Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

19.9.2023 Uutinen

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän teemana osallisuus – seminaarissa jaettiin myös diplomeita ja ansiomerkkejä

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut päivän 17.9. maailman potilasturvallisuuspäiväksi. Päivää on vietetty vuodesta 2019 ja sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta asiakas- ja potilasturvallisuudesta. WHO valitsee joka vuodelle oman teemansa. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuden päivänä. Tänä vuonna teemana on osallisuus. Asiakkaat, potilaat ja läheiset halutaan mukaan asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseen. Heidän roolinsa on merkittävä ja heidät tulee sitouttaa vieläkin paremmin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella asiakas- ja potilasturvallisuuspäivää vietettiin maanantaina 18.9.2023 seminaarin merkeissä. Puheenjohtajana tilaisuudessa toimi asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Tuija Pakkala. Puheenvuoroissa aiheina olivat:

  • Roidu-asiakaspalautejärjestelmä
  • OLKA-toiminta
  • Haavoittuvassa asemassa olevat asiakas- ja potilasryhmät 
  • Potilas- ja sosiaaliasiamiesten toiminta
  • Järjestöjen edustajien kuulumiset

– Webinaarissa oli asiantuntijoiden mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä puheenvuoroja, joita oli ilo kuunnella ja oppia uutta. Kokonaisuudessaan mukava tilaisuus näin vetäjän näkökulmasta. Mikäli jotain haluaisi vielä kehittää jatkoa ajatellen, laittaisimme julkisen linkin jakoon, jolloin myös organisaation ulkopuolisilla olisi mahdollisuus osallistua. Tätä mietitään ehdottomasti ensi vuonna, totesi Tuija Pakkala tilaisuuden jälkeen.

Huomionosoitukset potilasturvallisuuden kehittämisessä ansioituneille

Tilaisuudessa jaettiin myös Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen (SPTY) diplomit ja ansiomerkit. Tänä vuonna palkituiksi tulivat:

  • Eila Eskelinen, hoitoeettisen neuvottelukunnan kokemusasiantuntijajäsen
  • Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) asiakasraatilaiset
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen kotisairaalat
  • Harvinaissairausyksikön asiakasraati

Alla perustelut huomionosoituksille.

Eila Eskelinen
Hoitoeettinen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2017. Eila Eskelinen on ollut mukana kokemusasiantuntijan roolissa. Hän on tuonut rohkeasti ja aktiivisesti palvelujemme käyttäjien näkökulmia neuvottelukunnassa käytävään eettiseen keskusteluun. 

KYSin asiakasraatilaiset
KYSin asiakasraatilaiset ovat pitkäaikaisella osallistumisellaan vaikuttaneet sairaalan toiminnan kehittämiseen tuomalla mukaan asiakkaan näkökulman. Asiakas- ja potilaslähtöinen toiminta on edellytys KYSin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategisten päämäärien toteutumiselle ja mm. asiakasraatilaisten avulla olemme voineet toteuttaa päämääriemme mukaista toimintaa.

Asiakasraatilaiset ovat osallistuneet erilaisiin koulutustapahtumiin yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa ja näin osoittaneet sitoutumistaan yhdessä tehtävään työhön asiakkaidemme ja potilaidemme hyväksi. Asiakasraatilaisilla on ollut merkittävä rooli myös KYSin sairaalarakentamiseen tuomalla asiakasnäkökulmaa esimerkiksi potilashuoneiden suunnitteluun.

Kotisairaalatoiminta
Pohjois-Savon hyvinvointialueen kotisairaalatoiminta mahdollistaa sairaalatasoista, määräaikaista ja ympärivuorokautista hoitoa potilaiden kotiin tai asumispalveluyksiköihin. Kotisairaalatoimintaa on tällä hetkellä Iisalmessa, Varkaudessa, Kuopiossa, Leppävirralla ja Nilakan alueella. Edelläkävijänä alueella aloitti Ylä-Savon kotisairaala jo noin 10 vuotta sitten.

Kotisairaalan merkitys ja joustavuus asiakkaalle ovat avainasemassa. Kotisairaalatoiminta on erittäin tärkeää myös siksi, että sen avulla sairaalaan jää tilaa niille potilaille, jotka välttämättä tarvitsevat osastohoitoa. Asiakaskokemukset kotisairaalatoiminnasta ovat olleet positiivisia. Kotisairaalassa toimivat työntekijät ovat monipuolisia ammattilaisia, joilla on innokkuutta myös toiminnan kehittämiseen.

Harvinaissairausyksikön asiakasraati
12-jäseninen asiakasraati, jolla on kokemusta toiminnasta kahden vuoden ajalta. Raati ehdottaa ajankohtaisia teemoja käsiteltäväksi toimien loistavasti ryhmänä, jossa on mukana useita potilasjärjestötyön konkareita. Raati on edistänyt harvinaissairauksien tiedonkulun parantamista potilasturvallisuuden näkökulmasta, harvinaissairaan kohtaamisen merkitystä, sosiaalityön lähtökohdan ja näkemyksen esiintuomista ja sisällyttämistä hoitoon sekä hoitopolkujen kehittämistä.

Lisäksi asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on myöntänyt Asiantuntijayksikön päällikkö Päivi Eskeliselle ansiomerkin ja diplomin, jotka luovutettiin 7.9.2023 valtakunnallisessa seminaarissa.

Maksuttomat No Harm -webinaarit

Teemaan liittyen on syksyn aikana tarjolla Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen maksuton No Harm -webinaarisarja. Webinaarit sopivat koulutukseksi hyvinvointialueiden valvonnan ja laatu- ja turvallisuusjärjestelmien asiantuntijoille sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille. Lisätietoa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla