Nuutinen
riikka.nuutinen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 4549