Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Käsi ja puheenjohtajan nuija
3.6.2024 Uutinen

Aluehallitus muutti hyvinvointialuejohtajan palvelujärjestelmän uudistusehdotusta

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli palvelujärjestelmän uudistamista maanantaina 3. kesäkuuta, jolloin hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen toi kokoukseen uudistusehdotuksensa. 
Hyvinvointialuejohtajan esityksessä huomioitiin lausuntojen, kyselyjen ja asukastilaisuuksien kautta alueen kunnilta, asukkailta, hyvinvointialueen henkilökunnalta ja muilta sidosryhmiltä saatu palaute. Lue lisää hyvinvointialuejohtajan esityksestä palvelujärjestelmän uudistamiseksi. 


Aluehallitus päätti muuttaa hyvinvointialuejohtajan esitystä. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että Lapinlahden Varpaisjärven terveysasemaa ei lakkauteta ja että se toimii jatkossa osa-aikaisena sosiaali- ja terveysasemana. Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että Juankosken ja Suonenjoen vuodeosastoja ei lakkauteta. 


Aluehallitus täydensi esitystä edellytyksellä, että toimintoja lakkauttaessa tarvittavat korvaavat palvelut ovat käytössä. Aluehallitus hyväksyi myös tarkennuksia esitykseen esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien palvelutarjonnan osalta. 

Muutokset lisäävät painetta perhe- ja vammaispalvelujen ja erikoissairaanhoidon uudistusohjelmille

Palvelujärjestelmän uudistus etenee vaiheittain. Nyt käsittelyssä olevat muutosesitykset koskevat vastaanottotoiminnan ja osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palvelujen uudistuksia. Myöhemmin tänä vuonna julkaistaan perhe- ja vammaispalvelujen sekä erikoissairaanhoidon ja yliopistollisen sairaalan uudistamisehdotukset. Aluehallituksen hyväksymien muutosten jälkeen on säästöpaine näille hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksille ennakoitua suurempi. 


Uuden, aluehallituksen hyväksymän esityksen alustava kustannussäästöarvio on noin 17 miljoonaa euroa. Hyvinvointialuejohtajan alkuperäisen esityksen kustannussäästö oli noin 28 miljoonaa euroa.

 
Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen jätti alkuperäiseen uudistusehdotukseen tehdyistä muutoksista eriävän mielipiteen. Korhonen totesi, että päätös poikkeaa merkittävästi taloudellisuus- ja tuottavuusohjelman toteuttamiseen sekä henkilöstön riittävyyteen liittyvistä tavoitteista. Päätöksen myötä ei saavuteta niitä kustannussäästötavoitteita, joita muun muassa investointien lainanottovaltuusmenettely ja rahoituslain mukainen alijäämien kattamisvelvollisuus edellyttää. 


Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää palvelujärjestelmän uudistamisesta kokouksessaan 17. kesäkuuta.


Aluehallituksen kokousaineisto on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.