Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

16.11.2023 Uutinen

Pilotin avulla tavoitellaan omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa yhtenäistä toimintamallia Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitajien rooli on usein vaativa, minkä takia heidän hyvinvoinnistaan ja terveydestään huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin omaishoidettavienkin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa on menossa parhaillaan pilotti, jossa järjestetään omaishoitajille lakisääteisiä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tarkoituksena on tukea omaishoitajaa hänen tärkeässä tehtävässään. Omaishoitajan oma hyvinvointi saattaa helposti unohtua arjessa, kun keskitytään hoidettavan asioihin, joten tarkastusten avulla pyritään vahvistamaan omaishoitajan jaksamista, hyvinvointia ja terveyttä sekä tarjoamaan tukea monin eri keinoin.

Ikääntyneiden palveluissa pilotoidaan parhaillaan omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Pilotti toteutuu 25.9.–30.11.2023 välisenä aikana Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella. Tarkastukset järjestetään vastaanottotoimintana kyseisissä kunnissa, jolloin omaishoitajat pääsevät tarkastukseen omalla kotipaikkakunnallaan. Pilotin kohderyhmänä ovat ikääntyneiden palveluissa toimivat omaishoitajat, joita on pilotoitavalla alueella reilu 300 henkeä. Pilottiin ohjaudutaan omaishoidon asiakasohjauksen kautta. Pilottivaiheessa tarkastuksia toteuttaa yksi terveydenhoitaja.

– Pilotissa toteutettava toiminta ei ole uutta Pohjois-Savon alueella, mutta tänä vuonna tarkoituksena on ollut yhtenäistää tarkastusten sisältöä ja käytäntöjä, jotta tulevaisuudessa hyvinvointialueellamme olisi käytössä yksi yhteinen toimintatapa. Yhtenäisen toimintatavan käyttöönotto edellyttää kuitenkin resurssien kohdentamista tähän toimintaan ja siihen liittyvät käytännön asiat ovat vielä ensi vuoden osalta avoinna, kertoo projektityöntekijä Katja Myllynen.

Pilotin tarkoituksena on ollut testata hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin kehitettyä mallia sekä kyselylomaketta, joka toimii keskustelun tukena tarkastusten aikana. Etenkin omaishoitajien kokemukset ovat arvokkaita ja niiden kautta saadaan tärkeää tietoa pilotin onnistumisesta.

– Olemme saaneet hyvää palautetta pilotin aikana pidetyistä tarkastuksista omaishoitajilta. Heille on ollut tärkeää se, että tarkastus on voitu toteuttaa heidän kotipaikkakunnallaan ja he ovat saaneet keskustella heidän omasta jaksamisestaan ja omaishoitajuudestaan kiireettömästi, kertoo asiakasohjaaja Reeta Kauppinen sekä terveystarkastuksia pilotissa toteuttava terveydenhoitaja Päivi Sipola.

Lisätietoja:
Katja Myllynen, projektityöntekijä, omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset
katja.myllynen@pshyvinvointialue.fi p. 044 740 2357