Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

4.12.2023 Uutinen

Aluehallitus aloitti ensi vuoden talousarvion käsittelyn

Aluehallitus aloitti kokouksessaan maanantaina 4.12.2023 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024−2026 taloussuunnitelman käsittelyn. Talouden käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 21.12.2023, jolloin aluehallitus antaa esityksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta aluevaltuustolle. Aluevaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta ja tulevien vuosien taloussuunnitelmasta vuoden viimeisessä kokouksessaan 29.12.2023.

Talousarviossa vuodelle 2024 esitetään toiminnan sopeuttamistarpeita sekä palvelutoiminnan uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä. Tarkoituksena on hakea pysyvää muutosta sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen kustannusrakenteeseen. Sopeuttamistavoitteista huolimatta vuoden 2024 alijäämäksi ennakoidaan 35,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat noin 261 miljoonaa euroa. Suurimpana tulolähteenä on valtion rahoitus 1,2 miljardia euroa. Toimintakulut ovat noin 1,45 miljardia euroa, josta henkilöstökulut ovat 714 miljoonaa euroa ja palveluiden ostot 484 miljoonaa euroa.

Tutustu vuoden 2024 talousarvioaineistoon.

Vuoden 2023 talouden toteumaennuste

Aluehallitus kuuli katsauksen kuluvan vuoden taloudesta. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 82,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 toimintatuottojen ennustetaan olevan reilut 250 miljoonaa euroa, mikä jää alle budjetoidun (260 973 000 €). Toimintakulujen määräksi ennustetaan noin 1,47 miljardia euroa, jossa ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden on noin 114 miljoonaa euroa. Budjetin ylityksiä ennakoidaan henkilöstökuluihin 30,8 miljoonaa euroa, palveluiden ostoihin 68,3 miljoonaa euroa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin 3,3 miljoonaa euroa. Avustuksiin on tulossa ylitystä 6,5 miljoonaa euroa.

Tutustu vuoden 2023 toteumaennusteeseen.

Hyvinvointialueen osallisuusohjelma

Aluehallitus hyväksyi osallisuusohjelman ja päätti lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi aluevaltuustolle. Osallisuusohjelmalla edistetään asukkaiden ja henkilöstön osallisuutta päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä. Osallisuusohjelmassa asetetaan hyvinvointialueelle osallistumisen ja osallisuuden edistämisen tavoitteita ja kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteitä on yhteensä 18.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen osallisuuslupaus on: ”Yhdenvertaisina yhdessä tehden”. Arvoina ovat vuorovaikutteisuus, rohkeus, avoimuus ja luottamus. Osallisuusohjelman tavoitteet asettuvat toimintalinjoiksi:

  • osallistumisen kanavat ja työvälineet
  • työntekijöiden osallisuuden edistäminen
  • osallisuustiedon hyödyntäminen ja vaikuttavuus
  • yhteisöjen toiminta hyvinvointialueella. 

Tutustu osallisuusohjelmaan tarkemmin

Koko kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen tarkastuksen jälkeen.